Vill ha jakt på 50 björnar i Dalarna

Inför årets björntilldelning i Dalarna förespråkar jägarnas delegat i Viltvårdsdelegationen, Mats Larsson, en tilldelning på totalt 50 björnar. Även Centerns delegat, Jonny Jones, är inne på samma linje och vill ha en särkskild kvotering för de björntätaste områdena, där 15 björnar bör skjutas.

Förra året var det jakt på 35 björnar i länet, vilket var samma kvot som året före.
Älgstammen i de fyra nordligaste kommunerna i Dalarna är bara en spillra av vad den har varit. För att få fler älgkalvar att överleva bör björnstammen kraftigt minskas i området, anser Mats Larsson.
– Huvudspåret är 50 björnar. Det antalet har vi från jägarsidan föreslagit i två års tid, både i viltvårdsnämnden och regionala rovdjursgruppen, kommenterar han.

15 björnar i nordöstra Dalarna

– Beroende på hur diskussionen går vid mötet kan vi för att nå målet med 50 björnar i licens, tänka oss en tilldelning om 35 björnar över länet samt ytterliggare 15 björnar i nordöstra delen av Dalarna, tillägger Mats Larsson.
Det behövs en betydande ökning av tilldelningen och framför allt en större avskjutning där problemen är som störst.
– Jag hoppas att vi kan få samma framgång med detta som vi hade med miniminivåer och björnstammens storlek vid vårt senaste möte den 17 maj, säger Mats Larsson från Malung.