”Röstade jägarna rätt i höstas?”

En motion om rådrum angående blyförbudet röstades ner i kammaren den 28 februari. Vi ville att förbud mot bly i ammunition inte bör införas innan likvärdiga material, som även medför rimliga priser, kunnat tas fram.

Men det ville inte alliansen. Förbudet mot att använda blyammunition vid jakt över öppet vatten och i våtmarker gäller redan och det bör inte ändras, men övrig jakt där man använt blyammunition bör utredas.

Vi socialdemokrater har fastslagit i vårt jaktvårdspolitiska program att innan en likvärdig ersättning för blyammunitionen finns skall blyammunition vara tillåten vid jakt i terräng.

Undrar om jägarna röstade på rätt parti i höstas?

Åke Nyhlen, s-riksdagsledamot från Ånge, Västernorrland

”Bra att s har svängt”

Under förra mandatperioden agerade båda jägarorganisationerna och de fyra allianspartierna för att till att börja med få en konsekvensutredning gällande det ammunitionsblyförbud som den socialdemokratiska regeringen infört utan underlag.

När trycket blev för stort och det jaktetiska perspektivet lyftes fram tvingades s-regeringen tillsätta en konsekvensutredning, som kom med sin slutrapport vad gäller bly i ammunition i december i fjol.

Den utredningen är nu på remiss fram till den 12 mars. När det remissunderlaget har sammanställts kommer regeringen att lägga fram förslag om det förbud som annars träder i kraft 1 januari 2008.

Med denna bakgrund är det naturligt att allianspartierna i miljö- och jordbruksutskottet i nuläget avvaktar det pågående arbetet för att visa respekt för bland annat remissförfarandet.

Däremot är det fullständigt klarlagt vad alliansen tyckt och jag konstaterar att socialdemokraterna efter valet nu ansluter sig till alliansens ståndpunkt. Det är bra och jag ser därför fram mot möjligheten till en stor majoritet för en fortsatt användning av ammunitionsbly för fastmarksjakt.

Bengt-Anders Johansson (m) talesman i jakt- och viltvårdsfrågor

Ämnen i artikeln
Liknande artiklar
Hämtar artiklar ...

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Fyll i din e-postadress och godkänn villkoren så får du automatiskt ett mejl varje dag med de senaste nyheterna.

Hämtar artiklar ...