Varnar om älgjakten. Erik A Eriksson (c), den infällda bilden, befarar att mindre markägare kommer att förlora sin älgjakt. 
Foto: Mikael Moilanen & Riksdagen

Varnar om älgjakten. Erik A Eriksson (c), den infällda bilden, befarar att mindre markägare kommer att förlora sin älgjakt. 

Jägare kan mista älgjakt

– Om det nya systemet med älgförvaltningsområden leder till att en del små markägare bara får en kalv i tilldelning och den sedan tas av varg så betyder det i praktiken att det inte blir någon jakt för många. Det stärker knappast äganderätten. Det här är farhågor som vi måste ta på största allvar.
Det säger Centerriksdagsmannen Erik A Eriksson från Arvika.

Han understryker att det är viktigt att det finns en bra balans mellan en frisk och livskraftig älgstam och skogsbrukets krav på att hålla nere skogsskadorna, vilket de nya älgförvaltningsområdena är tänkta att säkerställa.

”Enorm nota att betala”
Men om små markägare som hittills jagat på en b-licens bara får en kalv i framtiden kan det blir besvärligt i rovdjurstäta marker där det i första hand är kalvarna som blir mat till rovdjuren.
– Vi måste vara rädda om jägarkåren. Det märks redan att det blivit svårare att engagera ungdomar. Gör vi jakten ännu besvärligare riskerar vi att tappa många krafter som gör ett enormt ideellt arbete. Ska framtidens viltvård enbart skötas av professionella jägare kommer staten att få en enorm nota att betala, säger Erik A Eriksson.