Etisk nämnd låser frågan om vildsvinfällor

Frågan om den stoppade försöksverksamheten med vildsvinsfällor har blivit ett moment 22, anser Torsten Mörner, statsveterinär och Jägareförbundets ordförande. Nu JO-anmäler han sig själv för jäv.

Statens Veterinärmedicinska Anstalts försök med vildsvinsfällor går ut på att utröna om djuren lider i fällan eller inte. Eftersom det är en vetenskaplig undersökning krävs det formellt ett tillstånd från Djurförsöksetiska Nämnden. Men något sådant tillstånd fick inte SVA.
Orsaken: Nämnden vill ha svar på hur djuren uppfattar att sitta i en fälla, vilket alltså är just det som undersökningen syftar
till.
Dessutom riktade nämndens ordförande, Mats Sjöquist, kritik mot att Jägareförbundets ordförande, Torsten Mörner – tillika statsveterinär på SVA – ska vara ansvarig för försöken med vildsvinsfällorna. Sjöquist menar att det råder en jävssituation.
Jägareförbundets ordförande, Torsten Mörner, anser att frågan har hamnat i en moment 22-situation.

Nämden försöker ta över
– Det är ju just hur djuren upplever att sitta i en fälla som vill ta reda på, säger han till tidningen ATL och ifrågasätter i sin tur Djurförsöksetiska Nämndens agerande.
– Nämnden försöker ta över beslutsprocessen och åsidosätter den praxis som gällt sedan 1981, där SVA för Naturvårdsverkets räkning gör bedömningen om djuren far illa vid fällfångst.

Jäv även i nämnden?
Mörner har dessutom anmält sig själv till JO för att han både är försöksansvarig på SVA och Jägareförbundets ordförande.
– Om den oberoende prövningen finner att det föreligger jäv, ja då ska jag inte syssla med det här. Men jag är anställd statstjänsteman och så vitt jag vet får jag ha förtroendeuppdrag. Det påverkar inte min roll som veterinär, säger Torsten Mörner.
Mörner är i sin tur förvånad över att flera av ledamöterna i den djurförsöksetiska nämnden är representanter för organisationer som är generellt emot jakt. Och jakt med fällor i synnerhet.

Dan Törnström
Liknande artiklar
Hämtar artiklar ...

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Fyll i din e-postadress och godkänn villkoren så får du automatiskt ett mejl varje dag med de senaste nyheterna.

Hämtar artiklar ...