Säg hej till ny byråkrati i årets björnjakt. Besiktningsmännen har inte längre med sig förifyllda CITES-intyg om björnköttet ska säljas. Jordbruksverket hänvisar till att ansöka om intyg via en e-tjänst.
Foto: Shutterstock Säg hej till ny byråkrati i årets björnjakt. Besiktningsmännen har inte längre med sig förifyllda CITES-intyg om björnköttet ska säljas. Jordbruksverket hänvisar till att ansöka om intyg via en e-tjänst.

Ny rutin för CITES-intyg om björnar

Till årets licensjakt som börjar den 21 augusti på sammanlagt 291 björnar, fördelat på sju län, är det nya rutiner för CITES-intyg. I år skickas inga förifyllda intyg ut inför jakten. Det hänvisas istället till Jordbruksverkets e-tjänst.

Så många CITES-intyg användes

Sedan avgiften betalats har 173 CITES-intyg använts för att få sälja fällda björnar 2019.
Då var det licensjakt på sammanlagt 300 björnar.
2018 var det 152 CITES-intyg för björn som användes.
Det året var det en kvot på 284 björnar i licensjakten.

När jägare själva tar vara på en fälld björn behövs inget intyg. Men ska köttet, skinnet, eller trofékraniet säljas behövs ett CITES-intyg. Det gäller även när björnköttet säljs till en vilthanteringsanläggning.
Det är den så kallade CITES-konventionen som begränsar handeln med delar av djurarter som anses hotade av handeln. Dit hör till exempel brunbjörn, varg och lodjur.
Jordbruksverket, som ansvarar för CITES-byråkratin, har till årets björnjakt bestämt att det inte delas ut förifyllda intyg.

Delas ej ut av besiktningsmän
Tidigare brukade länsstyrelsens besiktningsmän ha med sig CITES-intyg när de undersökte fällda björnar.
”Anledningarna till att vi inte längre skickar ut förifyllda CITES-intyg är bland annat en tungrodd administrativ hantering som gått ut över handläggningstiderna och en harmonisering av hur resten av EU-länderna med jaktbara björnstammar hanterar dessa CITES-intyg”, skriver CITES-teamet på verket i ett utskick till bland annat jägarorganisationerna.

Kan förvaras i kylen i väntan på intyg
”Vi kommer under björnjakten att prioritera ärenden med björnkroppar som säljs till slakterierna och arbeta så snabbt som möjligt med dessa. Skytten kan förvara kroppen i kylen hos en vilthanteringsanläggning i väntan på CITES-intyget utan att det bedöms som en otillåten kommersiell transaktion”, tillägger teamet.
– Länsstyrelsen i Jämtland har påpekat till oss att det saknas kylkapacitet för björnkroppar, säger Andrea Ljung, artskyddshandläggare på Jordbruksverket.
– Därför är det viktigt att påpeka att det går att ha styckat björnkött i frysen i väntan CITES-intyg så länge inte köttet bytt ägare. Det som sedan krävs är att det går att spåra köttets ursprung, tillägger Andrea Ljung.

E-tjänst via verkets webbsida
Helst ska björnskytten ansöka om CITES-intyg för slaktkroppen via en e-tjänst på Jordbruksverkets webbsida.
Då krävs även BankID och att avgiften på 350 kronor kan betalas digitalt.
– Du ska välja alternativet ”färsk björnkropp från årets björnjakt”. Då är ett antal uppgifter redan ifylld, bland annat det vetenskapliga namnet Ursus arctos, förklarar Andrea Ljung.
– Vi har gjort ett försök att skapa en egen rubrik för björnjakten för att göra det så enkelt som möjligt. Vi kommer lägga en ”lathund” på webben, men som sagt i e-tjänsten finns en egen rubrik och där är ansökan delvis förifylld, kommenterar hon.
”Om du är utländsk medborgare kan du ansöka utan BankID men då finns inte alla funktioner med i e-tjänsten”, skrivs det även på webbplatsen.

Går även att ansöka via e-post
Går det inte att skaffa intyget via Jordbruksverkets e-tjänst kan det ansökas om intyget via vanligt brev eller e-post.
I så fall behövs kvitto på att avgiften på 350 kronor betalats in till bankgiro 5693-2486. Då måste inbetalarens namn anges samt 14006 CITES. Det krävs även en kopia på besiktningsrapporten.
– Det krävs en särskild blankett att skicka in ansökan på. CITES-gruppen kan e-posta den blanketten, men själva ansökan ska e-postas till registratorn, förtydligar Andrea Ljung.

E-postadressen är registrator@jordbruksverket.se
Postadressen är Jordbruksverket, 551 82 Jönköping.