Foto: Shutterstock.comI avspärrade områden med svinpest i Europa görs försök att utrota vildsvinen, som kan sprida smittan till tamsvin. Jordbruksverket ska utreda vad som kan göras ytterligare för att hindra svinpesten från att nå Sverige.

Svinpesthotet ska utredas

Regeringen har gett Jordbruksverket i uppdrag att utreda om det finns behov av ytterligare förebyggande åtgärder för att hindra att svinpestsmittan sprids till Sverige.

Svinpesten hotar både EU:s och Sveriges grisproduktion, konstaterar regeringen. Afrikansk svinpest är en smittsam virussjukdom som drabbar både tama grisar och vildsvin.
Vildsvin med svinpest kan sprida smittan till tamgrisar.
Dödligheten bland djuren är mycket hög och det finns än så länge ingen fungerande behandling eller vaccin mot sjukdomen,

”Vildsvinen redan stort problem”
– Vildsvinen utgör redan idag ett stort problem för svenska lantbrukare och ett utbrott av afrikansk svinpest riskerar få stora konsekvenser för grisnäringen. Sverige behöver vidta de åtgärder som bedöms nödvändiga för att hindra att sjukdomen får fäste här, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson.
Smittspridningen sker via direktkontakt mellan djur, men även via människor, transportbilar och redskap. Afrikansk svinpest har spridit sig i flera länder i östra Europa samt även spridit sig till Belgien.

Ska förebygga smittan
Inom EU arbetas det intensivt med olika åtgärder för att begränsa och bekämpa sjukdomen. Medlemsstaterna förväntas jobba för att förebygga smittan, genom bland annat ökad medvetenhet i samhället samt långsiktiga strategier för förvaltning av vildsvinspopulationen.

Beredskapen i Sverige
I Sverige pågår ett intensivt arbete hos myndigheter och andra berörda aktörer för att hantera ett eventuellt utbrott av afrikansk svinpest.
”Som ett led i detta arbete ges Jordbruksverket nu i uppdrag att tillsammans med berörda aktörer utreda om det finns behov av ytterligare förebyggande åtgärder för att hindra att smittan sprids till Sverige”, skriver regeringskansliet om beslutet.

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på print
Dela på email
Ämnen i artikeln
Liknande artiklar
Hämtar artiklar ...

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Fyll i din e-postadress och godkänn villkoren så får du automatiskt ett mejl varje dag med de senaste nyheterna.

Hämtar artiklar ...