Snart avslöjas om flyttvargen är vid renar

Nu har länsstyrelsen Jämtland hittat spillning efter den varg som rör sig bland renar i länet. DNA-analys är på gång och den ska visa om det är den finskryska flyttvargen som återigen gått tillbaka till renskötselområdet.

– Jag väntar svar på DNA-analysen på onsdag. Just nu vet vi inte var vargen befinner sig. Hon spårades fram till en plogad väg och sedan började det regna, säger Johan Nyqvist, rovdjurshandläggare vid länsstyrelsen.
Det var förra veckan som renskötare upptäckte spår efter varg där Jiingevaerie har sina renar.

Ren- och vargspår 
– Spåren leder genom två platser där det varit ren, men vi vet inte om varg och ren varit där samtidigt, säger Johan Nyqvist.
Det finns en misstanke om att det kan vara en finskryska flyttvargen, som samhället sövt och flyttat till Mellansverige tre gånger, som återvänt till renskötseln.
Jiingevaerie sameby har sökt skyddsjakt på vargen.

Snart dags för renflytt 
– Ju längre fram på vårkanten vi kommer, desto viktigare är det för renskötarna att renhjordarna hålls samman. Det underlättar flytten av renarna västerut, säger Johan Nykvist.