2 000 gråsälar får fällas fram till årsskiftet i samtliga län som har kust mot Östersjön.
Foto: Shutterstock 2 000 gråsälar får fällas fram till årsskiftet i samtliga län som har kust mot Östersjön.

Beslut om licens- och skyddsjakt på säl

För andra året i rad har Naturvårdsverket beslutat om licensjakt på gråsäl. Och om skyddsjakt på knubbsäl och vikare, med nya villkor som ska ge bättre förutsättningar att skydda fisket och känsliga fiskbestånd.

Jakttider

Licensjakt, gråsäl:
20 april–31 december 2021

Skyddsjakt, knubbsäl:
20 april–20 maj 2021
samt 16 juli 2021–19 april 2022

Skyddsjakt, vikare:
1 maj 2021–31 januari 2022

Läs mer i Naturvårdsverkets beslut om licensjakt och skyddsjakt på säl.

Både licensjaktens och skyddsjaktens huvudsakliga syfte är att förekomma och förhindra de skador som sälarna orsakar yrkesfisket och fritidsfisket. Skadorna innebär bland annat förstörda redskap, skador på fångst i redskapen samt minskad fångst.
Enligt Naturvårdsverket beslut om licensjakt 2021 får samma antal individer fällas som förra året, det vill säga 2 000 gråsälar i samtliga län som har kust mot Östersjön. Däremot är jakttiden en månad kortare och slutar redan vid årsskiftet.
– Vi avvaktar regeringens beslut om eventuell framtida licensjakt på gråsäl. När vi vet det får vi ta ställning till jakt på gråsäl i januari 2022, antingen som licensjakt eller skyddsjakt, säger Carl-Johan Lindström, tillförordnad chef på viltförvaltningsenheten på Naturvårdsverket, i ett pressmeddelande.

Nya villkor för skyddsjakten
Vad gäller jakt på knubbsäl och vikare kan Naturvårdsverket endast fatta beslut om skyddsjakt
– Till skillnad mot licensjakten får skyddsjakten bara ske vid vissa givna villkor. Detta för att rikta jakten mot skadegörande individer, förklarar Carl-Johan Lindström.
Tidigare har skyddsjakten enbart fått utföras vid plats där fiske bedrivs och där sälar har orsakat skador på fiskeredskap eller tagit fångst från redskapen. Men nytt för i år är att skyddsjakt på vikare och knubbsäl även ska kunna bedrivas inom 200 meter från fiskodlingar, fredningsområden och utsättningsplatser för fisk.
–  De nya villkoren ger bättre förutsättningar att skydda fisket och känsliga fiskbestånd, säger Ebba Henning Planck, vilthandläggare på viltförvaltningsenheten på Naturvårdsverket.

Nya geografiska områden
Skyddsjaktsbesluten omfattar även nya geografiska områden och i vissa fall även en omfördelning av tillåtet antal sälar. Vikare får i år skyddsjagas i Västernorrlands län efter att tidigare enbart ha varit tillåten i Norrbottens och Västerbottens län. Det tillåtna antalet vikare höjs till 420 och blir gemensamt för de tre länen.
Knubbsälar fördelas över aktuella län på samma sätt som förra året, det vill säga 560 knubbsälar får fällas i Västra Götalands län, 200 i Hallands län och 140 i Skåne län.
Till skillnad från tidigare är tillåtet antal knubbsälar inte längre uppdelade i tre tidsperioder utan gäller över hela skyddsjaktperioden. Och tillåtet område för skyddsjakt på knubbsäl i Skåne län utökas till kommunerna mellan Båstad och Ystad, från att tidigare ha varit tillåten i kommunerna mellan Båstad och Helsingborg.