Elk (wapiti) tillhör ett av de största hjortdjuren.
Foto: Rokopix/Shutterstock.com Elk (wapiti) tillhör ett av de största hjortdjuren.

Indianer vill återinföra elk

En indianstam i USA-deltstaten Minnesota vill återinföra den snart utrotningshotade elken, som även kallas wapiti.
När nybyggarna kom till Amerika och startade jordbruk trängdes hjortarten elk undan till Klippiga bergen. Nu lär det bara finnas ett 30-tal djur kvar i Minnesota.

En del elkar som lever norr om gränsen i Kanada går också ibland ner i Minnesota.
Angränsande delstater till Minnesota har gjort lyckade försök att återetablera wapitin.
I ett fredsfördrag från 1854 tilldelades chippewa-indianerna sex reservat i Minnesota. I ett av dessa reservat i nordöstra Minnesota vill indianerna försöka återetablera elken.
Motiveringen är att djurlivet i delstaten skulle bestå av fler arter. Nya jaktmöjligheter skulle öppnas. Turister skulle även vilja komma och se hjortdjuren, argumenterar stammens företrädare.
Hjortdjur och annat vilt har ofta en stor symbolisk betydelse för indianerna. 

Statliga lotteripengar 
Indianerna hoppas på att få pengar från ett statligt lotteri för sitt projekt. Det ska pågå i tio år och kosta något över en miljon dollar. 
Men det finns risk att wapiti går ut i böndernas grödor och förstör. Den pensionerade viltvårdare Bill Berg säger till webbtidningen Minnpost att frågan går att lösa. Om bönderna också får jakträttigheter kan de troligen att acceptera att wapitin kommer tillbaka.
Projektet ska ske i samarbete med universitet i Minnesota. De biologiska aspekterna ska studeras samt samspelet med människan när en viltart återinförs.