• Allmogejakt

Karelsk björnhund dödad av varg

AktuelltPublicerad: 2015-10-16 13:37

En karelsk björnhund dödades på fredagen av varg i Värmland. Hunden jagade älg när den attackerades.

Hunden deltog vid jakt i Bortan i Eda kommun när föraren såg på pejlen att hunden blev stilla. När han kom till platsen hittade han den nioåriga karelska björnhunden död.
– Den är biten över ryggen. Hur många vargar som varit inblandade går inte att fastslå, säger länsstyrelsens besiktningsman, Liz Hansson.
Området ligger inom reviret Haersjö.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

29. Sven: Varifrån kommer de svenska vargarna?

2015-10-27 14:37

Nej, jag har förstått att Sven inte förstår vad jag skriver – eller vad som står i avhandlingar, för den delen. Jag tar det en gång till: Canis lupus lupus är INTE den vetenskapliga beteckningen på en vargras som vi vanligen kallar varg. Canis lupus är en art, även kallad gråvarg. Canis lupus lupus är den vargras som återfinns i nordvästra Europa och västra Ryssland, kallas eurasisk varg, rysk skogsvarg etc. Kaj Granlund visar i sin bok ”Vargens Europa” (sidan 21) utbredningsområden till gråvargens olika raser - där finner Sven bättre uppgifter.
Två forskarlag (Sundqvist, Vila med flera) har med tre olika dna-metoder visat att de vargar som nu finns i södra Sverige och södra Norge med största sannolikhet INTE kommer från Finland, Baltikum eller västra Ryssland – alltså det område där man kan förvänta sig att rasen Canis lupus lupus finns. Men experter som Kaj Granlund, Kaarlo Nygren, Eirik Granqvist, Pjotr Danilov med flera, som morfologiskt undersökt vargar från Sydskandinavien, säger att vargarna uppvisar morfologiska avvikelser som klart tyder på att vargarna inte är renrasiga. Summan av detta är att det svårligen kan tolkas på annat sätt än att dagens vargpopulation i södra Sverige och södra Norge INTE kommer från Finland, Baltikum eller västra Ryssland; om våra vargar INTE är i släkt med vargar därifrån och INTE ser ut som dylika vargar, etc. så är det självklart INTE vargar därifrån! Forskarnas (Sundqvist, Vila med flera) analys visade även att våra vargar heller inte kommer från svenska djurparksvargar – det måste dock förtydligas att en dna-analys inte kan visa om våra vargar härstammar från vargar som för kortare eller längre tid funnits i någon eller några djurparker.
Vad Sven vill visa med sina referenser är oklart – jag tror inte Sven har läst, alternativt inte förstått, de egna referenserna. Om vi tar till exempel Carles Vila, Anna-Karin Sundqvist "Rescue of a severely bottlenecked wolf” så talar de här om arten gråvarg (Canis lupus – hit hör även tamhund och dingo), samt anger att nuvarande vargpopulation i Skandinavien är isolerad från den stora ryska vargpopulationen. Tar vi en annan av Sven given referens, ”Y chromosome haplotyping in Scandinavian wolves (Canis lupus) based on microsatellite markers” så skriver författarna (precis som jag påpekat i tidigare kommentar) att: ”The two Scandinavian Y chromosome haplotypes were not found elsewhere in northern Europe, ...” vilket nära nog är ett bevis för att nuvarande vargar INTE kommer från övriga norra Europa, dvs. de kommer INTE från Finland, Baltikum eller västra Ryssland! De använder endast artbeteckningen Canis lupus. Så, varifrån kommer den Sydskandinaviska vargpopulationen, det är verkligen frågan! Läs mina kommentarer, Sven.
Sedan referensen från SLU, så är den ytterst ovanlig i vetenskapliga sammanhang, eftersom den hänvisar till dr. Sundqvist med flera, vilka i given referens INTE visar vad slu-författarna påstår! Slu-författarna motbevisar sig själva. Egendomligt, på min ära. Sådant är inte vetenskap.
Har Sven några referenser som VISAR att nuvarande svensknorska vargpopulation är av rasen Canis lupus lupus, samt har spontant invandrat från rasens hemområden? Att vi har arten Canis lupus är det få som förnekar, men är de renrasiga och varifrån kommer vargarna? Tydligen kommer de INTE från Finland, Baltikum eller västra Ryssland. För mig förefaller det vara frågan om den nya tyska vargrasen, även kallad Kofferraumwolf, kanske en ny ras Flugzeugwolf.
Vad gäller Rolf O. Peterson så fann han att vargar genom bland annat ökad reproduktivitet kompenserar för ökad dödlighet, till exempel på grund av jakt, ända upp till 40% av vinterstammen. Sven synes påstå att vargar har ändrat sina gener (på omöjligt kort tid) så att de inte längre kan kompensera ökad dödlighet? Har Sven någon referens som visar en sådan anmärkningsvärd sak? Tyvärr, Sven, skall du förvalta vargarna i Sverige så måste Sven lösa problemet på politiskt, juridisk och praktisk nivå att avliva inledningsvis minst hälften av verkliga vargar varje vinter ett antal år, och därefter avliva uppåt 40% av vinterstammen i all framtid. Hur tänker Sven göra?

28. Som hum-hum läser bibeln

2015-10-25 09:30

Jag förstår inte hur 961L läser och tolkar texter.

Som jag förstår det så är Canis lupus lupus den vetenskapliga beteckningen på vad vi vanligen kallar varg. Men 961L har sagt: "Ingen, utom Sven, påstår vad jag sett att svenska vargar är av rasen Canis lupus lupus." Jag är ju inte ensam om det. Det nämns bland annat i wikipediaartikeln:

https://en.wikipedia.org/wiki/Subspecies_of_Canis_lupus

Eurasian wolf Canis lupus lupus, Has the largest range among wolf subspecies and is the most common in Europe and Asia, ranging through Western Europe, Scandinavia, Caucasus, Russia, China, Mongolia, and the Himalayan Mountains.
Men taxonomi lär vara omstritt och kanske 961L vill använda sig av en annan taxonomi/klassificering.
Men det kanske var ännu en svepande generalisering från 961L:s sida om att "ingen utom Sven".
961L vill hänvisa till Rolf O. Peterson "Wolves of the Kenai Peninsula, Alaska". Men det är från 1984, knappast moderna artiklar. Och 961L har ju sagt: "Jag ber Sven försöka besvara frågor utifrån aktuellt kunskapsläge"
Det är bra att 961L avlivar skrönan om djurparksvargar när han säger:
"Varifrån kommer dagens svensk/norska vargpopulation? Troligen inte från svenska djurparksvargar,"
Mikael Åkesson mfl "De skandinaviska vargarnas ursprung" skriver:
"När det gäller det genetiska ursprunget för grundarna av den Skandinaviska vargpopulationen har ett flertal studier gjorts (Ellegren et al. 1996, Flagstad et al. 2003, Vila et al. 2003b). Genom att jämföra genetiska profiler från grundarna med individer från andra populationer, däribland vargar i Finland och nordvästra Ryssland, vargar från den ursprungliga skandinaviska populationen museimaterial),
vargar från skandinaviska djurparker samt hundar kan man avgöra likheter i den genetiska profilen och därmed fastslå ursprung. Resultaten visar att de två första grundarna till den skandinaviska vargstammen härstammar från den finsk-ryska vargpopulationen. Vidare kunde det även uteslutas att de var ättlingar till någon kvarleva av den ursprungliga skandinaviska stammen, den skandinaviska djurparkspopulationen, eller hybrid-avkomma mellan varg och hund. De resterande fem vargarna som invandrat under senare tid härstammar också från den finsk-ryska vargpopulationen, och inblandning av hund kan även där definitivt uteslutas (Vila et al. 2003b; Wabakken et al. 2011, 2013)."
Vila Sundqvist skriver (sidan 93) :
"The founding female has a probability of 0.95 of originating from the eastern wolf population, but less than 0.01 of originating from the historical population."
"Similarly, the inferred founding male has a high probability (0.98) of being an immigrant from the neighbouring eastern population. The probabilities of a dog ancestry are lower than 0.05 for both founders,"
Det sista som sades var alltså "Sannolikheten för ett hundursprung är lägre än 0.05 för båda varggrundarna."
Där kom det alltså. Inte nog med att det inte finns belägg för att vargarna i Sverige skulle ha hund eller hybridursprung, det finns belägg för att de inte är hybrider.
A-K Sundkvist skrev (sidan 1964): " In light of this, although our results are not
evidence of immigration from other North European populations, it is probably premature to exclude other north European wolf populations as the origin of the current Scandinavian population"
Så den tolkning som 961L vill göra, att det skulle vara totalt osannolikt att vargarna kom från öst, den vill inte studiens författarna själva göra.
Jag har betydligt större förtroende för svenska vargforskare än för 961L, och jag har större förtroende för amerikanska vargforskare än vad jag har för 961L.
Sedan undrar jag varifrån Anders Åberg (#27) har fått påståendet: "Sannolikheten att våra vargar innehåller en genetisk blandning av både hundar och andra vargraser är naturligtvis stor". Varför skulle den sannolikheten vara stor? Har Åberg belägg för det så kan han ju visa det.

