Sedan 16 loföryngringar upptäckts hittills i Västernorrland blir det licensjakt på åtta lodjur. Det är samma kvot i länet som förra året.
Foto: Mostphotos Sedan 16 loföryngringar upptäckts hittills i Västernorrland blir det licensjakt på åtta lodjur. Det är samma kvot i länet som förra året.

Licensjakt på åtta lodjur i Västernorrland

Länsstyrelsen Västernorrland har beslutat om licensjakt på åtta lodjur med början den 1 mars. Det är samma kvot som i förra årets licensjakt.

Beslutet om licensjakt är i huvudsak inriktat på att dämpa lodjurens skador på renskötseln.
– Länsstyrelsen räknar med att licensjakten ska hålla stammen på nuvarande nivå eller begränsa den något i viktiga delar för renskötseln och samtidigt erbjuda en värdefull jaktlig resurs, säger Gunnar Ledström, rovdjurskonsulent på länsstyrelsen.

Två jaktområden
Myndigheten har beslutat om två jaktområden i Västernorrland. Två djur får fällas inom en del av Ånge kommun. Sex djur får fällas inom Sollefteå kommun samt inom delar av Kramfors kommun.
Under fjolårets inventering redovisades 18 föryngringar, varav två delades med angränsande län. I år är cirka 16 föryngringar dokumenterade preliminärt. Det återstår flera viktiga delar av länet att inventera fram till den 29 februari.
Preliminärt resultat av inventeringen visar att lodjuren finns framför allt i Sollefteå kommun och delar av Kramfors kommun, men även i Ånge kommun.
Västernorrlands förvaltningsmål är 18 årliga loföryngringar och stammen tillåts variera mellan 16 och 24 föryngringar. Miniminivån sänktes nyligen från 16 till tolv lodjursföryngringar.