Rovdjursvännerna, som stöttas av rikskabinettet, har snart lyckats göra sig av med vårt lands jägare, bönder och samer, skriver debattören.
Foto: Mostphotos Rovdjursvännerna, som stöttas av rikskabinettet, har snart lyckats göra sig av med vårt lands jägare, bönder och samer, skriver debattören.

”Politikerna kramar rovdjursvännerna”

Varken politiker eller rovdjursvänner bryr sig om jägare, bönder och samer. Det är tydligt att de inte vill att hela Sverige ska leva, skriver debattören Anders L. Larsson.

Det här krånglet som man i rikskabinettet har hållit på med under allt för lång tid, när det gäller jakt- och viltfrågor, har fått följden i viltfaunan att det i rovdjurstäta områden har blivit betydligt mindre med älg, rådjur, hjort och mera vildsvin.
I odlingslandskapet har man fått betydligt mera hjort och vildsvin som ställer till med betydande svårigheter för bönder. Samt så har vildsvinen ställt till det i bland annat villaträdgårdar, och på golfbanor och fotbollsplaner.
Och i samelandskapet ställer rovdjuren till med stora problem i renskötseln.

Skiter i jägare, bönder och samer
Man kan tycka att man i rikskabinettet borde vara intresserade av att lösa frågan tillsammans med jägare, bönder och samer – och få det som det var innan de stora rovdjuren gjorde sitt återintåg.
Men nej då, man fortsätter att krama rovdjursvännerna och i praktiken skiter man i jägare, bönder och samer. Det viktiga i rikskabinettet tycks vara att rovdjursvännernas intressen blir tillgodosedda.

Bryr sig inte om kostnaderna
Att den förda rovdjurspolitiken kostar en präktig slant för både skattebetalare och nämnda näringar bryr man sig inte om.
Fortsätter det så här ser det ut som att rovdjursvännerna, som stöttas av rikskabinettet, lyckas med konststycket att göra sig av med vårt lands jägare, bönder och samer till fördel för rovdjurens väl. Det är tydligt vad man menar med att hela Sverige skall leva.

ANDERS L. LARSSON