Ref:
Carles Vila`, Anna-Karin Sundqvist "Rescue of a severely bottlenecked wolf
(Canis lupus) population by a single immigrant" Proc. R. Soc. Lond. B (2003) 270, 91–97
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1691214/pdf/12590776.pdf

A.-K. SUNDQVIST,* H. ELLEGREN,* M. OLIVIER† and C. VILÀ "Blackwell Science, Ltd Y chromosome haplotyping in Scandinavian wolves
(Canis lupus) based on microsatellite markers" Molecular Ecology (2001) 10, 1959–1966
http://consevol.org/pdf/Sundqvist_2001_MolEcol.pdf

http://www.slu.se/Documents/externwebben/nj-fak/ekologi/forskning/skandulv%20dokument/%C3%85kesson%20et%20al%202014%20De%20skandinaviska%20vargarnas%20ursprung.pdf

27. Blandning

2015-10-24 23:58

Sannolikheten att våra vargar innehåller en genetisk blandning av både hundar och andra vargraser är naturligtvis stor, men vad har det för praktisk betydelse? Våra vargar kommer att fortsätta kallas vargar oavsett detta och och problemen med dom blir vad dom blir. Vargpolitiken kommer att bestämmas av just problemen. Blir tillräckligt många förbannade så kommer opportunistiska politiker till slut att vilja ha del av deras röster. För dom allra flesta politiker kommer platsen vid vid dom rikas bord före allt annat.
Som läget ser ut nu så är våra vargar inne i både en tillväxt och en tillvänjningsprocess som självklart leder till att problemen ökar kraftigt. Politiken står handfallen inför detta, men det är inte långsiktigt hållbart.
Kanske måste någon bli dödad av varg innan någon större förändring inträffar och förr eller senare händer det. I det läget kommer alla att skita i morfologin. Opinionen för kraftig utskjutning av vargen kommer att växa, kramarna blir desperata och vargdebatten hätskare än någonsin. Hur det där kommer att avlöpa vet ingen, men helt klart verkar vara att vargen själv har bollen just nu.

26. #24, Sven: DNA, morfologi och konspiration

2015-10-24 17:15

Sven begriper uppenbarligen inte vad jag skriver. Jag gör ett nytt försök.
Ett djurs utseende och beteende avgör vilken ras djuret tillhör. Exempel: Genom korsningar kan vi troligen få fram ett djur som ser ut som en varg, men skäller som en chihuahua. Beroende på referensdatabas så kan en dna-analys ge svaret att djuret med viss sannolikhet är en varg, en hund eller något annat, hittas släktingar till djuret så kan släktskapen avgöras med stor grad av säkerhet. En morfologisk analys avslöjar ofelbart att det inte är vare sig varg eller chihuahua, men morfologisk analys kan inte i allmänhet avgöra släktskap. De som står bak skandinaviska vargars stamtavla har ALDRIG, vad jag sett, påstått att vargarna i stamtavlan är Canis lupus lupus. Det är Sven som påstått det, och bevisbördan ligger därför entydigt hos Sven. Sluta slingra sig, Sven.
Canis lupus lupus är den ras som hör hemma i nordvästra Europa och västra Ryssland. Därtill finns i Ryssland raserna Canis lupus albus, Canis lupus altaicus och Canis lupus campestris. Sven tycks mena att det är en konspirationsteori att de vargar vi har i södra Sverige och södra Norge sannolikt INTE spontant vandrat in från Finland/Ryssland/Baltikum. Menar Sven sålunda att dr. Sundqvists och dr. Vilas kokat ihop en konspiration (se min förgående kommentar)? Om det inte är en konspiration (dvs. att dr. Sundqvist i sin dissertationsavhandling, inklusive opponenter och granskare, har konspirerat med dr. Vilas och flera), så återstår frågan:
Varifrån kommer dagens svensk/norska vargpopulation? Troligen inte från svenska djurparksvargar, men varifrån och hur kom de hit?
Ingen, utom Sven, påstår vad jag sett att svenska vargar är av rasen Canis lupus lupus. Ingen, utom Sven, påstår att föreliggande stamtavla kan användas för att avgöra vargpopulationens ursprungliga hemvist, dess rasrenhet eller nuvarande antal. Ingen, utom Sven, förnekar att varghundbastarder föds upp och säljs i flera länder, till exempel Ryssland, Sverige, Norge, Finland etc. Ingen, utom Sven, hävdar att det inte finns bastarder bland svenska frilevande vargar. Till och med EU har insett bekymret med vargbastarder, deras lösning är som vanligt katastrofal, Bernkonventionen ändras: Vargbastarder av alla slag fredas! Sven påstår således en massa saker som inte stämmer med vetenskapens nuvarande ståndpunkt. Jag rekommenderar därför Sven att läsa ”Vargens Europa” av Kaj Granlund. Vad beträffar Projekt Varg (bra exempel på konspiration!) så rekommenderar jag Sven att läsa ”Conservation Refugees” av Mark Dowie – här finns konspirationer för Sven att studera. En bra översikt över de konspirationer och krafter som finns bak de många inplanteringarna av varg i västvärlden går att läsa i ”The Real Wolf” av T B Lyon och Will N Graves. En viktig bok – läs den.
Sven hävdar att jakt på 44 vargar är ”förvaltning”. Det påståendet står i direkt strid mot de resultat Rolf O. Peterson redovisar från sin forskning, se ”Wolves of the Kenai Peninsula, Alaska”, samt är juridiskt inte klart. Så, när Sven skall redovisa hur våra vargar skall ”förvaltas” så är det frågan om hur det politiskt, juridiskt och praktiskt skall vara möjligt att varje år skjuta uppåt 40 % av verkligt antal vargar vintertid. Skall vargstammen därtill först reduceras kraftigt, så måste vi börja med att skjuta hälften eller mer varje vinter ett antal år. Hur skall det gå till (politiskt, juridiskt och praktiskt) Sven?
Därtill rekommenderar jag ”Cases of spontanous interbreeding of wolf and domestic dog” av Milenkovic M. et al., samt ”Vargen är värst” av Sikku O. J. och Torp E.
Jag ber Sven försöka besvara frågor utifrån aktuellt kunskapsläge, i stället för att ställa meningslösa motfrågor utan sakligt innehåll. Slutligen kanske Sven vill ändra sig beträffande sitt svar på frågan om vem Sven litar mest på, 961L eller amerikanska vargforskare?
Vi behöver absolut inte inplanterade vargbastarder som dräper våra hundar.

25. #17, Mats S Johansson, en dna-kommentar.

