Högsta förvaltningsdomstolen ger klartecken till kommande licensjakt på varg och dessutom till länsstyrelen i Värmlands beslut kring licensjakt på varg som togs förra året.
Foto: Martin Mecnarowski / Shutterstock.com Högsta förvaltningsdomstolen ger klartecken till kommande licensjakt på varg och dessutom till länsstyrelen i Värmlands beslut kring licensjakt på varg som togs förra året.

Ok till svensk vargjakt

Idag kom besked från Högsta förvaltningsdomstolen

Högsta förvaltningsdomstolen ger klartecken till svensk vargjakt. Det var rätt av länsstyrelsen i Värmland att besluta om jakt förra året, och domstolen stoppar inte jakten som startar på måndag.

Rätten konstaterar att jakt på varg får ske när ingen annan lämplig lösning finns. Jakten får inte försvåra gynnsam bevarandestatus hos arten och ska vara strikt reglerad och strängt kontrollerad.

Jakten stoppas inte
”Högsta förvaltningsdomstolen har funnit att samtliga dessa förutsättningar var uppfyllda beträffande 2016 års licensjakt i Värmland och att den därför inte skulle ha stoppats”, skriver Högsta förvaltningsdomstolen på sin hemsida.
Domstolen avslår också yrkandet om inhibition, alltså stopp för jakten som startar på måndag. 24 vargar får skjutas i Värmland, Dalarna, Örebro län och Gävleborg.
Att domstolen inte medger inhibition brukar tolkas som att det är liten sannolikhet att jakten underkänns när domstolen avgör saken slutgiltigt.

”Korrekt beslut”
– Eftersom vi har gynnsam bevarandestatus på vargen och alla kriterier är för jakt är uppfyllda, är det ett korrekt beslut av Högsta förvaltningsdomstolen. Tilldelningen i den kommande jakten är alldeles för liten, men nu är det bara att önska dem som ska genomföra jakten ett lycka till, säger Solveig Larsson, ordförande i Jägarnas Riksförbund.

Drev mot domen
Inne  på vargföreningarna facebooksidor har drevet mot domen startat. Människor skriver exempelvis att de tror att vargen kommer att utrotas i Sverige, att Högsta förvaltningsdomstolens dom är olaglig, att tjänstemän och politiker är korrupta.

Invandringen problemet
Vargforskare Olof Liberg tillbakavisar påståendet om risk för utrotning.
– Stammen ligger en bra bit över det som vi bedömt krävs för gynnsam bevarandestatus. Problemet för vargen just nu är inte antalet utan invandringen, hur många vargar det kommer in från öster. Men den här jakten kommer inte att utrota den svenska vargstammen. Det sa jag precis till Dagens Eko som ringde nyss, säger vargforskare Olof Liberg.