• Allmogejakt

Ville plantera ut varg redan 1973

AktuelltPublicerad: 2013-01-12 09:17

Redan 1973 fanns det långt framskridna planer på att plantera ut varg i norra Dalarna. Det var flera år innan Naturskyddsföreningen började skissa på ”Projekt varg”. Länsstyrelsens representant var entusiastisk och föreslog Fulufjället som lämplig utsättningsplats. Det fanns även förslag att staten skulle köpa in en ”reservatsrenhjord” för vargarna att kalasa på.

Det var vargforskaren Erik Zimen som i augusti 1973 skulle besöka Dalarna för att undersöka förutsättningarna för utplantering av varg i norra länsdelen.

Zimen hade då sedan flera år tillbaka ett antal vargar i sitt hem i Waldhäuser i Bayern i södra Tyskland. Han ”arbetade hårt för att ge Sverige en ny vargstam”, skrev Falu Kuriren 20 maj 1973.


”Inga blodtörstiga bestar” 
Avsikten med varginplanteringen var bland annat att Erik Zimen ville att svenskarna skulle tas ur ”vanföreställningen att vargen skulle vara den blodtörstiga, hänsynslösa best som väl vi lite till mans uppfattar den som”.

Jane-Eric Rommarbacke, pensionerad journalist i Falun, var den som skrev artikeln.

– Det blev ett himla liv efter publiceringen. Särskilt samerna var negativa till varginplantering, minns han.

• Var fick du tipset ifrån om att Erik Zimen ville plantera ut vargar i Dalarna?

– Jag tror att det var från länsstyrelsen, svarar Jan-Eric Rommarbacke.

Att myndigheterna var positiva tycks det inte ha rått någon som helst tvekan om.


Själaglad byrådirektör
”Naturvårdsverket stöder professor Zimen. Byrådirektör Björn Ströberg vid länsstyrelsens naturvårdssektion i Falun är själaglad. Men Idre-samerna rasar. Helt konfliktlöst kommer nog inte det här eventuella projektet att bli”, spådde Falu Kuriren.

Utplanteringen av vargarna skulle gå till så att en hanne och en hona placerades i ett inhägnat ”reservat”. När paret senare fått valpar skulle avkomman så småningom ”slussas” ut i det fria.


Vargar med ”minisändare”
Tanken var också att man under uppväxten skulle ”kunna hålla dem under kontroll och studera dem vetenskapligt genom någon sorts minisändare på djuren.”

”Det här låter mer än spännande”, kommenterade Björn Ströberg vid länsstyrelsens naturvårdssektion till Falu Kuriren.

”Fulufjäll skulle vara en utmärkt plats. Där torde det inte bli någon konflikt med samerna. Staten skulle väl rent av kunna köpa in en ”reservatsrenhjord” för vargens räkning”, föreslog Björn Ströberg enligt Falu Kuriren.


Renägare protesterade
Renägaren Allan Andersson från Idre sameby var dock inte lika förtjust i länsstyrelsens idéer.

”Jag har aldrig hört något så dumt. Om renarna är statliga eller inte lär nog inte vargarna vara särskilt införstådda med”, var hans reaktion på länsstyrelsens förslag.

Samerna var alltså negativa till professor Zimens långt framskridna planer på varginplantering i Dalarna trots att han enligt artikelns bildtext lovade att ”renarna kommer inte att störas särskilt mycket av vargen”.

Även jägarkåren i form av Dalarnas Jaktvårdsförbund var negativa till planerna på varginplantering.

Artikel avslutas med följande stycke:


Samer och jägare ett problem
”De som värnar för den svenska rovdjursstammen ser givetvis mycket positivt på det här och i många fall kan vi nog utan tvekan påstå att både samer och jägare är ett ”svårpratat släkte” som kanske många gånger är allt för fördomsfulla. Sista ordet är inte sagt än. Det är fullständigt klart.”

Enligt Jane-Eric Rommarbacke som skrev artikeln 1973 hörde han ingenting mer om planerna på vargutsättning i Dalarna.

