Foto: Shutterstock På den svenska sidan av gränsen har sammanlagt 13 av de tilldelade 18 vargarna fällts under årets licensjakt.

Ny dom – vargjaktsförbud gäller i Norge

Fortsatt förbud för vargjakt gäller i de norska gränsreviren sedan Oslo tingsrätt i fredags sa sitt i frågan. Dessutom måste norska staten betala rättegångskostnader på 600 000 norska kronor till överklagande organisationer.

Fredagens dom i Oslo tingsrätt innebär att vargjakten på norsk sida i gränsreviren Juvberget, Ulvåa och Kockohonka stoppas i väntan på att frågan slutgiltigt avgörs, skriver rovdjur.org.

Dryga kostnader

Domen innebär också att norska staten tillsammans med Utmarkskommunernas sammanslutning måste ersätta rättegångskostnaderna för de överklagande organisationerna. Föreningen våra rovdjur, WWF och Noah för djurs rättigheter får därmed sammanlagt 600 000 norska kronor, en summa som ska utbetalas inom två veckor.

Oviss utveckling

Jakten i Norge var tänkt att starta den 1 januari och fortgå till den 15 februari som längst. Nu är det oklart om och när den kan komma att genomföras – särskilt som fredagens domslut, om att jakten ska stoppas tills vidare, också kan överklagas.