• Älgskadefondsföreningen

Ygeman KU-anmäls för vapendirektivet

PolitikPublicerad: 2016-06-10 11:00

Inrikesminister Anders Ygeman (S) och justitie- och migrationsminster Morgan Johansson (S) anmäls till Konstitutionsutskottet (KU) för sin hantering av vapendirektivet. Ygeman kritiseras även av Moderaterna, som tycker att direktivet slår åt fel håll.
I morgon befinner sig Anders Ygeman i Bryssel för att rösta om direktivet.

Det är Sverigedemokraterna som KU-anmäler ministrarna Anders Ygeman och Morgan Johansson. I hemställan skriver Kent Ekeroth (SD) att det förekommit många motstridiga uppgifter i media om vad regeringen drivit för linje i förhandlingen om EU:s nya vapendirektiv.
Han påpekar att Anders Ygeman i en debattartikel i Nya Wermlands-Tidningen svarat på kritiken, men att han där mest riktar in sig på resultatet av förhandlingarna och inte lika mycket på vilken linje Sverige har drivit.
”Vi menar att tillräckligt många besvärliga uppgifter i sammanhanget dykt upp som motiverar att KU granskar vad som verkligen förevarit”, skriver Kent Ekeroth (SD) i hemställan.

”Konversationer har gallrats”
Kent Ekeroth menar att regeringen har maskat i handlingar som begärts ut av en privatperson, med "hänsyn till Sverige förbindelse till annan stat”.
”Mängder med e-post mellan regeringens förhandlare och dess expert på frågan Peter Thorsell har uppenbarligen gallrats eller inte lämnats ut”, skriver Kent Ekeroth (SD).
Sverigedemokraterna menar att både Anders Ygeman som ansvarig minister och Morgan Johansson, justitie- och migrationsminister och den som fattade det beslut som föregick maskningen, bör granskas av KU för att utreda om och i vilken mån regeringens förhandlare överträtt de mandat som givits dem av riksdagen, och om det skett på uppmaning av eller tyst medgivande av ansvarigt stadsråd.
De vill även att Anders Ygemans påstående om halvautomater i interpellationsdebatten den 22 april ska granskas.

Kritiseras även av Moderaterna
Även Sten Bergheden, moderaternas landsbygdspolitiske talesperson, är kritisk till hur Anders Ygeman (S) agerat i förhandlingarna.
– Inrikesminister Ygemans agerande i förhandlingarna har kantats av oklarheter med frånsteg från riksdagens mandat. Vi kommer att följa kommande förhandlingar noga. Våra moderata politiker i Europaparlamentet, där frågan behandlas i sommar, är ledande i att driva frågan ur ett svenskt perspektiv. Uppdraget är att bekämpa illegala vapen, inte att begränsa möjligheterna för jägare och skyttar att ägna sig åt sin verksamhet, kommenterar Bergheden.
Sten Bergheden anser att vapendirektivet slår fel i kampen mot väpnad terrorism.
– Det är bedrövligt att laglydiga skyttar drabbas. Det rör sig om enstaka vapen och vi ser inga rimliga skäl att idrottsgrenar omöjliggörs, säger han.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

1. Vapendirektivet(igen)

2016-06-10 17:29

Det är bra att ministrarna Ygeman och Johansson Ku anmäls för hanteringen av den här frågan av Kent Ekeroth(SD).
Och att Sten Bergman(M) också framför kritik över denna.
Frågan är väl även om det inte borde riktas någon form av misstroendeförklaring från riksdagen också, mot dom båda herrarna.

Hela tiden har det varit tvetydiga budskap i olika massmedia,om hur och vad som ska eller inte ska skärpas i vapenreglerna inom Sverige.
Sverige som ju redan har bland de strängaste kraven i Världen för att få äga och inneha vapen.
Samt om vilka undantag som vi nu ska få eller inte ,i från det framtida direktivet ,som mest troligt blir verklighet.
Och nu står det här i artikeln att det maskats i dokument som lämnats ut och gallrats i e-post,det är ju sådant som rimligen borde vara offentligt för vem som nu vill ta del av informationen.
Eftersom det ju drabbar en så stor grupp i samhället som vi jägare och sportskyttar ju är.
Plus att vi alla ju är medborgare i den Europeiska unionen.
Så man kan ju undra över vem den där andra staten är som Sverige har förbindelse till,som gör frågan så känslig att dokument inte kan lämnas ut till allmänheten.
Sen kan man ju undra över hur många Ku anmälningar en minister kan tillåtas ha på sej och ändå ha fortsatt förtroende för att få utöva sitt ämbete.
Inrikesministern har väl tre nu....
Fast han är ju väldigt populär oponinsmässigt nu,så då kanske man kan ha hur många som helst?
Ja det blir spännande att se dom fortsatta turerna i det här.)

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsEngelsons