Enligt en undersökning med boende i vargmarker i östra Finland är det färre som stöder illegal vargjakt, men det är i stort sett bara utsocknes som anmäler misstänkta jaktbrott till polisen.
Foto: Shutterstock Enligt en undersökning med boende i vargmarker i östra Finland är det färre som stöder illegal vargjakt, men det är i stort sett bara utsocknes som anmäler misstänkta jaktbrott till polisen.

Färre i Finland stöder illegal vargjakt

Enligt en undersökning i Finland är det färre som bor i vargmarker som stöder illegal vargjakt. Men det är knappt någon som anmäler misstankar om jaktbrott för att inte stöta sig med grannarna. De som kontaktar polisen är utsocknes.

Pertti Rannikko, professor emeritus i miljöpolitik vid Östra Finlands universitet, har gjort undersökningen, där boende i vargområden intervjuats.
– Den kritiska inställningen till tjuvjakten har ökat i styrka under de senaste åren, vilket undergräver tystnadskulturen kring tjuvjakten på varg, hävdar Pertti Rannikko i tidningen Jägaren, som ges ut av Finlands viltcentral.
Den expertgranskade undersökning har publicerad i tidningen Oikeus-lehti.
Enligt Pertti Rannikko kan den minskade acceptansen för illegal jakt göra att det fälls färre vargar illegalt. Tjuvjägare kan inte längre lita på det tigs om deras förehavanden.

Gäller östra Finland
I det aktuella forskningsområdet i östra Finland råder det delade meningar om vargar. En del av befolkningen ogillar att stadsbor, som inte berörs av vargproblem, vill värna om vargarna. De landsbygdsboende förargas även över att framställas som varghatare.
Men trots att allt fler ställer sig kritiska till jaktbrott är det knappt någon av ortsborna som anmäler misstankar om illegal jakt. De vill undvika osämja i lokalsamhället.

Nyhetsbevakningen kan påverka
Den offentliga vargdebatten har i sin tur fått fler att observera omgivningarna med skärpt uppmärksamhet. De som har polisanmält misstankar om jaktbrott är sommarstugegäster, och andra utsocknes, som har rört sig i trakten.
Att medierna rapporterar om att tjuvjägare ställs inför rätta kan också påverka, tror Pertti Rannikko. Rättsfallen visar att det finns en reell risk att bli lagförd om det jagas illegalt.