Zoologen Erik Zimen avled i Tyskland 2003. Även Björn Ströberg är avliden.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

29. Var det verkligen lagligt att sätta ut varg?

2013-01-14 18:43

VEM KAN HA tagit initiativet till den troliga utsättningen av de tre vargarna i Värmland?
SNF (Svenska Naturskyddsföreningen) utgav i juni 1976 en publikation i vilken ingick en rapport från ”Projekt Varg”. Rapporten var på 48 sidor (sid 113 – 160 i publikationen)
I rapporten beskrivs i detalj hur en eventuell utsättning av vargar i Sverige borde gå till.
Alla 48 sidorna behandlar direkt och indirekt varför och hur man borde sätta ut vargar.
Så till de utvalda delarna i rapporten.
I kapitel 8 diskuterar författarna vilka metoder som är lämpliga vid utplantering av varg. På sidan 138 kan man läsa: ”Att släppa ut varg ur fångenskap är troligen betydligt säkrare och lätthanterligare än att flytta vilda vargar. Framför allt torde de vara lättare att få orttrogna efter utsläppet. SNF har organiserat uppfödning av fennoskandisk varg i fångenskap. Tyvärr är utgångsmaterialet väl litet. Samtliga vargar uppförda i stamboken är avkomlingar efter två vildfångade kullsyskonpar från Finland och Sverige”
I kapitel 10 diskuterar författarna vilka områden som skulle vara lämpliga för återinförsel av varg i Sverige. På sidan 148 kan man finna följande: I norra Västmanland, södra Dalarna samt Värmland finns landets tätaste älgstammar. Någonstans i dessa delar av Sverige torde det ur de flesta synvinklarna vara lämpligast att hysa en vargstam.
På sidan 149 diskuteras möjligheten att upprätta nya nationalparker för skydd åt de stora rovdjuren och man finner följande Undviker man renskötselområdet kan ett liknande område endast ligga vid gränsen mellan Värmland, Dalarna och Norge
ATT GISSA ATT denna utredning initierat och inspirerat någon, eller troligare några, att realisera tankarna i utredningen är ingen djärv gissning. Vilka som utfört de sannolika utsättningarna rent praktiskt kan säkert vara svårt att få reda på. Några i Sverige nu levande personer vet det säkert. Men de lär väl tiga som muren.
Om någon skulle vara intresserad att följa upp detta spår skulle nog första pusselbitarna fås om att man intervjuade de, som var engagerade i Projekt Varg på den tiden.
Sedan skulle man kontakta alla djurparker för att få reda på vilken av dem som hyste ”SNF:s vargar”. Vidare skulle man kolla vart alla djur, som levande lämnat djurparkerna, tagit vägen
Slutligen skulle man kolla med jordbruksverket om några tillstånd att importera vargar till Sverige lämnats före och under tiden kring 1983 och 1991.
Jag har inte tid till denna ”research”. Jag har fullt upp med att försöka informera Västerbottningarna om att det inte alltid är så väl genomtänkta planer som ”storpojka” har för sig i länet. Men det vore intressant om någon annan tog sig tid att göra den. Kan vi måhända få hjälp av de undersökande journalisterna?

28. "Motion till våra politiker"

2013-01-13 18:46

Förklara hela Dalarna som renskötselområde. Det är nog enda chansen att bli kvitt vargplågan i länet. Se vilka fina möjligheter till löshundsjakt det finns i Norrland

27. Straff och rätt

2013-01-13 10:57

Svenska hederliga bönder o samer o jägare har lidit. Skadestånd,fängelse, famtragedier pga en varg som förmodligen är olagligt inplanterad. Svensk lag ska alldrig dömma någon om det finns tvivel och det gör det när de inte går till botten med länstyrelse naturvårdsverk och skogsbolag och forskare vad de gör med den svenska faunan. Hoppas på nya politiker som byter ut folket på naturvårdsverket och utreder detta grundligt.

26. Erik Zimen.

2013-01-13 10:42

Här hyllar dom han som en hjälte ,mens dom som fått vargen i Värmland undrar hur den kommit dit ?.www.youtube.com/watch?v=qb1krpx9bCY

25. Kompletterar 2 st länkar.

2013-01-13 10:11

IUCN PUBLICATIONS NEW SERIES Supplementary Paper No 43

http://data.iucn.org/dbtw-wpd/edocs/NS-SP-043.pdf

Den sistnämda länken kan säkert ni på redaktionen ha nytta av så varsågoda.