2015-10-24 11:21

Eftersom Sven inte kunde läsa din referens, så, för att göra dina hänvisningar tydligare sammanfattar jag, samt refererar kortfattat till dr. Sundqvists och dr. Vilas arbeten. I princip används tre metoder vid dna-analys, alla tre metoderna är matematiskt enkla. Metod A använder sig av att Y-kromosomen ärvs utan att ändras från far till son i generationer, Y-kromosomen klassas i olika haplotyper. Metod B använder sig av att de somatiska kromosomerna delas och stuvas om vid varje generation. Detta kan användas till att beräkna släktskap (faktoriell korrespondensanalys). Metod C använder sig av att det finns dna-molekyler (i cellplasmats mitokondrier) som ärvs utan att ändras från mor till avkomma i generationer.
Genetikern dr. Sundqvist gjorde som jag nämnt i tidigare kommentar en analys på 100 vargar enligt metod A. Bland dessa 100 vargar hittade dr. Sundqvist 17 haplotyper, av dessa var två från Sydskandinavien, men ingen av dessa två haplotyperna fanns hos vargar från vargpopulationerna i Finland/Ryssland(västra)/Baltikum. En mycket tydlig indikation på att de vargar som nu finns i Sydskandinavien INTE kommer från vargpopulationerna i Finland/Ryssland(västra)/Baltikum.
Genetikern dr. Carles Vila har analyserat den sydskandinaviska vargpopulationen med metod B och C. Med metod B fann dr. Vila att de sydskandinaviska vargarnas dna visade på låg grad av släktskap med finska/ryska/baltiska vargar. Vilket självklart indikerar att de vargar som nu finns i Sydskandinavien sannolikt INTE kommer från vargpopulationerna i Finland/Ryssland(västra)/Baltikum.
Med metod C undersökte dr. Vila vargpopulationer globalt och hittade 34 olika haplotyper. Hos sydskandinaviska vargar hittades en enda haplotyp (en stammoder), men denna haplotyp fanns icke hos finska vargar. Vilket självklart visar på att de vargar som nu finns i Sydskandinavien sannolikt INTE kommer från Finland.
Slår vi samman detta så är det bara att konstatera att sannolikheten att vargarna i Sydskandinavien kommer från vargpopulationerna i Finland/Ryssland(västra)/Baltikum är så liten att vi kan avrunda den till noll; järnridån, renbeteslandet och avstånden verkar ha varit ett vargsäkert stängsel i årtionden. Detta i motsats till djurparkernas varghägn. Skall jag vara snäll mot vissa svenska forskare som hävdar att de sydskandinaviska vargarna kommer från Ryssland, så kan jag konstatera att dna-analys visar inget om djurindividers resor, eller hur projekt Varg genomförts. Därför kan det naturligtvis vara sant att vargar kommer från någonstans i Ryssland etc. - ett stort landområde och ett stort zoo i Moskva. Men att vi har värnvärda renrasiga vargar i Sverige återstår att visa.
Vi behöver inte inplanterade bastardvargar som dräper våra jakthundar.

24. Konspirationsteorier

2015-10-24 11:21

Jag skrev ett längre svar tidigare, men råkade trycka fel nånstans på tangentbordet så att svaret försvann. :-)

961L skrev:
"Uppenbart är att ett antal kända fall av hund-vargkorsningar inte finns med i de skandinaviska vargarnas stamtavla – varför, det är en fråga Sven bör besvara."

Och varför skulle just jag svara på det? Är det inte bättre att 961L vänder sig till just de personer som upprättat listan?

Det jag har sagt är ju att det finns inte belägg för att vargarna är hybrider. Här är belägg för att de inte är det.

"Jag upprepar, det finns inget – INGET – som visar att den svenska vargpopulationen består av rasrena Canis lupus lupus"

Inget - säger han, och ändå har jag just hänvisat till en sådan stamtavla, och han har själv pratat om den. Något belägg är väl ändå mer än "inget"?

"En absolut förutsättning för att ha varg i Sverige är att antalet kan begränsas, vargpopulationen måste ”förvaltas”. Men ingen – INGEN – har någonsin kunnat visa hur det skall gå till i praktiken. Inte heller Sven, inte Naturvårdsverket, inte Jägarförbundet, inte Naturskyddsföreningen och inte WWF. Sven svarar på mycket men om detta tiger han fullständigt."

Jaså? Jag har nämnt det förut och jag skall säga det igen. Hur det skall gå till för att avliva ett antal vargar? Jag tycker att 961L skall fråga de jägare som i vintras sköt 44 vargar på licensjakten. De hade gärna skjutit fler, och jag är övertygad om att de hade lyckats om de bara fått lov. Jag hoppas också att de skall få lov att skjuta fler i vinter, och jag är övertygad om att de kommer att lyckas.

"Sven ... ber mig utreda den svenska vargpopulationens rastillhörighet. .... jag uppfattar frågan som djupt okunnig. Därför att det kan jag inte, självklart."

Varför skulle det vara okunnigt av mig? Vad kan jag veta om 961L:s kunskaper eller om någon annan deltagare här? För min del tror jag att det finns en massa kunskaper bland läsarna av dessa spalter, inom många områden, förutom det jaktliga området. (Själv har jag små kunskaper inom jakten, skall jag säga.)

Men om nu 961L anser sig ha för små forskningskunskaper, hur kan han då anse sig kunna bedöma om biologerna har för liten bildning? Han sa: "svenska biologer saknar såväl matematisk utbildning såväl som bildning på den nivå de är i behov av." Eller var det ännu en svepande generalisering?

961L skulle kunna bidra med mycket i debatten. Men det verkar som att han alltför mycket baserar sina slutsatser på konspirationsteorier - att svenska forskare gjort en sammansvärjning och vill ljuga för svenska folket. Jag tycker att det är beklagligt!

23. Sven: "Jag har aldrig förstått ..."

2015-10-23 07:28

Att jaga in en jakthund kostar tid och pengar, i forumet har berättats om en lång rad fina jakthundar som blivit vargdödade, bland de senaste en tyskterrier och en karelsk björnhund. Här finns också berättelsen om en jämttik som överlevde och filmade sin strid mot vargar. Frågan varför det finns vargar i Sverige får aldrig något svar. Frågan om vargrasen canis lupus lupus (eurasisk varg) finns i Sverige (alternativt andra raser eller bastarder) får heller aldrig något svar. Uppenbart är att ett antal kända fall av hund-vargkorsningar inte finns med i de skandinaviska vargarnas stamtavla – varför, det är en fråga Sven bör besvara. Experter på vargars morfologi, till exempel Kaarlo Nygren, Eirik Granqvist, Pjotr Danilov med flera har hos ett antal skandinaviska vargar funnit avvikelser som gör att de inte kan anses vara renrasiga – återfinns dessa i stamtavlan? Att inte avancerad dna-analys utförts på de tre till fem vargar som kan anses utgöra grunden för nuvarande vargpopulation beror nog på bristande vilja, forskarna är rädda för ett resultat de inte vill ha kunskap om - och framförallt vill de inte att allmänheten skall få sådan kunskap. Därför används metoder som inte är tillräckliga för att ge den information som eventuellt kunde ha skingrat ovissheten om de skandinaviska vargarna. Experterna är dock överens om att till exempel den gula färgen inte förekommer hos rasren eurasisk varg - den gula vargtiken var dock "rasren" i två generationer bakåt! Som en konsekvens ser man att forskare och byråkrater numera endast använder artbeteckningen Canis lupus – en art som finns i stort antal över större del av jorden. Jag upprepar, det finns inget – INGET – som visar att den svenska vargpopulationen består av rasrena Canis lupus lupus; det är de som vill ha varg som måste visa att de vargar vi har är värnvärda, dvs. av rasen canis lupus lupus. Vi offrar våra hundar, våra husdjur, vår boskap, vårt vilt, vårt levebröd, landsbygdens mångfald och vår livsmiljö för att rädda en vargras som ingen kan visa överhuvudtaget finns i vårt land. Eller kan Sven det? Nej, han kommer nog att förbigå problemet med största tystnad.
Nu har jag påstående för påstående visat att Sven har fel. Som svar tiger Sven eller säger sig inte förstå. En absolut förutsättning för att ha varg i Sverige är att antalet kan begränsas, vargpopulationen måste ”förvaltas”. Men ingen – INGEN – har någonsin kunnat visa hur det skall gå till i praktiken. Inte heller Sven, inte Naturvårdsverket, inte Jägarförbundet, inte Naturskyddsföreningen och inte WWF. Sven svarar på mycket men om detta tiger han fullständigt. Men varg vill de ha – och det spelar nog ingen roll vilken ras det är, eller om det är bastarder. Och för detta skall vi offra våra hundar, vår boskap och livsglädje.
Sven försäkrar upprepade gånger att han inte ironisk eller spydig när han ber mig utreda den svenska vargpopulationens rastillhörighet. Sven behöver inte försäkra detta – jag uppfattar hans fråga inte som vare sig ironisk eller spydig, utan jag uppfattar frågan som djupt okunnig. Därför att det kan jag inte, självklart. Men det ändrar inte det sorgliga i att svenska biologer saknar såväl matematisk utbildning såväl som bildning på den nivå de är i behov av. Därför kan man också läsa mycket putslustigt i vargforskares publikationer - mycket kan nog sättas på kontot naturreligiös övertygelse. Men för oss som lever på landsbygden finns det inget putslustigt med vargar, varg är världens värsta rovdjur. Och detta djur skall få springa löst bland våra barn, oss, våra hundar och hästar och leva på vår boskap. Det är en politik som ofelbart leder till katastrof.

