Förvaltning

Rumänien:

I Rumänien gäller ”hands off” för naturen

Ingenstans i EU finns så många stora rovdjur som i Rumänien. I inget land finns heller så täta rovdjursstammar som där. På motsvarande lite drygt halva Sveriges yta finns 8 000 björnar, 3 500 vargar och 1 300 lodjur.

Vissa vargflockar i Rumänien visar sig vid analys leva på hela 74 procent husdjur. Några specialiserar sig på hundar, andra på hästar, men det finns också vargflockar som håller till i skogen och äter det som de normalt gör. I Rumänien gäller ”hands off”. Naturen ska sköta sig själv efter förmåga. 

Det är en ganska uppgiven ordförande för Rumäniens jägare som Jakt & Jägare möter under den digitala intervjun.

Ovidiu Ionescu är också professor i viltförvaltning och han säger att det finns fakta, statistik och forskning vid Rumäniens lärosäten om hur man förvaltar viltstammar i balans. De har gjort det i åratal förut.

– Men det spelar ingen roll nu, för politiken styrs i dag av drömmar och ideologi som inte har med verkligheten att göra, säger han.

Björnar mest akuta problemet

Det mest akuta problemet i Rumänien är björnarna. 

Landet är betydligt mer tättbefolkat än Sverige med nästan 20 miljoner invånare.

– Vi har en tredjedel skog och resten av landet är byar och städer, säger Ovidiu Ionescu.

I och med den täta björnpopulationen är risken stor att en hona med ungar möter en hanne som dödar ungarna. Därför drar sig björnhonorna allt oftare mot städer och byar när de ska föda upp de små.

Det betyder i sin tur att Rumäniens växande björnsläkte från unga år lär sig att hämta maten i byar och städer och att människor inte är några problem.

– De är helt orädda, säger Ovidiu Ionescu.

Lång rovdjurshistoria

Rumänien har en lång historia med de tre stora rovdjuren: björn, varg och lodjur. Givetvis med aktiv förvaltning.

Men 2016 stoppades all jakt på stora rovdjur.

– Vi hade en miljöminister som var jaktmotståndare och som hejades på av högljudda intresseorganisationer och djurrättsaktivister. Sedan dess har det gått utför, säger Ovidiu Ionescu.

Bönder och biodlare som får sina näringar störda eller förstörda av rovdjur har i desperation börjat förgifta rovdjuren. Illegal jakt med vapen är inte vanligt, berättar han, för Rumänien har stränga vapenlagar och lagen är sträng mot den som skjuter ett rovdjur.

– Vi har en situation där folk tappar förtroendet för myndigheter och slutar följa lagen, och vad är lagen bra för då. Den fungerar bara om folk respekterar och accepterar den, säger han.

Åtta dödade av björn 2021

Under 2021 dödades åtta människor av björn i Rumänien och 72 skadades så allvarligt att det krävdes en längre sjukhusvistelse. 76 björnar dödades i bilolyckor och på järnvägsspår.

– Vi presenterar dessa siffror, men vi får inte gehör. De accepterar inte siffrorna, fakta har ingen effekt. Biologiska principer och vetenskap spelar ingen roll, de lyssnar inte, säger Ovidiu Ionescu.

Enbart skyddsjakt på björn tillåts och den siffran är begränsad till 140 djur per år.

– Vi jägare får inte jaga utan i stället rycka ut som brandmän när det händer något.

Ovidiu Ionescu kommenterar EU:s ordförande Ursula von der Leyens vargdödade ponny Dolly så här:

– Hon förlorade en ponny. Vi förlorar människor som blir anfallna och svårt skadade på sina egna tomter, i byar och i städer.