IUCN Publications 1948-2004

http://data.iucn.org/dbtw-wpd/

24. Lite diverse länkar , varsågoda.

2013-01-13 10:11

Rapport från genetisk övervakning av varg i Sverige 2003/2004

http://www.ebc.uu.se/digitalAssets/11/11305_Varg_rapport_VS04.pdf

Spårobservation Bredsjön | Vargobs

http://www.vargobs.se/2011/06/26/sparobservation-bredsjon-4/

Zimen, Erik - Der Wolf

http://www.scribd.com/doc/93750585/Zimen-Erik-Der-Wolf

Vargen är ingen hund även om den är ”tam”

http://www.rovdjur.se/objfiles/1/VR3Ingenhund201_601564881.pdf

Libris

http://libris.kb.se/hitlist?q=varg&r=&f=&t=v&s=z&g=&m=25

En skrift av Dogma

http://www.dogma.nu/magasinD2_100414.pdf

Bibliography of Sources on Wolves
Compiled by Michael Francis

http://wildlife.state.co.us/SiteCollectionDocuments/DOW/WildlifeSpecies/SpeciesOfConcern/Wolf/wolfbib.pdf

Captive wolves have also been shown to be unsuitable for working as dogs do. German wolf biologist Erik Zimen once attempted to form a dog sled team composed entirely of pure wolves. The attempt proved to be a complete failure, as the wolves were far more prone to fighting than sled dogs and ignored most commands / Detta finns att läsa på denna länk - http://wolves.askdefine.com/

Wamillian's Wolfsliste

http://www.wamillian.de/wolves/woelfe.htm

23. TV4 Riks 2004-05-09--2004-05-10

2013-01-13 10:11

Ett liv med vargar


Svenskt naturprogram från 1997. Få människor har ägnat så mycket tid åt vargar som den svenske biologen Erik Zimen. Under större delen av sitt liv har han verkat i Tyskland och genom sin forskning har han kommit till djupa insikter om relationen mellan människa och varg. Filmen är också en berättelse om vargens liv i Europa - bland annat i den värmländska barrskogen och i Spaniens jordbruksmarker. Från: 2003-06-04.

http://smdb.kb.se/catalog/id/001798611

22. Varg i Norrbotten.

2013-01-12 22:21

Per "Järva Per" Blind, sköt ett antal vargar på 1960-talet, i Norrbotten.
År 1963, så sköt han, enligt hans egen bok, en varg som vägde 66 kg. urtagen. Den mannen kan troligvis mycket om varg jakt.
Troligvis så kan också Eilert Gezelius, en del om varg i Norrbotten ?

21. Varg i norra Sverige 1968.

2013-01-12 21:56

I björkskogen på leden Kummavuopio - Råstojaure var fyra sportfiskare på vandring i sommarnatten 1968.
Den som gick först ropar plötsligt en varg,20-30 meter framför oss hukar sig en varg med huvudet vänt mot oss.Men det var inte någon tam varg, han försvann snabbt i björkskogen. Kvar blev en nyfångad hare. Detta var ingen gul varg, den var lik den uppstoppade varg vi sett samma dag i Skibotn i Norge.

20. Zimen, varg och Fjällrämmen.

2013-01-12 21:20

Erik Zimen var med i ett TV-program om varg, som Nils Dahlbeck hade på 1970-talet. Bo Landin från Värmland gjorde ett TV-reportage, som sändes i TV i Nov -76, om dom nyetablerade vargarna i Trysil.

Jag får tacka Er alla för att Ni har varit duktiga på att skicka kommentarer i ämnet, som är värda att läsa.
Ge lite mer inform. om Fjällrämmen, tack. Det vore intressant.

19. Anteckningar från segnestam 1979-12-21

2013-01-12 21:19

Svenska Naturskyddsföreningen.
Dnr 45/70 FMS/LMJ 1979-12-21

Kop.Till Anders Bjärvall Mart Marend Karin Larsson Mats Segnestam.

Projekt varg 1980.
Anteckningar från diskussion på SNF 7/12 1979 om arbetet med projekt varg 1980.

Närvarande: Anders bjärvall,Mats Hansson,Alf Johnels,Karin Larsson,Mart Marend,Pelle Palm och Mats Segnestam.