22. Två generationer?

2015-10-22 17:33

Jag har aldrig förstått det där påståendet om att man endast kan gå två generationer tillbaka. Det gör ju väldigt många DNA-analyser på många djur. Givetvis undersöker man endast en begränsad det av DNA. Man gör ju inte som när man undersökte hela det mänskliga genomet och höll på i tio år. Jag förmodar att man undersöker några tusen eller tiotusen baspar så pass så att det med hög sannolikhet kan fastställas vilka som är föräldrarna och mor- och far-föräldrar, medan att man längre tillbaka i släktleden får en lägre konfidensgrad. Men det räcker ju för syftet - att upprätthålla stamtavlan.
Men man skulle ju fortfarande kunna göra (som de i vetenskapsartiklarna pratat om) en faktoriell korrespondensanalys, där de plottar i ett diagram och har vargarna i en grupp och hundarna i en annan. I ett sådant diagram syns det ju ganska tydligt vilka som är vargar, hundar och om det skulle ha funnits några hybrider.
Men vi skulle ju kunna be 961L att göra en sådan analys. Han brukar ju säga att biologerna i Sverige inte kan matematik, och det är mycket möjligt att han kan bättre (och jag försöker inte alls att vara ironisk). Forskarna tror jag skulle kunna ge honom en kopia på befintligt datamaterial. Jag tror de har mätt DNA på ca: 1200 vargar i Skandinavien nu. Om han gör en sådan beräkning, så skulle han ju kunna försöka att publicera det sedan så att det får en vetenskaplig granskning. Det är ju så det går till inom forskningen, att om någon är kritisk eller ifrågasättande så kan han göra om undersökningen och kanske få ett annorlunda resultat. Jag vill betona att jag försöker inte vara ironisk eller spydig mot 961L med detta utan jag tror att det skulle vara en fördel för kunskapsinnehållet inom detta område om han gjorde något sådant.
Om det nu skulle vara så att det verkligen är en stor del av denna tidnings läsare som i likhet med 961L verkligen tror att forskarna har ljugit och att vargarna är hybrider, så tycker jag att Jakt&jägare skall söka pengar (från fonden från jaktkortspengarna t.ex.) för att göra en DNA undersökning av oberoende forskare som J&J har förtroende för. Vävnadsprover mm finns ju kvar.
Man borde ju kunna lösa en sådan här fråga så att fakta kan fastställas.

21. # SVEN

2015-10-22 12:15

En konkret kritik som framförs av dem som tror att den svenska vargstammen innehåller hybridgener är att de tester som utförts på det två första vargarna som ynglade 1983 och de fem som invandrat sedan dess, bara går två generationer tillbaka, medan man i andra sammanhang går fyra eller fem generationer tillbaka.

Jag är ledsen att du inte kan läsa bokutdraget, men där diskuterar man hybridisering (varg/prärievarg) tillbaka till pleistocene.

Hade det inte varit värt besväret, om inte bara för att försöka öka respekten och förtroendet för den svenska vargforskningen, att gå ytterliggare några varggenerationer tillbaka på invandrarvargarna?

20. #17, du har rätt, efter Isle Royale är det kanske Skandinaviens tur

2015-10-22 08:40

Liksom här får folk i USA sina hundar och andra tamdjur dödade av inplanterade vargar. Liksom här tas inget hänsyn till landsbygden folk; Isle Royale kanske ger oss kanske en föraning om vad som kan väntas med Rewilding: Från Isle Royale fördrev Park Service befolkningen under brutala former för att ge plats för vargar. Men nja, Mats S Johansson, din referens är bara en av Park Service's historiebeskrivningar, googlar du lite så hittar du fler. Men referensen visar ändå tydligt hur lätt det är för forskare att vara oärliga, de flesta forskare brukar utelämna utsättningarna 1947 och 1952 – i bland nämns dock den ena eller den andra utsättningen med kommentaren att de utsatta vargarna dog ut – bevis för det saknas och uppgifter i tidningar om motsatsen finns. I stället påstår forskare vanligen som en vetenskaplig sanning att varg vandrade in spontant över en 24 km lång isbrygga vintern 1949. Författaren och vetenskapsmannen Aldo Leopold skrev i augusti 1944 till Newton Drury, chef för National Park Service och föreslog att vargar skulle planteras in på Isle Royale. Matematikern mm. James Laurie Snell (död 2011), som hela sitt liv tillbringade somrarna på Isle Royale i familjens hus på ofri grund, uppger (bland annat i ”My life on Isle Royale with the wolves, moose and the National Park Service”) att Park Service 1947 satte ut sex vargar från Detroit Zoo. Sanningen är nog att vargar från Detroit Zoo sattes ut 1947 och 1952, samt att maskfria vargar på okänt vis från ett revir ca 5 mil från ön kom till Isle Royale 1949. Från att tidigare troligen varit vargfri och bevisligen fri från dvärgbandmask, så blev det, efter det att ön blev en nationalpark och den huvudsakligen skandinaviska befolkningen var deporterad, sålunda ett kraftigt tillflöde av varg och senare även dvärgbandmask. Trots påstått mildare klimat så har vargar fortsatt komma till ön över en isbrygga som påstås bli allt mera sällsynt. Varför vargar inte tog sig till ön tidigare med kallare klimat har jag inte sett någon förklaring på.
Liksom Coronation Island anser forskarna att Isle Royale är för liten eftersom vargarna nu i praktiken dör ut om inte nya planteras in. Men nya vargar brukar hitta vägen till Isle Royale när så behövs. Liksom i skandinaviska Projekt Varg där man hoppas att Skandinavien/Finland skall vara tillräckligt stort för att så småningom hysa 5000 vargar.

