Kolsvavargen är inte avlivad än, trots tre månaders skyddsjakt. Jägareförbundet i Västmanland vill ha effektivare metoder. (Arkivbild)
Foto: Bildagentur Zoonar GmbH / Shutterstock.com Kolsvavargen är inte avlivad än, trots tre månaders skyddsjakt. Jägareförbundet i Västmanland vill ha effektivare metoder. (Arkivbild)

Fällor och snaror i vargjakt

Jägarbas efterlyser effektivare skyddsjakt

Trots att skyddsjakten på Kolsvavargen pågick i tre månader har jägarna inte lyckats fälla den. Nu efterlyser Jägareförbundet i Västmanland effektivare metoder, skriver SVT Nyheter Västmanland.

Det var i mitten av juli som länsstyrelsen i Västmanland beviljade skyddsjakt på den varg som rör sig i Kolsva. Den hade då vid ett antal tillfällen tagit några katter, en hund och morrat åt ett barn.
Skyddsjakten förlängdes efter första omgången och för två veckor sedan gick det senaste tillståndet ut. Trots att skyddsjakten då pågått i närmare tre månader har jägarna inte lyckats fälla den.
Detta gör att Jägareförbundet i Västmanland tycker att det bör införas ett bättre sätt att utföra skyddsjakt på varg. Bland annat borde man kunna  använda snaror och fällor, eller sätta in ett specialistteam.
– Man kan tänka sig att gruppen helt enkelt reser till platsen, flyttar in i samhället och stannar tills problemet är löst, säger Emil Stolpe Nordin, ordförande för Jägareförbundet Västmanland, till SVT Nyheter.

Upp till Naturvårdsverket
Länsstyrelsen kan inte fatta beslut om användning andra metoder vid skyddsjakt på varg, utan det är Naturvårdsverket. Men Tobias Hjortstråle, vilthandläggare på länsstyrelsen, håller med om att det finns effektivare metoder.
– Tittar man runt i världen hur andra länder gör så är snaror och fällor något som man använder frekvent i Nordamerika med väldigt hög effektivitet. Man kan också tänka sig att använda ljud som är intressanta för vargen för att locka fram den, säger Tobias Hjortstråle till SVT Nyheter.
När det gäller specialistteam så finns det förslag från svenska vargforskare och Viltskadecenter om att upprätta sådana.

Viktigt att behålla förtroendet

Det är också viktigt att skyddsjakt på problemvargar lyckas för att folk ska ha fortsatt förtroende, anser både länsstyrelsen och Jägareförbundet.
– Om problemen i ett område kvarstår och skyddsjakten inte resulterar då finns det en risk att allmänheten drar slutsatsen att skyddsjakten inte fungerar och det är ju inte bra i det långa loppet för allmänhetens acceptans av vargen, säger Tobias Hjortstråle till SVT Nyheter.