1.Varg i vilt tillstånd.
Ett snf krav borde vara att djurarten varg skall få finnas kvar inom landet.Den etiska synpunkten bör betonas:varken snv eller annan myndighet har rätt att ge upp vargen som art.Vargstammen i sverige måste få utvecklas på egen hand i viss mån och inte bara skötas med hjälp av gevär.
De vargrivna renarna utgör ett blygsamt antal av den totala renstammen.I maj 1970 dödades t.ex endast 25 av områdets 5 a 10,000 renar av vargarna.SNF bör emellertid erkänna att vargen orsakar samerna ett stort merarbete, t.ex p.g.a att flockarna flyttas och skingras.Vargarna i norr måste få finnas kvar och behöver tillsyn.Ett SNF krav måste vara att den lilla gruppen i norr lämnas ifred.
Den spontana invandring av varg som skett från inland till norra sverige kan komma att visa sig vara unik och tillfället att nu slå vakt om den lilla vargstam vi har måste tas tillvara,eftersom chansen kanske inte ges igen.

Ett SNF-Krav bör vara att man måste ha folk som ägnar sig åt rovdjursfrågorna.Anslaget för spårning är viktigt och har positiva bieffekter för alla rovdjur och för kontakterna med samerna.
Det totala belopp som SNV spenderar på varg kan uppskattas till ca 300 000 kronor per år.

Ett SNF-Krav måste vara att varg skall etableras också på andra håll än uppe i norr.Ett naturligt område för varg borde
vara Värmland/Dalarna/Norge.Ett SNF-Krav bör vara att SNV tillsammans med berörda länsstyrelser eller genom kontakt med t.ex lämpligt skogsbolag utreder vart varg skulle kunna flyttas.Situationen i värmland är livsviktig med tanke på vargens framtid i sverige.Det är dock farligt att övervärdera storleken på vargstammen där,eftersom detta kan leda till utrotning,med politikernas goda minne,av vargen i norr.SNV studerar situationen i värmland denna kommande vinter.
Erfarenheter från vargflyttning visar att det är nästan omöjligt att förbereda en flyttning så att vargen stannar där den släpps.De tenderar att dra sig hemåt mycket snart,så kallad "Homing".

Ett SNF-Krav bör vara att ett arbetsprojekt förbereds som möjliggör bedövning och flyttande av vargar som annars skulle komma att skjutas.Vargarna bör förses med radiosändare och följas.Eventuellt bör utländsk expertis finnas tillgänglig.Eventuellt skulle man kunna tänka sig att vilda vargar i finland som annars skulle skjutas,istället bedövas och flyttas till värmland.
SNV bör följa nordamerikanska experiment med "Antabuskött".

Ett forskningsprojekt bör skisseras som innebär radiomärkning av vargarna för att klara ut mera om var dessa befinner sig bl.a på sommaren.

I SNF-Projektet bör ingå dels en administrativ beredskap för skrivelser etc.,dels upprättandet av riktlinjer för ett vargprogram.SNF bör bevaka vargfrågan under 1980 och ha en beredskap för ingripanden.Detta bör beaktas i samband med upprättandet av projektbudgeten.
SNF bör diskutera rovdjursfrågan med sameorganisationerna.En enkel formulerad policy för projekt varg behövs och bör formuleras under 1980.

2.Varg i fångenskap.
I djurparkerna kommer ett överskott på vargar att finnas inom ett eller 2 år.De mindre värdefulla djuren bör då slås ut om naturliga avsöttningsmöjligheter inte finns.Blandningen av varg,med tanke på inavelsrisker,är f.n god.Flyttning av vargar i framtiden kan skötas av djurparkerna under samordning genom skansens försorg.Det vore önskvärt med tillskott av "Friskt blod" från vilda vargar,men detta är möjligen praktist svårt att genomföra.Om det görs är sannolikt skånes djurpark den mest lämpade parken.

Lantbruksstyrelsen lär ha framfört i samband med malmbergsvargens bortskjutning,att djurskyddslagen skulle ligga hinder i vägen för att flytta vilda vargar till djurparker.Detta bör kontrolleras.

Är det möjligt att använda djupfryst vargsperma?

Märkning och märken bör tillsvidare bekostas av projekt varg,men på sikt vore det önskvärt att djurparkerna övertar detta ansvar.Stamboken sköts under kommande år av Pelle Palm.Ett intyg på att ett visst djur har dödats bör utfärdas genom djurparkernas försorg.Intygen bör sändas till skansen för att där förvaras tillsammans med stamboken.Pelle Palm åtog sig att upprätta ett formulär.