19. Vetenskaplig heder tycks sitta trångt

2015-10-22 08:39

Nja, Mats S Johansson, din referens är bara en av Park Service's historiebeskrivningar. Men den visar tydligt hur lätt det är för forskare att vara oärliga, de flesta forskare brukar utelämna utsättningarna 1947 och 1952 – i bland nämns dock den ena eller den andra utsättningen med kommentaren att de utsatta vargarna dog ut. I stället påstår forskare vanligen som en vetenskaplig sanning att tre vargar (som i Sverige?) vandrade in spontant över en 24 km lång isbrygga vintern 1949 - fast bevis saknas för hur dessa vargar kom till ön. Författaren och vetenskapsmannen Aldo Leopold skrev i augusti 1944 till Newton Drury, chef för National Park Service och föreslog att vargar skulle planteras in på Isle Royale. Matematikern mm. James Laurie Snell, som hela sitt liv tillbringade somrarna på Isle Royale (i familiens hus på ofri grund), uppger (My life on Isle Royale with the wolves, moose and the National Park Service) att Park Service 1947 satte ut sex vargar från Detroit Zoo. Sanningen är nog att vargar från Detroit Zoo sattes ut 1947 och 1952, samt att maskfria vargar på okänt vis från ett revir ca 5 mil från ön kom till Isle Royale 1949. Från att tidigare troligen varit vargfri och bevisligen fri från dvärgbandmask, så blev det sålunda ett kraftigt tillflöde av varg och senare även dvärgbandmask efter det att ön blev en park, och den i huvudsak skandinaviska befolkningen var deporterad. Trots uppgett mildare klimat så har vargar fortsatt komma till ön på okänt vis. Varför vargar inte tidigare i kalla tider gick till ön har jag inte sett någon förklaring på.

18. Värdera faktauppgifter och argument

2015-10-22 08:38

Det här är ju inte en plats där folk kommer att byta åsikt på ett radikalt sätt. Denna sajten har ju inte någon opinionsbildande effekt. (I alla fall inte vad vi skriver i kommentarfältet. Men jag tror visserligen att Moilanen kan ha en betydande opinionsbildande effekt, men inte vi kommentatorer) Så det handlar ju inte om att vinna eller förlora sympatisörer (som det ju kan gälla i en mer allmän politisk diskussion.)

Vad vi kan göra här är ju att värdera och bedöma faktauppgifter - vad verkar vara sant, vad är inte sant. Och att värdera olika subjektiva värdeomdömen, som t.ex. avvägningen av älgstammens storlek och dess fördelar som jaktbart vilt gentemot skogsskador och trafikskador.

Detta är ju ingen tävlingsverksamhet, där en vinner och en annan förlorar, eller att det blir oavgjort. Om båda parter lär sig mer så kan ju båda sägas vara vinnare. Om inte så kanske båda är förlorare. Så Mats S Johansson behöver inte alls tro på mig. Det är mer fråga om vilka källor som är trovärdiga, menar jag.

Det verkar på källan (#17) om Isle Royale som att vargar från Detroit zoo hade placerats ut på ön. OK!

Jag kunde inte riktigt läsa den första källan, dvs bokutdraget.

17. Oavgjort mellan SVEN och 961L(?)

2015-10-21 10:27

Efter att ha börjat som en diskussion i sak har det mer och mer blivit en diskussion om person. Tyvärr är det ganska typiskt för hur rovdjursfrågan i Sverige.
Utan att ta ställning till vem av de två som har mest rätt.

Alla som läser t.ex det här (det finns mer...) förstå hur svår hybriddiskussionen kan vara:

https://books.google.no/books?id=_mXHuSSbiGgC&pg=PA226&lpg=PA226&dq=Ellegren+et+al.+1996&source=bl&ots=cPd5-slWf7&sig=8-LoCZSKsgMysIAOSiqcw-ArY60&hl=no&sa=X&ved=0CEcQ6AEwA2oVChMI_Pez6_fQyAIVJKdyCh10tggC#v=onepage&q=Ellegren%20et%20al.%201996&f=false

och inte blir det lättare om frågan vinklas till att passa ett eget budskap...

De som varken tror på 961L, SVEN eller amerikanska forskare kan, om de tror på National Park Sevices egna uppgifter, läsa följande när det gäller zoo-vargar på Isla Royal: http://www.nps.gov/isro/learn/nature/upload/Population_ver7.pdf

16. Vad har jag sagt, 961L? del 2

2015-10-21 08:37

961L (#15) skrev:
"En fråga till Sven: Vem tror Sven mest på nu, de amerikanska forskarna eller 961L?"

Den frågan är väldigt lätt att svara på. Jag tror betydligt mer på amerikanska forskare än 961L. Bland annat på grund av vad han själv sagt inte alls är sant.

961L (#15) skrev:
"Sven, ..... ; ni vill alla ha varg, och alltid mer varg,"

När har jag sagt det? Var har han fått det ifrån? Det är ju en svepande generalisering. Man skulle också kunna hävda att han ljugit. Bara för att en person inte håller med om faktaförhållanden, betyder det då att den personen vill ha en ständigt växande vargstam? (I själva verket vill jag ha en minskande vargstam i Sverige.)

961L går långt utanför det som jag har talat om och drar upp ovidkommande saker och sätter upp det som anklagelser mot mig.

Det stämmer att "De skandinaviske ulvenes opprinnelse" inte är en vetenskaplig artikel utan en populärvetenskaplig. Det är kanske så att 961L tror att de sju forskarna som är artikelförfattare helt enkelt har satt sig och ljugit ihop artikeln? Men 961L kunde ha läst en del av de 15 referenserna, varav många är vetenskapliga publikationer. Det är ju så det går till inom populärvetenskapen. De skriver en artikel som är anpassad för folk i allmänhet och hänvisar i referenserna till de vetenskapliga verken.

Sen skall jag säga att jag har ingen aning om vad tidskriften 'Våra rovdyr' är för något. Jag tog artikeln från Lantbruksuniversitetets hemsida. Men 961L skrev: "tidningen ”Våre Rovdyr”,.... att Sven läser en sådan tidning". Ännu ett påhitt från 96L:s sida.

Sen kan ju 961L berätta på vilken sida som "Genetikern dr. Ann-Kristin Sundqvist" skriver om sannolikheter. (Jag kunde inte hitta det när jag sökte.)

Men henne tror tydligen 961L på. Han tror att hennes uppgifter stöder hans uppfattning, och därför är han beredd att tro henne. Tala om selektiv läsning!

961L(#13) skrev:
"...och glöm inte att huruvida jag är selektiv eller arg är inte sakargument, Sven."

Nej sakargument ändras inte för att 961L är arg. Men han bör komma ihåg att även om jag hade varit Sveriges mest fanatiska vargförespråkare (vilket jag absolut inte är), så är det inte ett sakargument. En varg i Sverige blir inte mer hybrid eller icke-hybrid för att ett påstående sägs av en vargförespråkare eller en vargmotståndare.

Men däremot är det ett sakargument om 961L är selektiv. Om 961L enbart tar till sig sådant som talar för hans förutfattade mening så har han lämnat en saklig diskussion.

15. Ignorans är inte en ursäkt för att plåga djur till döds.

2015-10-20 13:39

Sven, som förväntat är det med dig som med vargforskare och andra vargaktivister; ni vill alla ha varg, och alltid mer varg, men ni har inte en aning om hur det skall gå till i praktiken. Sven, miljöpartister, vargforskare och alla andra som TROR att vargar "behövs" i Sverige är, för pengar och sin tros skuld, beredda låta tusentals djur plågas till döds av varg, och låta hundratusentals landsbygdsbor få sin livsmiljö och utkomst förstörd. Det är skamligt, och det är brutal ekofascism och inget annat.

Innan Sven fortsätter sin vargpropaganda så förväntar jag mig att Sven åtminstone redovisar hur det i praktiken skall gå till att hålla en renrasig, begränsad, över landet spridd, genetiskt frisk, långsiktigt livskraftig vargstam som är så skygg att den inte är ett hot mot vare sig människor eller tamdjur. Alla Svens fel jag påpekat och som Sven "glömt" kan vi lämna därhän. Att hävda okunskap eller menlöshet duger dock inte.

Vad gäller din länk "De skandinaviske ulvenes opprinnelse" så är det ingen vetenskaplig avhandling, utan en partsinlaga från vargforskare som har ett stort ekonomiskt och ideologiskt beroende av varg i Skandinavien. Tyvärr har det blivit allt vanligare att vargforskare använder sig av sin tjänst för att till exempel få tillgång till facktidskrifter eller universitetens hemsidor för att där skriva ovetenskapliga partsinlagor av detta slag.

