FACE generalsekreterare, Filippo Segato, företräder sju miljoner europeiska medlemmar och beklagar EU:s hot om den svenska vargjakten.
FACE generalsekreterare, Filippo Segato, företräder sju miljoner europeiska medlemmar och beklagar EU:s hot om den svenska vargjakten.

Beklagar EU:s hot om vargjakten

Europeiska jägarorganisationen FACE in i debatten

Den stora europeiska jägarorganisationen FACE ger sig nu in i striden om de svenska vargarna. FACE-generalsekreteraren Filippo Segato framhåller i ett pressmeddelande att den svenska vargstammen har gynnsam bevarandestatus och att den strikt kontrollerade svenska vargjakten inte äventyrar vargens framtid.

Dagen före midsommarafton meddelade Europakommissionen att den svenska vargjakten är olaglig. Kommissionen hotar åter igen att dra Sverige inför EU-domstolen.

Sju miljoner medlemmar 
Europeiska jägarorganisationen FACE, med sju miljoner medlemmar i 35 europeiska länder, reagerar på EU-kommissionens utspel.
FACE-generalsekreteraren Filippo Segato pekar i ett pressmeddelande på att Sverige är Europas ledande land inom vargforskningen. Han framhåller den sårbarhetsanalys som tagits fram.
”Sverige är ett av få länder som faktiskt klarat av att producera en sådan analys, som genererat en riktig stamtavla för varje varg som tillhör populationen”, skriver Filippo Segato.

”Strängt kontrollerad jakt” 
Han konstaterar att jakterna som genomförts i Sverige varit strikt kontrollerade. Jakt har bara tillåtits på vargar som inte anses som genetiskt viktiga. Segato pekar också på att det är forskarna som räknat fram hur många vargar som kan skjutas.
”Jakten sker under strängt kontrollerade förhållanden  och ålägger varje jaktledare att registrera och ansluta sig till ett SMS-system som informerar alla deltagare i realtid om en varg är skjuten och när kvoten har nåtts”, skriver Segato.

”Enligt reglerna” 
Han menar att det inte finns några andra lämpliga lösningar än jakt, för att minska koncentrationerna och de skador vargarna ställer till för människor i de drabbade områdena.
”Sverige agerar i enlighet med artikel 2.3 i habitatdirektivet som tydligt anger att de ekonomiska, sociala och kulturella behov och till regionala och lokala särdrag skall beaktas för att uppnå målen i direktivet. Vargförvaltning genom jakt accepteras av en majoritet av den svenska befolkningen och har bidragit till väsentligt lägre konfliktnivå i områden med hög förekomst av varg”, skriver Filippo Segato.

Beklagar 
Han beklagar att EU-kommissionen skickar hotbrev till Sverige och inte tagit upp saken i den speciella grupp för rovdjursfrågor som förre miljökommissionären Janez Potočnik tog initiativ till. Filippo Segato efterlyser dialog.
”FACE deltar i plattformens arbete och tror att lösningar på konflikter mellan människor och rovdjur kan uppnås genom en konstruktiv dialog mellan de viktigaste aktörerna på lokal, nationell och europeisk nivå. Beslutet från Europeiska kommissionen försvagar rovdjursplattformens roll och effektivitet”, skriver Filippo Segato.