Foto: Shutterstock
Forskning

”Den hjälpsamma björnen”

Stor, stark och dessutom hjälpsam. Det gäller inte bara i sagor, utan
även i dagens samhälle. Björnen är ett ”vandrande bibliotek av biologisk information” och kunskaper om björnen kan bidra till framsteg inom
humanmedicinen.

Dokumentation av gamla berättelser och modern forskning har gett svar på många frågor som rör björnens liv. Det dåtidens jägare, skogsmän och samer visste av erfarenhet finns det numera vetenskapliga belägg för: Ja, björnhanar dödar ungar som de inte själva är far till, björnar vill helst ha människor på flera kilometers avstånd, björnar tar över hundra renkalvar på våren. Kalla fakta. Men ett område är till stor del outforskat: björnen och idet.

En förklaring till varför just björnen sover på vintern finns i en samisk saga: ”Efter skapelsen vandrade vår Herre i Lappland. Han kom då till en myr som var så djup att den inte gick att vada över. Han kallade då på vargen och bad denne bära honom till fast mark, men vargen gav ett nekande svar med motiveringen att han inte var skapad av Gud. Likaså renen som sade att han var hungrig och därför inte hade tid. Björnen däremot klev självmant fram och erbjöd sin hjälp. Vår Herre svarade med att göra vargen till var mans niding, renen skulle alltid förbli orolig och dömd att arbeta för människan, medan den hjälpsamme björnen skulle få sova under den kallaste och hårdaste tiden på året.”

Att björnar vill ha rejält avstånd till ”tvåbeningar” beskrivs livfullt i en av Nils Parlings vildmarksskildringar. Trots den avoga inställningen till människosläktet utgör björnen en hjälpande hand inom humanmedicinen.

Brist på föda

Ett mer modernt och rationellt svar är bristen på föda. Den förklaringen är lätt att ta till sig. Men fortsättningen? Hur klarar björnarna månader av svält och inaktivitet utan att kroppen tar skada? En människa i björnens situation skulle drabbas av blodpropp, muskelförsvagning, liggsår och urkalkat skelett med flera andra åkommor, medan en björn, trots månader av inaktivitet, behåller cirka 90 procent av muskelmassan och slipper kärlsjukdomar. Inte nog med det, björnar drabbas av njursvikt i idet men reparerar sig själva när de lämnar idet och möter våren. Hur är det möjligt?

Skandinaviska björnprojektet har under åren bistått flera forskningsteam som sysslar med biomimetik, en vetenskap där naturens lösningar hos arter som lever under extrema förhållanden imiteras för att användas inom andra områden. 

Enligt Jonas Kindberg, som bland annat har genomfört studier tillsammans med två av de mest välkända svenskarna inom området, professorerna Peter Stenvinkel, njurmedicin, och Bo Fröbert, hjärt- och lungmedicin, är det ofta trögt att få finansiering av forskning som spänner över flera vetenskapliga discipliner.

Upp till 35 kilo bär per dygn

Men en hel del är gjort. Studier om ”hur man tack vare blodprov från björnar i vila nu förstår hur ett speciellt blodplättsprotein, HSP47, i förlängningen kan komma att göra nytta i behandlingen av patienter som riskerar att drabbas av blodpropp, stroke eller hjärtinfarkt” är rena grekiskan för en lekman. Kosthållningens betydelse för björnens överlevnad i idet känns lite mer tillgängligt.

Den som vistas i björnmarker kan lätt följa hur björnarna varierar sitt val av föda beroende på säsong genom att studera spillningen. Under vår- och försommar äter björnarna gärna lättfångade älg- och renkalvar, myror, myrägg, larver, växter och fynd i form av kadaver eller stulna byten. Under våren behöver björnen främst proteinrik föda medan behovet av mer energirik föda kulminerar under hösten. Då behöver björnen få i sig mer än hälften av årets totala energiintag! Lösningen är stora kvantiteter med bär. Under ett dygn kan en vuxen björn sätta i sig mellan 25 och 35 kilo, vissa källor anger ännu mer. 

Fettreserven står för energiförsörjningen

När björnen har byggt upp ett tillräckligt stort fettlager för att klara vintern avtar aptiten och den ”tömmer” systemen. Under tiden i idet är det fettreserven som står för energiförsörjningen och det enda som lämnar björnens kropp är lite vätska i utandningsluften.

I en intervju på forskning.se säger Peter Stenvinkel att trots att björnarna har höga blodfetter och insulinresistens verkar de vara skyddade mot åderförkalkning och ha ett eget ”vaccin” mot muskelutarmning och kärlsjukdom. Blåbär och lingon är rika på reservatol och c-vitamin som antas skapa en gynnsam sammansättning av tarmfloran och minska nivåerna av blodfetter. 

I det tusenbitarspussel som utgör björnens unika förmåga att överleva vintern verkar intaget av bär vara en viktig bit. Fler återstår att utforska.