Till deras ursäkt i detta fall skall dock sägas att de aktar sig noga för att tala om rasrena vargar, inte heller nämns rasen Canis lupus lupus. Canis lupus finns i referenserna, det är en artbeteckning, och inte en ras. Därtill framgår inte heller hur man valt sitt jämförelsematerial, det är en starkt försvårande omständighet att artikeln inte har tagits in i en facktidskrift, utan i tidningen ”Våre Rovdyr”, som är en förening för extremistiska rovdjursaktivister. Det är frågan om propaganda, att Sven läser en sådan tidning ser jag som symptomatiskt. Att artikeln därtill ligger på SLU:s hemsida är mycket illa.

Så tyvärr Sven, din länk ger inget stöd för dina utsagor, den visar dock tydligt på forskares partiskhet. Att därtill påstå att en varg kommer från till exempel Ryssland säger inget om ras eller hur vargen ifråga har kommit vare sig dit eller hit. Forskarna i Svens länk är försiktiga, de säger sig ha funnit släktskap med vargar i Ryssland etc., det må så vara, kan även vara sanning, men det säger inget om rasrenhet. Ett annat problem med din länk är att inget redovisas om vargar som uteslutits från redovisningen. Genetikern dr. Ann-Kristin Sundqvist har däremot i en vetenskaplig dna-analys redovisat att dagens vargstam i Skandinavien med mycket stor sannolikhet INTE härrör från den stora vargpopulationen som finns i Finland, Ryssland och Baltikum. Dna-analys i detta sammanhang är en fråga om statistik och sannolikhet. Och ja, Sven, jag ser ingen anledning att inte lita på ryska och finska experter när det gäller vargars morfologi, de har sett många äkta och oäkta vargar. Svenska forskare kan inte veta om de överhuvudtaget någon gång sett en Canis lupus lupus. Den gula vargen tyder på det.

Citat Sven: "I det avseendet tror han (961L) tydligen inte på forskarna i USA."
En fråga till Sven: Vem tror Sven mest på nu, de amerikanska forskarna eller 961L?

14. Vad har jag sagt, 961L?

2015-10-20 08:57

Till 961L!

Vad är det jag har sagt? Jo, jag har sagt två saker: Det finns inget starkt belägg för att vargarna i Sverige och Norge skulle var korsningar av varg och hund. Dessutom har jag sagt att de inte är speciellt isolerade.

Canis lupus lupus är ju den vanliga beteckningen på varg, och Canis lupus familiaris beteckningen för hund.

961L sa (#13): "Sven, det finns inget – ABSOLUT INGET – som bevisar att de vargar som nu finns i Sverige är av en och samma ras, Canis lupus lupus."

Jag har ju länkat till en stamtavla tidigare. Vad säger du om artikeln av Åkeson m.fl "De skandinaviske ulvenes opprinnelse" (som jag länkar till nedan)?

Det verkar som att ditt påstående "absolut inget" (med versaler) inte stämmer. När jag länkar till beläggen så finns det väl åtminstone några belägg? 961L verkar komma med svepande generaliseringar utan grund.

Sedan tar 961L upp en diskussion om vargarna på Isle Royal. Vad har det med saken att göra om vad jag har påstått? Och dvärgbandmasken?

961L skrev:
"Sven – du synes skriva utifrån önskan, snarare än kunskap."

Jag har ingen särskild önskan och jag har ingen stor kunskap. Jag försöker bara diskutera vilka fakta som föreligger.

http://www.slu.se/Documents/externwebben/nj-fak/ekologi/forskning/skandulv%20dokument/%C3%85kesson%20et%20al%202014%20De%20skandinaviske%20ulvenes%20opprinnelse.pdf

13. Stolta och ödmjuka biologer dräper människors livsglädje.

2015-10-19 17:14

Sven – du synes skriva utifrån önskan, snarare än kunskap. Jag vill därför börja med att citera Mats Segnestam, Naturskyddsföreningen, på Wolf Specialists First Meeting, Paper B.3 angående ”THE NORDIC PROJECT WOLF”, citat: ”At the initiative of the Swedish Society for the Conservation of Nature (Svenska Naturskyddsforeningen, SNF) a discussion was taken up concerning the possibilities of saving the last vestiges of the Fennoscandinavian wolf. The objective was to protect the nominate race, Canis lupus lupus.” Segnestam avslutar med, citat: ”From the very beginning we have been encouraged by the positive interest shown by the various institutions and also by the fine cooperation between the conservation organizations and the government conservation authorities.” Segnestam tackar alltså för den hjälp han fått med Projekt Varg från organisationer, institutioner och regeringen!
Sven, det finns inget – ABSOLUT INGET – som bevisar att de vargar som nu finns i Sverige är av en och samma ras, Canis lupus lupus. Tvärtom finns det såväl DNA-analys som experter, såväl som tydliga yttre kännetecken, som anger att de vargar vi nu har är bastarder av olika slag. Renrasiga vargar har en rasbeteckning. Frågan om det överhuvudtaget finns några vargar av rasen canis lupus lupus är obesvarad. Likaledes är frågan huruvida det finns andra renrasiga vargar obesvarad. Det saknas såväl tillförlitliga dna-analyser som expertutlåtanden som kan intyga en enda vargs rastillhörighet. Det enda rimliga är således att antaga att samtliga vargar i Sverige är någon form av bastarder. Sven får gärna kalla det försiktighetsprincip, det med tanke på att Mats Segnestam tydligt uttalade att det var Canis lupus lupus som skulle återinplanteras i Skandinavien. Den av Sven omtalade stamboken kan INTE användas att bevisa vare sig ras eller antal. Dr. Ann-Kristin Sundqvist (genetiker) har gjort en dna-analys (publ 2001) på 14 han-vargar från södra Skandinavien, 16 finske, 26 ryska, 31 han-vargar från Baltikum och 13 vargar från svenska djurparker. Analysen visade att den brokiga skaran av vargar som nu finns i Sverige/Norge sannolikt inte kommer från Finland, Ryssland eller Baltikum. Att så skulle vara fallet hade en sannolikhet nära noll, på rent mikroskopisk nivå! Men svenska vargforskare begriper sig inte på matematik, och trotsar därför sannolikheter och hävdar att våra vargar är renrasiga och kommer från öst.
Det är en väl dokumenterad sanning att vargar från Detroit Zoo släppts på Isle Royale. Ingen, utom möjligen Sven och vargforskare, bestrider det. Man har INTE hittat några belägg för att det funnits varg på Isle Royale tidigare än 1949. Dvs. det finns inga bevis för att varg tog sig ut till ön under förgången tid med kalla och varma perioder. Det är väl dokumenterat att vargarna på närmaste fastland bär och sedan länge bar på dvärgbandmask, samt att de tre vargar som kom 1949 inte bar på mask. Dna-analys har visat att dessa vargar kom från ett revir ca. 200 km nordnordost från det område där det lade sig is den mycket snörika vintern 48/49. Dessa tre vargar måste därför endera genom en mycket osannolik slump varit maskfria, eller också blev de avmaskade innan överfarten till ön, därtill var de tvungna att i djup snö vandra långt och passera flera andra vargrevir på vägen till ön, eller mer sannolikt åkte de bil. Myndigheterna genom Park Service satte 1947 ut sex vargar från Detroit Zoo, och 1952 sattes ytterligare fyra vargar ut på ön, det skedde med tillstånd, och finns omtalat i tidningar, avhandlingar, böcker mm. Även senare har det kommit vargar till ön, forskarna påstår att de kommer över isen och folk menar det är utsatta vargar. När det sedan kom dvärgbandmask till Isle Royale så hävdade forskarna att det var en turist som tältat på fastlandet och därvid fått maskägg på sina kläder. När turisten sedan åkte med färjan över till Isle Royale så åkte han i sina otvättade kläder så att maskäggen följde med och hamnade på någon buske som sedan en älg råkade äta. Samma älg råkade sedan bli uppäten av vargar. I vargens tarm växte masken till sig och började producera ägg som hamnade på öns buskar och bär som sedan åts av ett antal älgar eller andra djur, och därmed var dvärgbandmasken framme på ön. Denna form av maskspridning brukar annars ivrigt förnekas av biologer. En folklig förklaring är att precis som var fallet i Yellowstone så avmaskades vid något tillfälle utsläppta vargar inte tillräckligt väl. Dock är detta ett exempel på att dit det kommer varg, dit kommer det dvärgbandmask.
Sven vill tydligen ha en väl förvaltad vargstam i Sverige. Men för att det skall vara möjligt måste Sven lyckas med vad ingen annan lyckats med: Beskriva hur det i praktiken skall gå till att förvalta en över landet spridd, genetiskt frisk, renrasig, långsiktigt livskraftig, begränsad vargstam där vargarna är så skygga att vargarna inte utgör ett hot mot barn eller tamdjur och inte stör folk eller näringar.
Glöm inte denna sista punkt, och glöm inte att huruvida jag är selektiv eller arg är inte sakargument, Sven.

