Sverige kan frias om vargjakten

EU-kommissionen har nu inlett en överträdelseprocess om den svenska vargjakten. Men mycket talar för att Sverige kan frias. Finland ställdes också inför dåvarande EG-domstolen i samma typ av ärende 2007, men friades.

Överträdelseprocessen kan resultera i att EU-domstolen avgör om vargjakten i Sverige strider mot EU:s art- och habitatdirektiv, som är till för att bevara hotade arter.

År 2007 fastställde motsvarigheten EG-domstolen att den finska vargjakten inte stred mot direktivet. Finland kunde därför fortsätta förvalta och jaga varg på det sätt de redan gjorde.

– Vargstammens föryngringar rör ju sig inom samma omfång, den genetiska mångfalden är kanske lite snävare i Sverige än i Finland, men vargstammen ökar ju också i Sverige så på det sättet har vi lika förhållanden generellt sett, säger Christian Krogell, ansvarig för viltfrågor på det finska jord- och skogsbruksministeriet, till Sveriges Radio.

Mest skyddsjakt
I dag sker främst skyddsjakt på varg i Finland. Men licensjakt i utvalda jaktdistrikt tillåts också, dock efter att minst 20 föryngringar konstaterats. Det finska minimimålet för vargstammen ligger på just 20 revir.
I Sverige baserades förra årets vargjakt på 23 föryngringar.
Miljöminister Andreas Carlgrens uttalande om att vargstammen ska förstärkas med valpar från djurparkerna kan tala för Sveriges fördel i tvisten, tror Christian Krogell.
– Den erfarenheten har vi i Finland i alla fall och det är ju liksom en gest som visar att man talar allvar och att man försöker göra det som man har snackat om, säger Christian Krogell till Sveriges Radio.
”Går inte att jämföra”
Ann Dahlerus, generalsekreterare i svenska rovdjursföreningen, anser att man inte kan jämföra sig med Finland.
– Den finska vargpopulationen är ju inte alls lika sårbar i och med att det finns ett kontinuerligt utbyte mot Ryssland. En stor sammanhängande vargpopulation som hänger ihop är ju mycket mer livskraftig än en liten isolerad som den svenska, säger hon till Sveriges Radio.