Vargbjässen i norr en skandinav?

En varg misstänks befinna sig i renskötselområdet allra högst upp i norra Sverige, precis på gränsen till Finland. Om den visar sig vara en invandrare från öst kommer Naturvårdsverket att försöka flytta den till den svenska vargzonen.

– Tre renar har hittats döda. Men vi vet inte ännu om det är en varg. Renarna har dödats av effektiva bett mot struparna och det tyder på varg, men å andra sidan är det inte ätet någonting på dem. Det tyder på hund, säger Kjell Sundvall, fältchef vid länstyrelsen i Norrbotten.

Precis på finska gränsen
Det är bland annat vittnesobservationer som gör att det finns en misstanke om varg. Tre älgjägare så ett stort djur, en riktig bjässe, jaga renar i Lampisenpää och de är säkra på att det var en varg.

Lampisepää ligger några mil norr om Övertornå och precis på gränsen till Finland. Byn ligger på västra sidan om Torneälven, Finland på den östra sidan.

Kjell Sundvall på länsstyrelsen menar dock att chansen faktiskt är större att det handlar om en inavlad skandinavisk varg.

Väntar på snö
– I Finland har man bedrivit ganska hård skyddsjakt i renskötselområdet. Antalet vargar är få. Sannolikheten att det är en skandinavisk varg är större. Men vi kan bara vänta på att det blir snö, så att vi hittar spåren och spillning efter den. En DNA-analys kommer att vad det är för varg, om det är en varg, säger Kjell Sundvall.