Organisationer som driver jägarnas frågor behövs, tycker förbundsordförande Solveig Larsson.
Organisationer som driver jägarnas frågor behövs, tycker förbundsordförande Solveig Larsson.

Lokala förutsättningar ska styra jaktbeslut

Jägarnas Riksförbund jobbar för att alla beslut inom svensk jakt och viltvård åter fullt ut ska fattas i Sverige och att lokala förutsättningar ska styra, skriver förbundsordförande Solveig Larsson.

FÖRSLAG FRÅN MYNDIGHETER som försämrar jaktens genomförande förstärker vintermörkret. Regeringens envisa försök att överimplementera EU:s vapendirektiv är bara ett exempel.
Nu när ett förslag om licenskrav för magasin har lagts fram för tredje gången i år, pekar det än en gång på hur systematiskt svenska myndigheter försöker undergräva möjligheter för laglydiga jägare att bedriva samhällsnytta. Tyvärr är det inte oväntat, men argumenten blir allt svagare.
Jag är verkligen förvånad över att polisen uppges ha problem med att beslagta vapenmagasin hos kriminella, samtidigt som det redan finns lagar som ger polisen rätt att beslagta föremål som kan befaras användas i brottslig verksamhet. Förhoppningsvis saknar förslaget återigen stöd i riksdagen!

ETT ANNAT FÖRMÖRKANDE förslag är att EU-kommissionen förbereder ett förbud mot all användning av bly i hagelammunition i närhet av vatten. Om förslaget blir verklighet införs förbud mot att bära med sig den typen av hagelpatroner närmare än 400 meter från vatten och våtmark.
Det innebär att uppskattningsvis minst hälften av all svensk landyta skulle komma att omfattas direkt av förbudet, då vi har gott om myrar, torvmark och små vattendrag. Dessutom blir det svårt att lagligt ta sig till områden där hagelpatroner med bly fortfarande får användas.
Ambitionen hos EU är att förbudet ska genomföras inom 18 månader efter ikraftträdande. Frågan hanteras av en arbetsgrupp där regeringstjänstemän deltar och därefter blir det i praktiken svårt att ändra, då enbart EU-kommissionen får lägga fram förslag till beslut.

TYVÄRR TVINGAS VI konstatera att jaktmotståndarna bland lobbyisterna i EU är oerhört många fler än jaktvännerna. Samtidigt är jaktliga förutsättningar och traditioner så olika mellan medlemsländerna att jaktfrågor måste hanteras mycket närmare dem som har viltet för att göra nytta! JRF jobbar för att alla beslut inom svensk jakt och viltvård åter fullt ut ska fattas i Sverige, och att lokala förutsättningar ska styra.
Organisationer som driver jägarnas frågor behövs verkligen för att vi ska kunna fortsätta att frivilligt bedriva vår samhällsnyttiga och livskvalitetshöjande jakt!