Lars Stokke och Einar Segerström vid en av de dödade kalvarna.
Foto: Rune Stokke Lars Stokke och Einar Segerström vid en av de dödade kalvarna.

GPS-björn dödade 21 renkalvar

Den GPS-märkta björnhonan Tjirsa, som ingår i projektet Björnpredation på ren i Norrbottens län, har fram till den 9 juni redan dödat 21 renkalvar. Dessutom har honan tagit en vaja (vuxen renko), två älgkalvar samt ätit på tre älgkalvar.

Vad gäller de tre älgkalvarna går det inte att avgöra om det var Tjirsa som dödade djuren.
– Vi vet att björnen är en betydande predator på framförallt renkalv. Däremot är omfattningen omöjlig att beräkna, förklarade renägaren Lars Stokke i samband med att Udtja skogssameby försedde 1 000 renkor med en GPS-sändare. 
Renarnas GPS-sändare aktiverar märkta björnars sändare när avståndet mellan björn och ren understiger 100 meter.
Besannade farhågor
Nu börjar de första resultaten från projektet att strömma in. Ett första delresultat visar att Lars Stokkes farhågor har besannats.
Björnhonan Tjirsa har under mindre än en vecka ensam satt i sig renar motsvarande hela Udtjas samebys årsersättning för björnskador.
Björnhanen Holkok har dödat sex renkalvar medan björnhonan Jouvva har ätit på två renkalvar, där man inte kan fastställa vilket djur som dödat kalvarna.
I samband med att björnarnas brunstperiod startade har ytterligare ett par björnar kunnat märkas.
Tre björnar tog 28 renar
Totalt har de tre björnar som hittills kunnat följas dödat sammanlagt 27 renkalvar samt en renko. 
Dessutom har en av björnarna ätit av två renkalvar där man inte vet vilket djur som dödat dom. Även fem älgkalvar har ätits upp. Det framgår att två av dem är dödade av björn.
På www.viltskadecenter finns mer uppgifter.