Foto: Bert Eriksson/Mostphotos De aktuella norska renarna har varit inne på svensk mark och mött svenska renar.

CWD kan ha upptäckts vid norsk renslakt

Ett misstänkt fall av avmagringssjukan CWD har upptäckts vid renslakt i Norge. Renflocken har varit inne i Sverige, betat och haft kontakt med svenska renar.

Det var vid renslakt i Harvasdal i Norge som ett misstänkt fall av CWD upptäcktes. Man räknar med att få bekräftelse under lördagen.

”Givetvis jättetråkigt”

– Det är givetvis jättetråkigt att man nu tycks ha hittat ett CVD-fall i Norge, så nära den svenska gränsen, säger Mikael Hultnäs, riksviltvårdskonsultent på JRF.

Han tillägger:

– Vi har sedan tidigare upparbetade kanaler med berörda myndigheter och står i kontinuerlig kontakt med dessa. Denna kontakt kommer nu så klart att intensifieras.

Misstänkta fallet

Renflocken med det misstänkta fallet har varit inne i Sverige och betat och har haft kontakt med svenska renar. Sjukdomen är dödlig för renar och kan smitta hjortdjur som älg och kronhjort. Ingenting tyder dock på att människor kan bli smittade genom att hantera eller äta djur som har CWD.

Jordbruksverket och Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, är de myndigheter som hanterar frågan i Sverige.  Myndigheterna står i nära kontakt med sina norska motsvarigheter. Visar det sig att det är ett bekräftat fall av CWD kommer provtagningen att öka med målet att finna eventuella fall i Sverige.

Kontinuerlig kontakt

Jägarnas Riksförbund, JRF står i kontinuerlig kontakt med myndigheterna för att dels få information till medlemmarna, dels stå redo att hjälpa till vid eventuell provtagning. JRF kommer kontinuerligt att vidarebefordra den information som kommer från myndigheterna.

– Vi kommer självklart att bistå med den hjälp vi kan, samtidigt som vi kommer att hålla våra medlemmar uppdaterade, säger Mikael Hultnäs.