12. Selektiv läsning

2015-10-19 08:41

Signaturen 961L ondgör sig över vad jag har skrivit.

Kerstin Fredin länkade till Coronation Island och jag tänkte att det ev. skulle kunna vara intressant för läsarna av denna tråd att läsa om Isle Royale.

961L har retat upp sig på att jag använde uttrycket "stolt och ödmjuk". Men det var USA-forskarna själva som använde det uttrycket. Om 961L ogillar det så skriv och kritisera dem.

961L anser sig veta att vargar inplanterades från Chicago zoo. I det avseendet tror han tydligen inte på forskarna i USA.

USA-forskarna säger att det har blivit mer sällsynt med isbryggor från Kanada till Isle Royale, inte att det är omöjligt. 961L har nog sett det diagrammet. En väldigt tydlig illustration till klimatförändringen för övrigt. Kanske har 961L läst att en av vargarna, en tik, lämnade ön (förra vintern tror jag) och blev sedan skjuten i fastlands-USA eller Kanada.

När någon säger att vargar inplanterats från ett zoo, så tror 961L på den uppgiften. Men andra uppgifter som går emot 961L:s förutfattade meningar de tror han inte på. Tala om selektiv läsning och confirmation bias.

961L tror inte på USA-forskarna men en rysk forskare, den vill han tro på. Han kanske kan länka till en DNA-undersökning som påvisar att junselevargen var en hybrid?

Jag kanske borde ha skrivit "varenda varg som har gått in i aveln och som fortsatt att få ättlingar är med i stamtavlan". Vad spelar det om det har funnit några vargar som sedan inte fått några ättlingar, om de inte är med i den stamtavlan? Ja, det föddes några hybrider i Norge i slutet av 1990-talet. De flesta avlivades. Man har inte kunnat se att några andra ättlingar till hybriderna har uppkommit. Det är ju inte jag som påstår detta. 961L behöver ju inte tro eller misstro mig. Han sa: "Och för mig räcker dessa exempel för att jag skall misstro Svens påståenden generellt". Det är ju forskarna som sagt detta.

När det gäller att vargarna skulle vara "isolerade" så tror han på Liberg med flera. Men när det gäller hybrider tror han inte på dem. Selektiv läsning!

Rapporten om "Släktskap och inavel i den skandinaviska vargstammen" är från 2004. Det är inte en vetenskaplig rapport utan en populärvetenskaplig rapport. 961L vet att det kom in två vargar till Skandinaviska populationen 2007 och 2008. Sedan dess har även Tiveden-paret flyttats söderut. 961L vet nog att det har sprungit in 1.5 varar per år, 15 vargar per 10 år, in i norra Sverige från den Finsk/Ryska populationen. Den svenska vargstammen är inte "isolerad". 961L kan ju kolla om Liberg m.fl. i de senaste utredningarna anser den vara "isolerad".

Det finns inga starka belägg för att vargarna i Sverige skulle vara hybrider. Vargarna i Sverige och Norge är inte isolerade.

11. Rättvisa

2015-10-19 08:39

Ja ni ser ju själva !!!! Ni som läst debatten!
Inga napp från någon organisation?
Helt otroligt.

10. #6 - stolthet och en ödmjuk attityd plågar tusentals djur till döds

2015-10-18 15:08

Orsaken till hundens död är att det i vårt samhälle finns en möjlig majoritet av kallhamrade människor som tycker det är rimligt att djur plågas till döds av naturreligiösa skäl. Tag till exempel Sven som skriver en mängd inlägg, av vilka många innehåller olika fel. Jag skall ta upp några, samtliga mina Sven-citat är från detta forum.
Citat Sven: (Vargarna är) Inte alls isolerade!”
Men Olof Liberg, Staffan Bensch, Håkan Sand, Petter Wabakken, Douglas Sejberg och Hans Pedersen hävdar i artikeln ”Släktskap och inavel i den skandinaviska vargstammen” att, citat: ”Den nutida skandinaviska vargstammen är både liten och starkt isolerad från andra populationer av varg.”
Detta i kombination med att ett antal andra auktoriteter framfört samma sak gör att jag menar att Sven har fel.
Citat Sven: ”Det är skrönor att vargarna i Sverige skulle vara hybrider!” samt (Vargarna är) ”Inga bastarder”.
Enligt svenska regler är första till och med fjärde generationen efter korsning mellan varg och tamhund bastard. Den gula varg som Naturvårdsverket slösade hundratusentals kronor på att flytta var enligt dna-analys renrasig varg i minst två generationer och av ryskt ursprung. Men vad som hänt bortom de två senaste generationerna gav dna-analysen inget svar på. Däremot så konstaterade Pjotr Danilov (chef för den ryska vetenskapsakademins karelska forskningslaboratorium för zoologi) att den gula varg som flyttats till Örebro är en så kallad Kirov-bastard. Även Eirik Granqvist (professor vid National Science Museum Bangkok) ansåg samma sak, och konstaterade att den gula färgen finns inte hos renrasiga vargar, utan endast hos bastarder, dessutom välkänd hos Kirov-bastarder.
Jag menar därför att Sven har fel, han kan inte troliggöra, i avsaknad av dna-analys, att Danilov, Granqvist med flera har fel.
Som stöd för sin åsikt att alla nu levande vargar är renrasiga hänvisar Sven till, citat: ”… en stamtavla tillbaka till 1981 och det är ungefär 7-8 generationer. Där finns också symboler för inavelskoefficienten. Varenda varg som har gått in i aveln är med i stamtavlan.”
Men bland annat kan jag inte återfinna den varg och den hund som var föräldrar till en bastardkull om fem valpar som upptäcktes i Norge, och varav två valpar avlivades av nordmännen.
Svens påstående om att ”Varenda varg som har gått in i aveln är med i stamtavlan” kan därför inte vara sanning. Det finns även andra exempel, men ett exempel räcker.
Och för mig räcker dessa exempel för att jag skall misstro Svens påståenden generellt. Därtill är det värt notera att det finns forskare och andra som menar att korsning med hundar är bra eftersom det minskar inaveln. Detta är dock känsligt, och få om någon vill gå ut med detta offentligt.
Citat Sven: ”… länkar jag till studien om vargarna och älgarna på Isle Royale. Det visar en både stolt och ödmjuk attityd.”
Att låta vargar utrota andra arter samt plåga ett stort antal älgar till döds för att därefter låta vargarna dräpa varandra och slutligen dö av svält är knappast något normalt funtade människor kan vara stolta över. Det enda dessa forskare lärde sig var att Isle Royale var för ”liten” för att vargarna skulle överleva – vilket var exakt samma man lärt sig av experimentet Coronation Island! Att kalla extremt kostbart, meningslöst och utstuderat grymt djurplågeri i stor skala för en ”ödmjuk attityd” visar på grav känslolöshet inför djurs lidande. Men det är tyvärr denna ”ödmjuka attityd” som ligger bak att vargar får riva och plåga till döds tusentals tama och vilda djur i dagens Sverige. Denna ”stolthet” och ”ödmjuka attityd” förstör livskvalitén för hundratusentals landsbygdsbor. Särskilt anmärkningsvärt är det att tala om en ödmjuk attityd när Isle Royale-”experimentet” inleddes med att hela befolkningen på ön deporterades i känd rysk stil. Vad man vet är att vargar från Chicago Zoo planterades in på ön. Några bevis för att några vargar gick över isen finns inte, påståendet är därtill osannolikt eftersom man inte kunnat påvisa några vargfynd från äldre tider. Läser man avhandlingar som skrivits om Isle Royale-experimentet, så anges i samtliga uppsatser jag sett att vargarna kommit dit spontant. Eftersom det saknas bevis för det, men bevis för motsatsen finns, så är det tydligt att forskarna åtminstone i detta inte håller sig särskilt väl till sanningen. Varför skall vi då tro på övriga påståenden från vargforskare?
En annan pikant detalj är att forskarna förklarat att anledningen till att vargar sedan inplanteringen inte tagit sig ut till ön är jordens uppvärmning, som skulle ha förhindrat att det lagt sig is hela vägen mellan fastlandet och ön. Men trots att jorden således enligt forskare blir varmare år för år, så låg det för några år sedan is hela vägen, två vintrar i följd (!), varvid två fastlandsvargar påstås ha gått på isen ut till ön och sedan återvänt till fastlandet (en av dem uppges ha haft sändare) utan att beblanda sig med öns befintliga vargar. Ingen av öns svältande vargar tog sig däremot till fastlandet, såvitt jag vet. Vargar verkar inte vara särskilt smarta, det måste vara bättre att kuta till fastlandet jämfört med att dö av svält alternativt bli uppäten av kompisarna?
Citat Sven: ”Var så god, undersök och berätta sanningen för oss!”
Hur vore det om Sven och vargforskarna höll sig till den av Sven efterfrågade sanningen?

