Stenmård kan ge sig på bilar i Tyskland. Företrädare för jägarna i delstaten Niedersachsen vill ha ökad jakt på stenmård, som även angriper småvilt.
Foto: Vaclav Sebek/Shutterstock.com Stenmård kan ge sig på bilar i Tyskland. Företrädare för jägarna i delstaten Niedersachsen vill ha ökad jakt på stenmård, som även angriper småvilt.

Stenmårdar angriper bilar

Stenmårdar kan angripa bilar. Cirka 200 000 fall årligen finns i Tyskland med mårdskador på bilar. Företrädare för jägarna i delstaten Niedersachsen vill ha ökad jakt på stenmård, som förutom angrepp mot bilar även ger sig på småvilt.

Stenmård (Martes foina) finns inte i Sverige. Men i Tyskland är mårddjuret ett gissel för bilägare. Stenmårdar ger sig särskilt på kablar i bilens underrede.
Enligt tidningen Volkstimme rapporteras 200 000 sådana fall årligen. Försäkringsbolagen får årligen betala ut 60 miljoner euro i ersättning.

 Doft från rivaler under bilen
Mården kan ge sig på bilens underrede om bilen passerat eller stått stilla i en annan stenmårds revir. Bilen kan då ha dragit till sig doftämnen från rivaler. Detta utlöser stenmårdens ilska där bilen för tillfället står still. Volkstimme rapporterar att det särskilt är pendlares bilar som drabbas.

Problem under parningstiden
Florian Rölfing, talesperson för jägarna i Landesjägerschaft Niedersachsen, påpekar atr bilisterna ska vara särskilt uppmärksamma nu när stenmårdens parningstid inträffar. Djuren är då särskilt irriterade på andra hanars doft. Om problemen är vanliga på en ort uppmanar jägaren bilisterna att vända sig till ortens jägare.
Florian Rölfing vill också ha ökad jakt på stenmården av ett annat skäl. Stenmården går hårt åt fåglar och mindre däggdjur.