Det vore önskvärt med en skylt om projekt varg som ställs till djurparkernas förfogande.Denna får gärna vara utbytbar för att innehålla aktuell information.
3.Informations och PR.
Enighet rådde om att denna PR- och informationsverksamhet framför allt bör knytas till utställningen som görs i sammarbete med riksmuseet och till arrangemang i anslutning till denna.
Utöver detta diskuterades möjligheten till bättre information i djurparkerna,se avsnitt 3.

Mats Segnestam
Intendent.

Jag har skrivit av orginalhandlingen då det är svårt att kopiera foton från äldre handlingar,men jag intygar och föräkrar att jag inte på något sätt förvrängt orginal handlingen,utan att jag har skrivit exakt vad herr segnestam har skrivit,naturligtvis har jag tillgång originalet i pdf format,om nu mot förmodan att ni på red skulle vilja ha tillgång till detta,så är det bara att säga till. Mvh:Stig Michael Somsri Lundin alias SMSL.

18. till otur när jg tänkeer inl.nr 16

2013-01-12 19:38

Så vitt jag vet fanns faktist Zimen på wsg mötet 1973 där också man kunde se att segnestam köpt 2 st vargar,det var flera på mötet också,följande var närvarande på Wolf Specialist Group mötet 1973.

FIRST WORKING MEETING OF WOLF SPECIALISTS

Dr. Douglas H. Pimlott (in the Chair)
65 Centre St.
W. Richmond Hill,
Ontario, Canada.

Mr. Mats Segnestam (Convener),
Swedish Society for the Conservation
of Nature,
Riddargatan 9, 11451 Stockholm, Sweden.

Mr. A.J. Mence (Secretary),
Survival Service Commission, IUCN,
1110 Morges, Switzerland.
Dr. D.I. Bibikov,
Central Laboratory on Nature
Conservation,

Znamenskoye-Sadki,
P.O. Vilar 142790
Moscow Region, U.S.S.R.

Dr. Nicolas Boev,
Bulgarian Academy of Sciences,
Committee for the Protection of Nature,
2 Gagarin Street, Sofia 13, Bulgaria.

Professor Bertil Haglund,
Bergavagen 1,
18400 Akersberga, Sweden.

Dr. D.L. Mech,
U.S. Fish and Wildlife Service,
North Central Forest Experiment
Station,
Folwell Avenue,
St. Paul, Minnesota 55101, U.S.A.

Mr. Allan Murray,
323 Montgomery Ave.
Winnipeg R3L 1T6, Manitoba, Canada.

Dr. Svein Myrberget,
Norwegian State Game Research Institute,
1432 Vollebekk, Norway.

Professor John C. Ondrias,
Zoological Laboratory,
University of Patras,
Patras, Greece.

Mr. Carlos M. Paixao de
Magalhaes,
Instituto Superior de Agronomie,
Tapada de Ajuda,
Lisboa, Portugal.

Mrs. Jelena Popovic,
Studentski trg 5,
11000 Belgrade, Yugoslavia.

Dr. Erkki Pullianen,
Department of Agricultural &
Forest Zoology,
University of Helsinki,
Viikki, 00710, Helsinki 71,
Finland.

Dr. Piotr Suminski,
Instytut Badawezy Lesnictwa,
ul. Wery Kostrzewy 3,
Warszawa 22, Poland.

Dr. Franco Tassi,
Parco Nazionale d'Abruzzo,
Pescasseroli, Italy.

Övriga närvarande.

Mr. Earl Baysenger
Dr. Luigi Boitoni
Dr. Dusan Bojovic
Dr. Castroviejo
Dr. Dusan Colic
Dr. Raymond F. Dasmann
Dr. H. Jungius
Dr. Klein
Mr. Ronald Novak
Mr. Walter Parker
Dr. Rodriguez de la Fuente
Dr. Erik Zimen

