Foto: Göran Wikström En minkflotte är ett ultimat verktyg där vattenståndet varierar. Dessutom lockas minken av flytande föremål och vill gärna undersöka dem.
Jakt

10 tips för lyckad minkfångst

Försommaren är en perfekt tid för allehanda förberedelser inför den stundande jaktsäsongen. Och minkfångst är just en sådan aktivitet som kräver förberedelser om den ska bli effektiv. Vill man göra en god insats för småviltet är minkjakt av stor betydelse. Fällfångst är dessutom en enastående bra jakt för nya, särskilt unga jägare.

1. Jaktlig kontinuitet

Det svåra är ofta inte att lyckas fånga en mink, utan den verkliga utmaningen är att fortsätta med fångsten år ut och år in för att resultatet ska bli meningsfullt.

2. Utnyttja vattendragen rätt.

På sommaren kan minken hålla till i småbäckar och diken långt inne i skogen. Men längre fram på säsongen, då kylan kommer, flyttar minken till större vattendrag. Här gäller det att bilda sig en bra uppfattning om var fångsten ska förläggas och hur mycket arbete som ska läggas ner.

3. Välj rätt fångstplats

Bygg rejäla fångstplatser på jaktmarken där du vet att minken trivs. Det lönar sig i längden. Grundprincipen på förhösten är att utnyttja minkens obotliga nyfikenhet och ovilja att klättra över hinder på marken. Därför är de effektivaste fångstplatserna ofta uppbyggda med styrhinder som sträcker sig från fällan och en bit ut i vattnet.

4. Effektivt med genomgångsfällor

På förhösten behöver genomgångsfällorna sällan eller aldrig betas, om fångstarmar är konstruerade på rätt ställe. Minkens lättaste väg förbi fällan ska vara genom den.

5. Preparera fällan

Innan fällan sätts ut på jaktmarken är det fördelaktigt att gnida in den med en blandning av jord och vatten.

6. Mysigt med fågeldun

Spara gärna fågeldun och fjädrar från tidigare jakter till fällfångsten. Vid utsättning maskeras giller och eventuellt trampplattan med fågeldun. Det gör fällans insida hemtrevlig och näst intill oemotståndlig för minken att undersöka.

7. Flytande flotte

Om vattenståndet varierar mycket kan en enkel pontonkonstruktion, som fungerar som en flytande fångstflotte, vara mycket effektiv. Minken gillar nämligen att undersöka allt i lämplig höjd som ligger och flyter i vattnet. 

8. Bygg en egen fälla

På marknaden finns cirka 30 fällor som är godkända av Naturvårdsverket. Vill du bygga en fälla själv går det att spara en hel del pengar. Gillret kan du ofta beställa från tillverkaren. Markplacerade fällor ska ha en skyddstunnel med rätt längd och rätt storlek på ingångshålet. Efter utterns ”comeback” är det synnerligen viktigt.

9. Beta när kylan kommer

När vintern nalkas och vattendragen börjar frysa igen krymper minkens livsutrymme. Nu fungerar sällan obetade genomgångsfällor med styrhinder. Fällorna behöver betas, och då lämpligast med fisk som är minkens förstahandsval. Räkskal är också bra, de luktar trots att det är kallt. Betet placeras bakom gillret, inte på trampplattan om fällan är utrustad med en sådan.

10. Skydda mot snö

Är det risk för snöfall behöver fällorna snöskyddas, så att inte utlösningsmekanismen hakar upp sig. Enklast är att täcka fällorna med granris eller att ställa dem under något brofäste. Alternativt kan du bygga en större låda med ingångar och sedan ställa en lådfälla inuti. Ett utstickande tak förhindrar snön att täppa till ingångarna. Fällan däremot blir helt skyddad.

1. En fångstflotte kan man enkelt bygga med fantasins hjälp. Huvudsaken är att den flyter grunt och att en slagfälla får plats på den. Här används en gammal lastpall och till flytelement fyra plastdunkar som rymmer fem liter. 2. När plastdunkarna är förankrade på undersidan spikas locket fast på ovansidan. 3. Slagfällan placeras mitt på flotten och två brädor används som spångar för att minken enkelt ska kunna klättra upp på flotten. 4. Fällan betas med färsk fisk. Fågeldun inuti fällan väcker också minkens nyfikenhet.