Forskning

Detta äter vargar

Europas vargar, som inte har tillgång till vårt bytesdjur älgen, har inga problem med att hitta annan mat. I norra Portugal livnär de sig huvudsakligen på hästar och i andra områden kan det vara sopor. Men vanligast är rådjur, dovvilt, kronvilt och vildsvin.

Luigi Boitani, zoolog och forskare vid Roms universitet i Italien.

Den som vill kategorisera vargar – vad de äter och hur de lever – har ett svårt jobb, enligt zoologen och forskaren Luigi Boitani vid Roms universitet i Italien.

– De äter allt. Allt som är tillgängligt. Vi har tio studier i Italien och alla säger olika för det varierar även inom samma land. Vargen är världens mest anpassningsbara djur efter människan, säger han.

Expansionen av varg på Europas fastland har skett huvudsakligen de senaste 30 åren, det vill säga något senare än i Sverige.

I början av 1990-talet spred sig vargarna till franska och schweiziska Alperna och till Tyskland. 

Helt nyligen larmade tyska jägare om att vargarna håller på att utrota mufflonfåren i förbundslandet Brandenburg i norra delen av landet. De senaste sju åren ska den frilevande stammen av mufflonfår ha minskat med 76 procent.

– Mufflonfåren är lätta att ta, de är som tamfår, säger Luigi Boitani.

Han anser att det finns många missuppfattningar om varg.

– Folk fattar inte. De tror att vargar lever si och så. De vill kategorisera vargen, men det går inte. Det finns revir med två vargar och det finns revir med 30 vargar. De äter vad som helst, det beror helt på miljön och klimatet och vad som är tillgängligt.

I Italien finns mellan 3 000 och 4 000 vargar, enligt den senaste inventeringen.

Italiens vargar har aldrig utrotats, men däremot har de spridit sig till Alperna på senare år.

Norra Spanien har också haft en kontinuerlig vargpopulation och även där finns häst på menyn. 

Det här äter vargar i Sverige

Kartorna visar möjliga bytesdjur på den, enligt studien, lämpliga vargytan i Sverige. Arterna räknas i antal djur per kvadratkilometer. Här finns svaret på vad vargar i Sverige äter. De äter det som finns i området, helt enkelt.

I de delar av Sverige där vargen finns nu utgör älg 90 procent av den kilobiomassa som vargarna äter.

Men lite längre söderut – mot Uppsala, Örebro och södra Värmland – blir det betydligt mer rådjur.

Ännu längre söderut bedöms vargar slå mer dovvilt och kronvilt än älg. 

Det finns studier som säger att vildsvin kan bli favoritfödan, men också bedömningar om motsatsen. 

De bytesdjur som bedöms som lättast för vargar att ta är rådjur och dovvilt. 

Men vargar väljer inte bara art utan också individer inom arten, och då är det kalvar och ungdjur som är lättare att slå jämfört med de vuxna djuren.

Läs fler artiklar om vad vargar äter och hör röster om studien:  

Forskning: Södra Sverige är mer lämpat för varg

3 röster om studien

Jakt & Jägares skribent om studien