Statliga pengar till norsk vargzon

Norska regeringen ger ett norska kommuner extra pengar för att avhjälpa problem i den norska vargzonen. Sammanlagt får kommunerna 20 miljoner norska kronor.

Kommunerna får själva bestämma hur pengarna ska användas. Till exempel kan ”vargbidraget” ges till företagare som drabbas av vargproblem. Pengar skulle också kunna gå till att stödja ny näringsverksamhet i kommunerna i vargzonen.
Pengarna finns i den reviderade norska statsbudgeten. Det anslås också 7,4 miljoner till GPS-märkning av varg samt 12,6 miljoner till olika forskningsprojekt om vargarnas beteende.

Vill hellre se färre vargar
Men flera kommunpolitiker, som norska radion NRK talat med, är missnöjda. De vill hellre se en reducering av antalet vargar. De ser pengarna som anslås som ett medel att få kommunerna att acceptera varg.
Kristian Botten Pedersen, socialliberala partiet Venstre, är dock positiv. Han medger att summan är lite, men hoppas att de norska kommunerna på sikt får full kompensation för vargproblemen.