17. Erik Zimen

2013-01-12 17:15

I Jaktmarker o Fiskevatten (Feb.1972)fanns en artikel om Erik Zimen
Här finns redan det mesta med som skulle komma att känneteckna det urbana natur-och rovdjursflummet-en ekosofisk natursyn.
Först gör man en vad propagandafolk kallar "halmgubbe", man säger vad motståndarna har för åsikter (naturligtvis grovt överdrivna, förvridna,rena lögner osv.) sen svarar man på dessa åsikter som han själv påstår att motståndarna har. I detta fall vinklas alla protester och skeptiskhet mot varg till att folk skulle vara rädda för varg. Sen förklarar man med ett närmast kolonial skitviktighet att folket i buskarna är vidskepliga och tror på sagor och sägner.
Här finns allt från "forskningen" på Isle Royale och vargens fantastiska förmåga att skapa en "naturlig" balans och "biologisk jämvikt" (vi vet ju hur det gick), vargens "roll" som sjuksköterska som tar hand om sjuka och gamla och att människan inte hör hemma i naturen utan skjuter "fel" djur när dom jagar o.s.v.
En stor del av Zimens ideer går ut på att fjäska för skogsbolag-Där det finns vargar växer skogen. Människans jakt har skapat överstora klövviltsstammar som är till men för skogsbruket o.s.v.
Naturligtvis har han också en ide om vilka som skulle vara lämpliga att ha dessa återinplanterade vargar på sina marker. Han anser de bayersk-böhmiska skogarna och stora delar av skandinavien. Varför inte alla demokratiskt skulle vara lämpliga att ha varg och bevara mångfald säger han inget om.

16. Tidens tand...

2013-01-12 17:12

...gnager på dem...
I en av kommentarerna läser jag om ett möte...
Erik Zimen, Va han i Sverige och deltog i dessa möten...
Bjärvall, va han i kontakt med den tidigare nämnde?
Är det någon på sidan, som har korten på "hand"
Kontakta då någon på redaktionen.
Det finns faktiskt, personer som kan komma i håg och återberätta saker som dem vet...

15. 9

2013-01-12 17:11

Du glömde Fjällrämmen. Där var "utplanteringsgubbarna" också tidigt ute. Slutet av 70- början av 80 talet dök bilar upp från den stora djurparken. Bra jobbat, betalar in min avgift igen, menade sluta men tar ett år till.

14. ja

2013-01-12 17:11

Dom håller väl på än. en som tröttnat

13. Till Leif Karlsson och Harry Fredriksson

2013-01-12 17:11

Hej. Beträffande vargarna på bilden så är de troligen fotograferade i södra Tyskland och jag har inga belägg för att de skulle ha med Sverige att göra. Beträffande Projekt Varg så vet jag att det pågick under många år utan vad jag syftade på, och kanske uttrycket mig lite oklart om, var skriften om Projekt Varg som kom 1976.

12. Mats Eriksson

2013-01-12 17:10

Som Mats säger så finns det ännu några som vet hur det gick till men de börjar bli gamla så det är brådis att kontakta dem för att få ut sanningen. Och, som jag "tjatat om" tidigare så läs "Vargmannens testamente", finns på Biblioteket, där hela skiten beskrivs. Tyvärr törs inte "dödsboet" lämna ut testamentet men kanske redaktionen kan göra något åt det?

11. SNF.

2013-01-12 17:10

http://www.youtube.com/watch?v=CBgP3_QhObc

10. Vad skall man tro?

2013-01-12 16:18

Hur vargen återkom till Sverige intresserar mig. Inte för att leta syndabockar utan av historiskt intresse. Jag har inte "köpt rätt av" påståendet att den avsiktligt skulle inplanterats i Värmland på 70:talet. Erfarenheten säger att det borde läckt efter så lång tid och med så många inblandade. Inte bara som enskilda påståenden utan som dokumenterade fakta. Dokumenterade bevis borde finnas någonstans.
Å andra sidan förstår jag inte att ett vargpar gemensamt skulle vandra till Värmland från norra Finland mil efter mil genom revirfria perfekta vargmarker. Att ensamma djur vandrar förstår jag Gjorde det själv i min ungdom :). Men när man redan funnits sin partner? Erkänner dock att jag har grunda kunskaper om vargens beteende.
Normalt är att djurs utbredning inte sker med stora hopp geografiskt utan en successiv utbredning anpassad efter tillgången på föda.
Om det är så att inplantering skett borde det vara ett utmärkt område för kunskapsuppbyggnad om hur maktgrupperingar agerar utanför det officiella.

