Trots att lodjursstammen ökar så har inga får blivit lodjursangripna i Kalmar län i år.
Foto: Shutterstock Trots att lodjursstammen ökar så har inga får blivit lodjursangripna i Kalmar län i år.

Inga angrepp på får trots fler lodjur

Inte sedan 2013 har det ägt rum så få lodjursangrepp på får i Kalmar län som i år, det vill säga inga. Och det trots att stammen har ökat till en så stabil nivå att det i år genomfördes licensjakt i länet.

Vilthandläggare Fredrik Ustrup på länsstyrelsen förklarar det här hittills skadefria året med att de nu cirka 60 lodjuren, som är ganska jämnt fördelade över länet, har god tillgång på vilda byten.

19 angrepp på två år
Annars har det blivit normalt med några lodjursangrepp på tamdjur under vår och sommar i Kalmar län. Värst var det 2016 och 2017 då totalt 19 angrepp ägde rum.
– Det var två enskilda individer som orsakade större delen av de angreppen och båda sköts på skyddsjakt. En hade ett stort antal angrepp på sitt samvete, framförallt i mellanlänet, beskriver Fredrik Ustrup i Östra Småland.
Även förra året sköts ett lodjur under skyddsjakt.
– Det var en unge som inte gick att skrämma bort, trots omfattande försök. Det var inte normalt, men den var kraftigt undernärd, så beteendet var normalt utifrån den aspekten, säger Fredrik Ustrup.
Skyddsjakt är så klart det sista alternativet när inget annat funkar för att freda tamdjur, men lodjur är duktiga på att hoppa så rovdjursavvisande stängsel är sällan effektiva.

Flaggat för större licensjakt
I år tilläts för första gången licensjakt på lodjur i Kalmar län. På mindre än en vecka sköts de tre lodjur som fick fällas.
Och länsstyrelsen har redan flaggat för att det utifrån inventeringsresultaten inte bara ser ut att bli licensjakt utan också större tilldelning nästa år.
Förutom skydds- och licensjakt dödas lodjur i trafiken.
– Emellanåt förekommer också olaglig jakt. Alla döda lodjur besiktigas av SVA. Ett av lodjuren härifrån hade kulfragment i tassen som upptäcktes vid obduktionen, så illegal jakt är en faktor som påverkar populationen. Men sannolikt är påverkan mindre omfattande när populationen ökar, säger Fredrik Ustrup i Östra Småland.