DNA-prover tas på dödade får

Det går att se skillnad mellan varg- och hundsaliv

Länsstyrelsen i Värmland gör nu en snabbutryckning för att försöka säkerställa DNA-prov på fåren som dödats på en gård i Gräsmark.
– Vi gör ett försök att få fram om det är hund eller varg som dödat fåren, säger Maria Falkevik, rovdjursansvarig vid länsstyrelsen.

21 får har dödats i tre attacker och länsstyrelsens besiktningsmän har bedömt fåren som vargdödade. Som Jakt & Jägare berättade på söndagen upptäcktes en förvildad, lösspringande hund i området.
Naturskyddsföreningen i Värmland och dess företrädare, Jan Bergstam, kräver nu att skyddsjakten ska stoppas i väntan på att det blir fastställt om fåren i själva verkligen dödats av varg.
Länsstyrelsens besiktningsman, Per Larsson, sade på söndagen att DNA-prov inte är aktuellt.
– Vi har fått svaret att provet inte är tillförlitligt när man ska skilja på varg och hund, sa Per Larsson.
Men det stämmer inte, enligt Mikael Åkesson, genetiker vid Grimsö viltforskningsstation.
– Vi har en metod för DNA-prov där vi kan särskilja varg och hund. Den har använts sedan mitten av 2000-talet, säger Mikael Åkesson.
Hans kunskap om läget nådde dock inte länsstyrelsen i Värmland förrän på måndagen.
– Per Larsson har svarat utifrån de rekommendationer vi fått tidigare från Viltskadecenter. De har sagt att vi inte ska ta DNA-prov regelmässigt, eftersom det inte är en tillräckligt bra metod. Fallet i Gräsmark gör kanske att vi får tänka om, säger Maria Falkevik.
Hon skickade på måndagen ut en besiktningsman till Mats Erikssons gård i Gräsmark. Uppdraget är att försöka få DNA-prov från någon av de dödade fåren.
– Om kadavren finns kvar kommer hon att topsa dem. Tydligen är det möjligt att ta prov även om det gått några dagar, säger Maria Falkevik.
Den hund som var förvildad och på rymmen i området har nu, enligt uppgifter till Maria Falkevik, fångats in av ägarfamiljen.

• Hur blir det med skyddsjakten?
– Den fortsätter som beslutat, svarar Maria Falkevik.