– Området är stort och det är jättesvåra spårförhållanden, med över metern i spårdjup och bitvis skare. Det är därför som vi har fått tillstånd att söka upp djur med skoter, säger Bertil Forsberg, jaktledare och talesperson för jägare och markägare i Rackstadsreviret.
Foto: Länsstyrelsen – Området är stort och det är jättesvåra spårförhållanden, med över metern i spårdjup och bitvis skare. Det är därför som vi har fått tillstånd att söka upp djur med skoter, säger Bertil Forsberg, jaktledare och talesperson för jägare och markägare i Rackstadsreviret.

Rackstadsvargarna får skjutas

Länsstyrelsen i Värmland har beslutat om skyddsjakt på ytterligare två vargar i Rackstadreviret. Förhoppningen är att det revirmarkerande paret fälls och att man lyckas upplösa det hunddräpande reviret.

Magnus Nystrand, vilthandläggare på länsstyrelsen, kommenterar skyddsjaktsbeslutet:
– Vi har bedömt att risken för skador är fortsatt hög för jakthundar och därför har vi beviljat jakt på två vargar.
Trots att det här är länsstyrelsen fjärde beslut om skyddsjakt i Rackstadreviret sedan november, och att fyra årsvalpar redan är fällda, har fem hundar angripits av varg i området sedan den 15 oktober 2017.

Svar på dna-prov
Så sent som förra veckan dödades en jämthund som hade smitit från sin ägare, vilket Jakt & Jägare har rapporterat tidigare. Och i början av denna vecka fick länsstyrelsen svar på dna-proven från platsen där hunden dödades och som skickades till Grimsö-labbet.
– Det spelar roll för vårt beslut, eftersom provsvaren visar att det med största sannolikhet är dna från en valp och den revirmarkerande hannen i Rackstadreviret, säger Magnus Nystrand.
I sitt beslut skriver länsstyrelsen bland annat:
”Så länge samma revirmarkerande par finns kvar i området bedömer länsstyrelsen att risken för angrepp på hundar är högre än i normalfallet. Detta påverkar möjligheterna att bedriva älgjakt effektivt i området, och därmed uppnå målsättningarna i älgförvaltningen. Därför bör möjlighet ges att upplösa reviret genom att fälla det revirmarkerande paret.”
Tack vare insamlade dna-prov från allmänhet och jägare och egen inventering under vintern har länsstyrelsen i dag större kännedom om reviret. Det har lett till att skyddsjaktsområdet – som ligger i delar av Arvika, Sunne och Kils kommuner – har utökats lite.

”Så här det ska gå till”
– Vi är nöjda. Det är precis så här det ska gå till, säger Bertil Forsberg, jaktledare och talesperson för jägare och markägare i Rackstadsreviret.
Det var han som i torsdags lämnade in ytterligare en ansökan om skyddsjakt till länsstyrelsen och som i dag, torsdag, tillsammans med en handfull andra jägare har börjat spåra varg.
– Området är stort och det är jättesvåra spårförhållanden, med över metern i spårdjup och bitvis skare. Det är därför som vi har fått tillstånd att söka upp djur med skoter. Dessutom är det slut på löpperioden, vilket gör det svårare att spåra just föräldradjuren, beskriver Bertil Forsberg.
Hans målsättning är att Rackstadreviret ska upplösas så att det till nästa jaktsäsong återigen går att jaga med hund i området.
– Vad vi vet är det minst två valpar kvar. Men skadegörande vargar hör inte hemma här. De ska bort, säger Bertil Forsberg.
Skyddsjakten får pågå till och med den 12 april, eller till dess att två vargar har skjutits.