Det kostar mindre att trikintesta unga vildsvin än gamla i nordöstra Tyskland.
Foto: Neil Burton / Shutterstock.com Det kostar mindre att trikintesta unga vildsvin än gamla i nordöstra Tyskland.

Billigare testa fällda ungsvin

I nordöstra Tyskland har det sedan första oktober blivit billigare att trikintesta fällda ungsvin.

Tidigare har det kostat sex euro att få det fällda vildsvinet friskförklarat. Nu sänks priset till två euro för djur som väger mindre än 15 kilo. För de äldre och tyngre vildsvinen höjs avgiften till sju euro, enligt Ostzee-Zeitung.
Området i Vorpommern-Greifswald i nordöstra Tyskland är därmed först med att stimulera inriktning att främst fälla yngre vildsvin. Veterinären Holger Vogel säger till tidningen att avsikten är att minska risken att få över den afrikanska svinpesten från Polen till Tyskland.
Sjukdomsdrabbade vildsvin finns öster om polsk-tyska gränsen. Det finns farhågor att gränstraktens vildsvin kan ha kontakt med varandra.