Norska jägare får fälla 141 järvar i höst och vinter.
Foto: Nicram Sabod / Shutterstock.com Norska jägare får fälla 141 järvar i höst och vinter.

Norrmän får fälla 141 järvar

Sammanlagt 141 järvar får fällas i Norge under den kommande licensjakten. Det har de regionala norska rovviltsnämnderna beslutat.

Enligt den politiska överenskommelsen om de norska rovdjuren ska det ske en årlig föryngring med 39 kullar. 2014 registrerades 52 kullar, så målet uppnåddes.
I år har hittills registrerats 68 kullar.

Jakt i nästan hela Norge
Norge är uppdelat i åtta regioner och det blir jakt i alla regioner utom Sör-Norge samt Oslo, Akershus och Östfold, meddelar Miljödirektoratet.
Jakten pågår från 10 september till den 15 februari.
Regionerna har en totalkvot och en hondjurskvot. Sistnämnda är sammanlagt 62 honor.
När maxtalet för hondjuren uppnås i respektive region stoppas jakten där oavsett om totalkvoten där är uppnådd eller ej.

Beståndet ökar

Järv fanns tidigare utbredd över stora delar av Norge. Under första halvan av 1900-talet utrotades dock järven lokalt i vissa områden. De senaste åren har beståndet ökat i norra Norge, men är relativt stabil i övriga delar av landet.