Foto: Mostphotos Smittan sprids bland annat via vilda fåglar som viruset cirkulerar hos.

Utbrott av dödlig fågelsjukdom i Skåne

Newcastlesjuka har konstaterats på en skånsk gård med 230 000 värphöns. Sjukdomen är inte farlig för människor, resulterar i ägg utan skal och cirkulerar bland vilda fåglar.

Det är Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, som har analyserat prover som påvisar smitta av Newcastlesjuka på en gård i Helsingborgstrakten i Skåne.

Besättningen har haft nedsatt äggproduktion och så kallade skinnägg – det vil säga ägg utan skal.

Vilda fåglar

Jordbruksverket har infört restriktioner i området för att förhindra smittspridning av viruset som cirkulerar på samma vis som fågelinfluensa regelbundet gör hos vilda fåglar.

– Vi ser att de indirekta smittvägarna från vilda fåglar, deras spillning och miljön kan vara inkörsport för båda newcastlesjuka och fågelinfluensa så det gäller att ha goda biosäkerhetsrutiner för personal, redskap, foder och strö för att skydda sina fjäderfän. Det är också viktigt med smittskyddsrutiner för att minska risken för spridning mellan anläggningar, säger Maria Nöremark, biträdande statsepizootolog på SVA.

Sanera smitta

På den smittade gården råder tillträdesförbud med restriktioner. Jordbruksverket har beslutat att samtliga djur ska avlivas och byggnaderna saneras.