Även hjorturin från Norge är förbjudet att importera till Sverige, påminner EU-kommissionen via det svenska Jordbruksverket.
Foto: Shutterstock.com Även hjorturin från Norge är förbjudet att importera till Sverige, påminner EU-kommissionen via det svenska Jordbruksverket.

EU: jägare får inte importera hjorturin

EU-kommissionen vill att Jordbruksverket i Sverige påminner de svenska jägarna om att det redan sedan tidigare finns ett förbud att importera obehandlad hjorturin. Det gäller även hjorturin från Norge.

Hjorturin från länder där den galna ko-liknande sjukdomen CWD grasserar bland viltet och tamdjur kan sprida smittan till EU-länderna.
CWD finns i 20 delstater i USA och i två i Kanada.
CWD har även påträffats hos vildren och älgar i Norge.

Urin för spårträning av jakthundar
Hjorturin på flaskor används för spårträning av hundar. Om urinen kommer från djur drabbade av CWD – chronic wasting disease – finns misstankar om att smittämnet kan ligga kvar i jorden i flera år.
Risken finns att jägare köper sådan urin på webben och därmed sprider smittan i Europa, resonerar EU-kommissionen.

Angriper hjärnan
CWD räknas till TSE-sjukdomarna som angriper hjärnan hos både människor och djur. När det gäller CWD finns dock inga rapporter att människor fått smittan från djur.
– Vi från Jordbruksverket var på ett kommissionsarbetsgruppsmöte om TSE-sjukdomar i förra veckan. Vi fick då information om förbud att importera hjorturin från Norge som kommissionen bad oss sprida till jägarorganisationerna i vårt land, hälsar Karin Åhl, enhetschef för bland annat viltfrågor.