Åtel tillåts vid skyddsjakt på en björn

För några veckor sedan ansökte Korju sameby i Norrbotten om att få skjuta en björn. Naturvårdsverket beviljade skyddsjakten, som kommer att bedrivas som åteljakt i kalvningsområdet Vittamaa-Pellonhuhta. Anledningen till att skyddsjakten beviljats är att samebyn har ett av de högsta rovdjurstrycken i länet i förhållande till antal renar.

Under de senaste sex åren har samebyn blivit av med 17-40 procent av de märkta renkalvarna. Förra året försvann 26 procent av dem.

Den största skadan räknar man med att björnen ställer till med, men i området finns även många lodjur, järv och kungsörn. Den ordinarie jakten på björn på hösten har varit svår, bland annat på grund av concortaplanteringarna i området.

Trafikdödade renar ska locka

För att locka björn till åteln ska samebyn lägga ut fiskrens och trafikdödade renar. Skyddsjakten får pågå mellan 15 april och 20 maj. Björnhona med ungar är inte tillåten att avliva.

Även Báste sameby i Gällivare kommun har ansökt om skyddsjakt på lodjur, men än finns inget beslut om detta. Frågan försvåras av att lodjuren finns inom Sjaunja naturreservat.

I Norrbotten har lodjursjakten varit inställd de senaste två åren, på grund av att föryngringarna inte nått länets mål. 25 föryngringar har skett, medan målet är på mellan 30 och 40 föryngringar.