9. Ni ser själva

2015-10-18 12:44

En bra kommentar av alla ni som läser på webben !

Hur skall vi lyckas då ????

??? Ensam är svag

8. Rättvisa

2015-10-18 09:41

Jag håller med dig, förutom att vi måste jobba för en nollvision av frilevande varg i Sverige.
Givetvis kan man tycka att en reducerad vargstam innebär förbättringar, vilket är sant på dom områden där vargen helt försvinner.
Men det är fortfarande lika illa för dom människor som ska ha vargen i sitt närområde. Vilket innebär omöjligt att bedriva löshundsjakt, angrepp på all tambodskap, rädsla att vistas ute i naturen, inklusive oro för angrepp på i första hand barn, plus en totalt havererad viltstam. Detta är ingen illusion utan glasklara FAKTA!
Därför är det enda rätta att tillsammans ta till medel som ger oss en nollvision.

7. Nej du Kerstin!

2015-10-18 09:38

Dessa två öar du hänvisar till har inget med min skrivelse att göra, manipulerade med människans hjälp. Den ön jag beskriver har släktingar gett fakta om, Utan några som helst tvivel om oäkthet.

6. Vargarna och älgarna på Isle Royale

2015-10-18 09:38

I tillägg till vad Kerstin Fredin (#4) skrev, länkar jag till studien om vargarna och älgarna på Isle Royale. Det visar en både stolt och ödmjuk attityd.

http://isleroyalewolf.org/overview/overview/at_a_glance.html

På svt och svtplay kan man se "Mitt i naturen" där bl.a. Isle Royal visas. Tyvärr är attityden i programmet lite väl tendentiös:

http://www.svtplay.se/video/4205391/mitt-i-naturen/mitt-i-naturen-avsnitt-2

5. Sluta knyta näven o gör något gemensamt

2015-10-17 18:20

Här har vi alla nu under många år skrivit kommentarer mm, men ... Vad hjälper det ! Inget !

Vi kan ha hur mycket gemensamma bra, skäliga åsikter som helst men beslutsfattare både politiker och tjänstemän på Länsstyrelsen mm, mm bryr ju sig inte !

Så länge vi naturmänniskor, jägare, brukare står och skriker i vart sitt hörn så är vi inte i majoritet, inte tillräckligt många, starka och då är det som nu, vi blir överkörda, majoriteten bor i stor städerna och har ingen aning om problematiken, och beslutsfattare kör sitt race.

Finns det ingen stark driven person / er som kan ena alla från Jägareförbundet, Riksjägarna, LRF, Fårägareförbundet, mm,mm det finns ju massor, men ensam är svag.

Vi gemensamt är starka, kan påverka politiker mm, ta som exempel tag i Göran Persson som hade sunda och vettiga idéer i veckan om leken som sker med folk på Landsbyggden och rovdjurs frågan.

Skall vi komma någonstans så kan vi inte sitta på vår kammare och gny, vi måste kämpa ihop utan tusen olika åsikter om olika beräknings faktorer, tolkningar, vi måste hålla en enad front som i alla fall är en betydligt reducerad rovdjursstam utan att gå in i detaljer.

Går vi in som det hittills görs i detaljer, då slås alla kilar in från Värnarna, Politikerna och då kommer vi ingen vart, ja då får vi läsa svarta rubriker som idag om en underbar jaktkompis som gått ur tiden på sin post iskogen för att jaga älg etc.

Tycker så synd om denna hundägare och alla andra som råkar ut för angrepp ens boskap, hundar mm, som är lemlästade ja fruktansvärt.

Jag vill dra igång ett gemensamt upprop där vi går ihop och hjälps åt, inte pinka revir vare sig åt höger eller vänster, utan med en stark gemensam kraft att hålla ihop och få ett stort tryck för det kan vi få då vi är många och starka.

Vill någon hänga på ett upprop ?

Jag är gärna med och organiserar, förhandlar, kan vara drivande mm, har varit det tidigare och lyckats men då behövs flera från alla organisationer för att lyckas.

Skall vi gny, eller skall vi försöka göra något ?

4. Du blandar ihop Isle Royale med Coronation Island Fågeljägarn.

2015-10-17 16:02

På Coronation Island genomförde människor ett experiment som slutade med att alla vargar dog ut, medan hjortarna överlevde. Se länken.
På Isle Royale finns det fortfarande kvar gott om älg, men bara ett fåtal vargar, och där kommer sannolikt vargen dö ut på g a inavel - inte p g a brist på mat.

http://www2.gi.alaska.edu/ScienceForum/ASF16/1684.html

3. Jag undrar...

2015-10-17 16:01

....hur många hundratals hundar och boskap vargen ska döda, innan vi tar till medel som verkligen ger oss en nollvision av varg.
Finns många helt lagliga handlingar som skulle ge oss nollvision.
Jag frågar mig, varför gör vi inget som fungerar?

2. Hund i bur...

2015-10-17 09:55

Vill vi inte ha!!!
En ö utanför Alaska hyste stor älgstam,vargar kom så småningom dit simmandes såsom älgen!
Efter några år var älgen utrotad,då när "Balansen i naturen var fullbordad" fanns tre undernärda vargar! När det gäller vargen kommer vi aldrig att få balans i naturen.
Den tar sina villebråd skoningslöst utan att spara till morgondan.
Detta daltande med dessa Gråben är bara för att Föda, av staten,länstyr
rovdjursspårare utan utbildning utan vetskap av dom överhuvudtaget håller på med.
Sorry, men ni är snart utrotningshotade "rovdjursinveterare"
Själv har jag slutat jaga allt med skallande hundar,men jagar nu med stående fågelhund,funkar bra som stötande på vildsvin,älg o björn!!

1. Hur många?

2015-10-17 09:50

Vilken hund i ordningen är detta som tagits av varg? Kan någon ge besked? Låt oss säga de tre sista åren eller fem åren.
Vi jägare är av markägaren, läs skogsbolagen, ålagda att fälla ett antal älgar. Utan hundar är det en omöjlighet, den som säger något annat vet inte vad den talar om.
Hur skall det gå till när snart ingen vill ta sin hund till skogen?

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsZaim
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsEngelsons