• Allmogejakt

Alliansens rovdjurspolitik bifölls

PolitikPublicerad: 2015-12-16 17:23

Riksdagen beslutade i dag att bifalla ett utskottsinitiativ från Alliansen om att regeringen fortsatt ska driva Alliansens rovdjurspolitik. Med dagens beslut är riksdagen tydlig med att man bland annat inte vill se en ökad byråkratisering av tillståndsprocessen för skyddsjakt och licensjakt, skriver Alliansen i ett pressmeddelande.

– Det är viktigt att vi tar oron hos de som bor i vargtäta områden på allvar. Därför vill vi ha en hållbar rovdjurspolitik där besluten tas så nära de som berörs som möjligt. Regeringen vill nu gå i motsatt riktning i strid med riksdagens vilja och flytta besluten till domstolarna, det är inte acceptabelt, säger Sten Bergheden (M), landsbygdspolitisk talesperson, i pressmeddelandet.

Nytt beslut togs 2013
Riksdagen beslutade 2013 om en ny rovdjurspolitik som alliansregeringen hade arbetat fram. Där regional förvaltning och beslutsfattande skulle utökas och där lokala och regionala hänsyn skulle kunna tas i större utsträckning.
– Politiken måste ta hänsyn till de människor som bort och dagligen påverkas av ett högt rovdjurstryck. Att återigen låta domstolarna vara överprövande instans riskerar att vi återigen får en situation då besluten fastnar i byråkratiska processer, säger Eskil Erlandsson (C), landsbygdspolitisk talesperson.

Utredning inleddes i våras
I våras påbörjade regeringen ett arbete med att utreda vargförvaltningen på nytt och under hösten har man gått vidare med olika förslag som påverkar den rovdjurspolitik som riksdagen har beslutat om.
– Det är med oro för att regeringen håller på att urholka den politik vi beslutat om i riksdagen som vi i alliansen tog detta utskottsinitiativ och som nu riksdagen bifallit, säger Lars Tysklind (L), ledamot miljö- och jordbruksutskottet.

Politiken ska ligga fast

Regeringen har nu två tydliga tillkännagivanden från riksdagen om att rovdjurspolitiken från 2013 ska ligga fast.
– Landsbygdsministern och övriga regeringen måste inse att man har riksdagen mot sig i denna fråga och sluta försöka kringgå riksdagens beslut, säger Magnus Oscarsson (KD), landsbygdspolitisk talesperson.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

6. Politik

2016-01-04 12:54

Länsstyrelser och NNV bryr sig inte ett endaste skvatt om vilka "tillkännagivelser" riksdagen antar. För förutvarande politiker som regerade Sverige på 50 - 60-talet måste nuvarande tillstånd upplevas käpprätt åt ett visst ställe !
Ett Gott Nytt År - men knappast för landsbygdens boende !

5. Hmm

2015-12-17 08:35

Vi får väll se. Naturvårdsverket verkar ju hitills inte bry sig värst mycke om vad regering och riksdag bestämt.

4. Bra!

2015-12-17 07:04

Ge er på nvv oxå. De hävdar att det endast föddes 50 valpar i våras vilket regeringen hänvisade till i sitt svar till eu i augusti. Inte konstigt att svensk varg förvaltning ser ut som den gör. Nvv ljuger om vargarnas antal eller så kan de inte räkna.
Hur det än är borde det resultera i ett antal lediga jobb.

3. Syftningsfel

2015-12-17 07:01

Tur att jag såg syftningsfelet själv. Jag menade förståss inte att man skulle avliva Naturvårdsverkets personal utan avliva vargarna genom deras försorg

2. Bra men jakt?

2015-12-16 19:05

Med alla turer och den oerhörda energispillan som vargförvaltningen ger oss jägare kanske vi skall sluta och kalla vargelimineringen för jakt och kalla det för tex avlivning i riksdagens anda. Skall vi låta Naturvårdsverket uppfylla riksdagens önskan om 270 vargar genom avlivning av Naturvådsverkets och länsstyrelsernas personal. Då slipper vi jägare all badwill och får ändå vår sak genomförd.
Gör inte myndigheterna detta kommer snart övrig lantsortsbefolkning att kräva det.

1. Om S och MP...

2015-12-16 19:05

...fortsätter att j-las måste någon rikta ett misstroendevotum mot Romson/Bucht och få dem fällda. Det kommer inte att hända ett skvatt om riksdagen fortsätter att bara snacka.
Visa lite jävlar anamma NU!

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsZaim
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsEngelsons