Kurvan för antalet fällda kronhjortar i Norge har nästan konstant stigit sedan slutet av 1960-talet.
Foto: Lennart Nilsson/Mostphotos Kurvan för antalet fällda kronhjortar i Norge har nästan konstant stigit sedan slutet av 1960-talet.

Nytt rekord för norsk hjortjakt

Kronhjortsjakten i Norge har satt nytt rekord. Jaktåret 2020/21 fälldes 50 100 kronhjortar, vilket är en ökning med åtta procent sedan jaktåret före.

Även antalet fällda älgar i Norge ökade under samma period, med fem procent, det vill säga till 31 700. Det visar statistik från Hjorteviltportalen.
Men de norska jägarna hade möjlighet att fälla fler kronhjortar och älgar. Tilldelningen för kronhjortar var 65 400 djur och för älgar 39 000 djur.

Konstant stigande kurva
Kurvan för antalet fällda kronhjortar i Norge har nästan konstant stigit sedan slutet av 1960-talet. Flest kronhjortar fälls i fylket Vestland.
Och statistik visar att älgavskjutning i Norge ökade brant mellan 1970 och 1990. Sedan dess har den legat strax under 40 000 djur, för att de senaste åren minska något. Flest älgar fälls i fylkena Innlandet och Tröndelag.