9. Varg

2013-01-12 12:43

Den nuvarande vargstammen planterades ut i byn Bograngen i Södra Finnskoga Värmland. Troligen kom vargarna från Finland

8. För vi...

2013-01-12 12:31

...som i mer än 30 års tid haft kännedom om vad som hände i Dalarna är denna publikation ett erkännande om att vi haft och har rätt.
Dalagänget med Malte Sandström, Nisse Björklund och Harry Fredriksson som besökte oss här i Lycksele för ett antal år sedan och förevisade vid ett möte som JRF anordnade här Lycksele de negativa effekter som Dalarna och Värmland blivit utsatta för, har börjat finna förståelse även här i Västerbotten.
Tyvärr tappade vi förtroendet för SJF som kort därefter accepterade 1-2 vargföryngringar i varje län.
När vi nu ser följden av vargföryngringar i de fyra nordligaste länen, så är det mkt svårt att känna förtroende för SJF rovdjurspolitik.
Det är bara för regeringen att inse och inte låta sig luras av sådana EU-kommisionärer som Ex. Potocnik, en person som i grunden inte har den ringaste vetskap om Sveriges vilt/naturvård, jakt o tradition.
Släng ut karln i kylan eller skicka hem honon till Slovenien.
Mikael karlsson SNF är ute efter populism, det är enda sättet för honom att säkra en plats som ordf.i SNF.
Det finns ingen kategori av mäniskor och friluftsfolk som värnar mer om djur o natur än den svenska jägarkåren.

7. Dårhuset Sverige?

2013-01-12 12:17

Bilden talar väl sitt eget språk. Här står vargförespråkare med sina habiterade vargar och påstår att "folket i buskarna" är okunniga och fördomsfulla. Idag har vi bevis på att just habiterade vargar är det mest farliga. Kanske borde vi skicka ut alla våra vargförespråkare på expedition i Sibirien för att verkligen leva i samklang med de "gulliga" vargarna några månader vintertid. Eller kanske till Rumänien för att vakta fåren mot vargens plundringar även där i samklang med naturen. Själv är jag så trött på att få mitt liv förstört av denna oro över kringstrykande vargar att jag inte vet vad jag ska ta mig till. Jag har gjort allt tidigare för att leva i samverkan med naturen på min gård, allt enligt länsstyrelsens råd, planer och godkännande men förutsättningarna är helt borta med frilevande varg runt knuten.

6. Och

2013-01-12 12:16

Vad är det som säger att det inte genomfördes - mycket tyder på det och det finns oxå många som kan vittna om det

5. SNF började skissa redan på 60-talet!

2013-01-12 12:16

Första internationella mötet avhölls i Stockholm 5-6 september 1973. I protokollet kan man läsa på sidan 37:
VARGEN I FENNOSKANDINAVIEN

Fennoskandinavien definieras här som Finland, Norge och Sverige. Eftersom liknande förhållanden har rått och fortfarande råder i de tre länderna beträffande förutsättningarna för bevarandet av vargen, kommer alla tre att behandlas i nedanstående redovisning.
Dokumentation om vargen har tidigare publicerats i de tre länderna av Haglund (1968), Myrberget (1969), och Pullainen (1965)...osv

4. TILL Redaktionen och Leif Andersson

2013-01-12 12:08

Mycket intressant artikel och som vanligt ett enastående arbete från er på redaktionen.
Erik Zimen hade alltid som vision att få föra in vargar till sverige.
IUCN bör också synas i sömmarna.
Men som sagt ett enastående arbete ifrån er på red och det tackar nog dom flesta här som debatterar just på Joj.
Keep up the good work.

3. En fundering bara

2013-01-12 12:07

Är det så enkelt att det är avkommor från dessa vargar vi ser på bilden som är grunden till dagens svenska vargstam !?

2. Lägg korten på bordet

2013-01-12 12:06

De första ryssvargarna kom inte till Sverige för egen maskin. Den här artikeln styrker det några redan vet, att vargarna planterades in.
Flera av de inblandade i detta lever fortfarande och borde, om inte annat för den svenska vildmarkshistoriens skull lätta på förlåten.
De som föredrar att tiga blir i våra efterkommandes ögon betraktade som bedragare. Lägg korten på bordet så att historien om inplanteringen kan bli komplett.

1. Bra J&J

2013-01-12 12:06

Pusselbitarna börjar falla på plats.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsZaim
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsEngelsons