• Allmogejakt

Regeringen "missade" 178 vargvalpar

Felaktig rapport till EU • Används nu för att stoppa jakten

AktuelltPublicerad: 2015-12-19 12:39

Regeringen sprider totalt felaktiga siffror om hur många vargvalpar som beräknas ha fötts i Sverige i våras. 50 nya vargvalpar, hävdar utrikesdepartementet och hänvisar till uppgifter från Naturvårdsverket.
Sanningen är att det sannolikt föddes 228 nya vargar i de svenska reviren. De felaktiga siffrorna har dock rapporterats till EU och används nu som slagträ när Naturskyddsföreningen, Världsnaturfonden och Rovdjursföreningen försöker stoppa vinterns vargjakt.

Förslaget från länsstyrelserna är att 46 vargar ska fällas i licensjakten som startar den 2 januari. Naturskyddsföreningen, Världsnaturfonden och Rovdjursföreningen har överklagat.
I sin överklagan citerar föreningarna från det dokument som den svenska regeringen skickade till EU-kommissionen, som svar på kritiken mot den svenska vargpolitiken.

”Helt obegripligt”
”Enligt uppgift från Naturvårdsverket beräknas cirka 50 valpar också ha fötts under våren 2015”, står det i citatet.
– Helt obegripligt. Skulle Naturvårdsverket verkligen ha påstått det? säger vargforskare Olof Liberg.
Han och de övriga vargforskarnas beräkningar är att Sverige den gångna vintern hade 41,5 vargrevir där det föddes valpar.
– Och den siffran är en försiktig uppskattning, säger Liberg.

Över 50 nya vargar i Värmland
En vargtik föder i snitt fem-sex valpar. Om man räknar på den ”försiktiga uppskattningen”, att det fötts vargar i 41,5 revir, visar kalkylatorn att det i själva verket föddes 228 vargvalpar i Sverige i våras.
Bara i Värmland föddes det över 50 nya vargar.

”Måste lita på uppgifterna”
Det var utrikesdepartementet som svarade på EU-kritiken för regeringens räkning. Departementsråd Anna Falk undertecknade skrivelsen.
– Över 200 valpar? Ja, men det bådar ju gott för att stammen ska kunna uppnå gynnsam bevarandestatus. Varken du eller jag har varit ute i skogen och räknat vargarna, så vi kan ju inte veta. Jag måste lita på uppgifterna jag får från myndigheter, säger Anna Falk.

• Är det inte viktigt att EU och alla andra som är intresserade får rätt information?
– Jo, självklart, någon annan avsikt finns inte. Men jag vill inte säga mer. Du får vända dig till Magnus Bergström som är kanslichef på miljödepartementet, det var därifrån jag fick uppgiften, säger Anna Falk.

Snabbutredning under tidspress
Magnus Bergström hänvisar till att utredningen som låg till grund för svaret till EU gjordes under stor tidspress.
– Siffrorna stämmer inte och det enda jag kan hävisa till är att det var en snabbutredning. Men vi fick våra uppgifter från Naturvårdsverket. Tala med Maria Hörnell Willebrand, säger Magnus Bergström.

• Kan ni ha missförstått informationen från Naturvårdsverket?
– Nej, svarar Magnus Bergström.

Men det är ett missförstånd, hävdar chefen för viltanalys på Naturvårdsverket, Maria Hörnell Willebrand.
– Vi har uppgett ungefär hur många vargar det blir kvar ett år efter att de fötts. Det dör vargar naturligt och genom olyckor och jakt, säger Maria Hörnell Willebrand.

”Felformulering”
Men siffran 50 stämmer inte i alla fall. Om det fötts 228 vargvalpar och dödligheten efter ett år är 40 procent, som forskarna säger, så blir det i alla fall omkring 110 nya vargar kvar efter ett år. I skrivelsen till EU heter det ju dessutom att det föddes 50 valpar i våras.
– Det här med 50 vargvalpar födda i våras är en felformulering. Det är nog viktigt att vi rättar till det. Jag ska ta upp det här på Naturvårdsverket, säger Maria Hörnell Willebrand.

Jakt eller ohämmad tillväxt?
Två av varandra oberoende forskningsstudier har slagit fast att gynnsam bevarandestatus för vargstammen i Sverige är 300 vargar. Om ingen oväntad och okänd katastrof inträffat hade landet, enligt de offentliga beräkningarna, i våras 415 vuxna vargar och 228 nyfödda valpar. Frågan är om 46 av dessa ska få skjutas i vinterns licensjakt eller om de överklagande föreningarna ska få igenom att vargstammen ska tillåtas växa ohämmat.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

25. Medvetet

2015-12-23 13:32

Alla s.k. fakta i denna varghärva som vargvärnare, NVV, Lst och regering lagt fram under flera års tid är inget annat än ett sätt att vilseleda människor endast för att kunna nå sina egna personliga mål: att utplåna landsbygden. Sakt men säkert börjar fler och fler genomskåda detta genomruttna sätt att behandla ca. 1,3 milj. människor i glesbygd. Visar sig i b.l.a. i olika förtroendemätningar. Detta är en livsfarlig väg att gå. Förtroendet för folkvalda politiker blir lidande inte bara i vargfrågan utan i alla andra frågor. Jag frågar mig? Vem kan jag lita på? Som det verkar i dag: ingen. Att man ska behöva känna så i en demokrati.

24. Bare litt avklaring om dette med antall

2015-12-21 09:41

4,6 er valper som regnes pr kull etter første leveår. Kan finnes i en rekke rapporter fra Skandulv og mener også det kan finnes i en del årsrapporter på Viltskadecenter.
Når det så gjelder fødte valper pr år er snitt tallet i flere rapporter oppgitt til 5,7 / 5,8.
Men det forsvinner altså 1,1 til 1,2 valper det første leveåret av sykdom eller anndre årsaker. En ganske omfattende dødlighet som klart kan være trolig og forståelig.
Men at det kan forsvinne 4,9 valper pr kull slik det faktisk fremstilles her nedenfor er utopi. Da ville stammen krympe ganske snart og på ingen måte øke med snitt 15 - 20 % årlig.

23. Tillväxt !

2015-12-21 09:40

Låt oss säga att överlevande tillväxt endast är en fjärdedel av födda vargar. Så blir det ju ändå 50-60 st per år. Jag får det till +200-300 vargar på 5 år.
Var ska dom hålla till?
Sörmland,Småland, Götaland och Skåne ?

22. Kanske rätt antal?

2015-12-21 08:37

50 födda valpar våren 2015 kanske är helt rätt, men med tillägget: som upplever 10årsdagen. 3årsdagen lär nog minst 150 uppleva. Det är mycket intressant att läsa på SRF:s fbsida. Där är det en kvinna, som tycker att det är helt ofattbart med denna häxjakt på ett ''litet, vackert och skyggt rovdjur''. Tänk hur olika man kan beskriva vargen. Liten och skygg har jag svårt att förstå. I mina hemtrakter ser man snart varg oftare än räv.

21. Tjänstemannaansvaret......

2015-12-20 20:27

.......måste återinföras omgående. Hade det funnits hade man kommit åt tjänstemannen/kvinnan på NVV som lämnade falsk uppgift om valpantalet.
Detta är en rättsskandal av stora mått!

20. Politiker, en position att förverkliga egna tankar

2015-12-20 10:28

HIO, alla
När vi nu har detta system med vilseledande demokrati spelar det nog föga vem som sitter och "styr" Det frågas efter uppgifter och antal som tjänstemän skall tillhandahålla. Alla springer sina ärende och vi sitter med Svarte Petter på hand.
Och gud förbjude, om man kan belägga de styrande med fel, vad händer? Nå inget. Dem är väl straffriförklarade i samband med sin position...
Skall man få gehör för åsikter bör man skaffa sig duktiga idioter på lämpliga poster.

19. Byt ut regeringen vid nästa val.

2015-12-19 22:44

Så länge vi har vänsterfolk (miljöpartister) och sossar som styr i Sverige så får vi leva med dessa vargproblem. Tänk på det ni jägare nästa gång ni röstar.

18. Ingen vet varifrån vargarna kommer, eller hur många de är, eller varför de är här.

2015-12-19 21:15

Signaturen i #16, ”LEAIBOLMMAI”, skriver, utan att ange källa, citat: ”Genomsnittlig årlig tillväxt i den skandinaviska vargpopulationen är mindre än 20%.”
LEAIBOLMMAI bör visa trovärdiga referenser, dvs. exempelvis finska, ryska, tyska eller amerikanska forskningsrapporter. Svenska forskares vargräkningar spretar mycket, men de verkar räkna med genomsnittlig kullstorlek om 4.6 valpar, och revir med i genomsnitt 10 vargar. Detta innebär att reproduktionen är 46%, men sedan dör fler än alla valparna, eller vad? Detta eftersom Naturvårdsverkets uppgifter om vargstammens storlek är mycket märkligt: Olle Liberg uppgav i detta forum att ökningen 2010-2011 var 40% (vilket måste tolkas som ökningen av antal levande vargar) och att det fanns ca 430 vargar senhösten 2011. Trots sådan tillväxt uppger Naturvårdsverket att vargstammen genomsnittligt över tio år endast ÖKAT med 15 % per år, så att vi fyra (4) år senare har 415 vargar (vintern 2014/2015)!? Om Liberg talar sanning så borde vi nu ha tusen vargar med rejäl råge + föryngring. Men i stället har antalet vargar tydligen krympt från 430 till 415, detta när vargstammen gott och väl bör ha dubblerats under samma tid! Sådant är inte trovärdigt, det kan inte ens föras på kontot ”biologer saknar matematisk bildning”. Tja, skall vi tro på Naturvårdsverket och Liberg så är det bara att vänta så löser vargproblemet sig självt; vargarna ökar årligen 15%, och blir därför färre och färre?
Rolf O. Peterson et al. visade i sina vargstudier från Kenai Peninsula, Alaska att trots en naturlig årlig tillväxt om drygt 30% så behövs minst 40% av vinterstammen avlivas varje år för att balansera antal vargar. Detta därför att jakten i sig enligt Peterson medför ökad reproduktion, därför måste minst 40% av vinterstammen avlivas för att vargarna inte skall kunna kompensera för den ökade dödligheten.
Heather M. Bryan et al. har påvisat ytterligare en möjlig funktion bakom vargars ökade reproduktion som svar på ökad dödlighet, se Functional Ecology, 2015/29: ”Heavily hunted wolves have higher stress andreproductive steroids than wolves with lower huntingpressure.” Forskarnas förklaring är att jakt medför stress, som i sin tur påverkar djurens hormoner som sedan medför ökat antal valpar.
Tyska forskare räknar med en genomsnittlig kullstorlek om 4.3 valpar/år, samt att antal vargar per revir är 10. Detta ger en genomsnittlig reproduktion om 43%. Dödligheten är i Tyskland stor, mest beroende på många trafikdödade vargar. Forskarna räknar därför med att endast 3 av 4-5 valpar överlever, dvs. en årlig tillväxt i om ca 30 %. Biologen och vargexperten Ulrich Wotschikowsky uppger att ISW (Sichere Weidewirtschaft) beräknar att Tyskland har ca 45 vargrevir, och att antal vargar i loppet av tio år kommer att öka till 6000 - 8000 djur, motsvarande närmare 900 revir.
Men, tydligen, endast Sverige svenska vargar har, och de blir färre, trots att de ökar?
Svensk vargpolitik är alltigenom rutten, från riksdag, till regering, till myndigheter, och enda ned till den minsta lille naturbevakaren i sin stora SUV. Men lägga ner många tiotals miljoner kronor på värdelösa vargstängsel, det förväntas vi göra.

17. Nr5

2015-12-19 14:18

Helt rätt nr 5.

Tack Mikael M

16. Valpantalet korrigerad för dödlighet?

2015-12-19 13:23

Genomsnittlig årlig tillväxt i den skandinaviska vargpopulationen är mindre än 20%. Dödligheten bland unga vargar är relativt hög. För att man ska få en netto tillökning av 50 unga vargar som rekryterar in i det vuxna beståndet måste det födas i storleksordning 250 valpar. Den angivna siffran är förmodligen inte antal födda valpar, utan den ungefärliga netto rekryterande vargar som ger ökning i populationen.

Svar direkt:
I regeringens svar till EU står det att det föddes cirka 50 valpar i Sverige våren 2015. Det är den siffran de överklagande föreningarna nu använder som slagträ för att stoppa jakten.

Mikael Moilanen, reporter

15. #9

2015-12-18 16:54

Både och!

D v s monumental okunnighet parad med grov ohederlighet - livsfarlig kombination

14. #9

2015-12-18 14:45

Rubriken är missvisande - det ska inte stå eller utan och:)
I många fall kan bristande begåvning adderas...

13. Tillväxt !

2015-12-18 10:37

Om man räknar mycket grovt och försiktigt, så kan man säga att med nuvarande avskjutning och annan dödlighet så sker en tillväxt med minst 100 vargar per år i Sverige. Fem år = + 500 vargar ? Det borde ju motsvara ungefär 50-70 nya vargflockar. Men om vi fortsätter att vara försiktiga och räknar med att det bara blir 10-15 nya flockar/revir. Var ska dom hålla till?
Det blir Sörmland, Småland och Skåne som får börja vänja sej med vargen skulle jag gissa på. Undrar just hur långt det kommer att gå innan så många drabbas att det blir allmän jakttid på varg också i Sverige?

12. Följer....

2015-12-18 10:36

Följer detta, ska bli intressant att se vad den nya (rätta) siffran antalet födda valpar 2015 blir istället!

Bra jobbat Mikael M!

Rätt ska vara rätt!

11. Det bästa

2015-12-18 09:28

Vore en ny viltmyndighet med verklighetsnära och ärliga anställda som kan räkna.

10. Självklart??

2015-12-18 08:48

Antalet vargvalpar är säkert inte mer än 50. På lite drygt 45 kullar. Det är ju det enda man tjatar om, den grova inaveln. Vargparen får i stort sett bara en valp/kull. (Ironi). Är det inte dags att skjuta bort dessa grovt inavlade vargrevir?
Efter sådana här uträkningar är det väldigt svårt att lita på vad myndigheterna beräknar. Om kunskapen är lika dålig inom övriga område, ja då ser det riktigt mörkt ut för Sverige.

9. Monumental okunnighet eller ohederlighet?

2015-12-18 07:24

Det inträffade visar att tjänstemännen på utrikesdepartementet, miljödepartementet och Naturvårdsverket har en monumental okunnighet (eller ohederlighet) vad gäller rovdjuren och rovdjursförvaltningen. Någon självkritik verkar inte heller finnas inom den här yrkeskåren.
På inkompetenslistan kan adderas vissa åklagare och länsstyrelser med hänvisning till Lillhärdalsfallet och Molstaberg.
Till detta kommer en från NVV i november publicerad och undermålig socioekonomisk utredning angående vargpopulationen.
Tjänstemännen och -kvinnorna på ovanstående institutioner har på kort tid effektivt lyckats att totalt rasera kvarvarande förtroendekapital.
Vem törs fortsättningsvis lita på dessa?

8. #4

2015-12-17 21:39

Helt rätt nr 4 vad nu lodjur har med varg att göra. Vill bara fortsätta ditt räkneexempel till år 2017 och får då :

415 + 228= 643 -46 = 597 efter årets jakt + 228 valpar våren 2016 = 825 år 2017

Hur skall NVV då förklara att vi inte uppnått bevarandestatus på 300 ?

Sedan som nr 5 säger. Man såg på björnstammen som de uppgav till runt 7 - 800 innan man gjorde en riktig inventering som visade runt 3000 för massor av år sedan. Å lodjur säger de ju inte finns nu när det inte finns snö på vintrarna... ja ja.

7. Disse talla ----- !!!!

2015-12-17 21:38

Hvor kommer de fra alle sammen og hvem produserer dem?

I en årrekke har det vært standar at et kull er lik 4,6 valper i snitt. Kun et år tidligere ble dette justert til 4,2 etter forrige jakt.

Så kommer antallet kull som for 14/15 var 46 i sydskandinavia eller 43 i Sverige.

Ser man da på den årlige tilveksten i antall kull ligger den jevn på ca 15 %. Og dette betinger at vårens kull i Sverige bør bli 49 og med snitt overlevende etter ett år på 4,6 blir antallet 225. Som antagelig var ca 280 i våres?

Slik at vi nærmer oss raskt det punktet da antallet valper født på våren er like med hva som er riksdagens vedtak for gybs. Hvordan da noen kan hevde at hele stammen består av 415 dyr er egentelig rimelig latterlig.

Det fantes helt klart minst 820 dyr i Sverige før vårens kull kom til.

6. Bra jobbat Mikael

2015-12-17 21:37

Återigen visar ekosoferna vad de går för. lögner och fabler samt halvsanningar är tydligen vardagsmat i deras värld. Hur menar man att vi drabbade ska få förtroende för dessa människor och myndigheter??

5. Friserat

2015-12-17 20:14

Mig förefaller det som om NVV gjort som flera myndigheter och värnarorganisationer ofta gör: Om siffrorna inte stämmer med deras uppfattning så ändrar men dem - "friserar till dem" så att de passar till deras åsikter! Se´n är det ju som med militärens karta: stämmer den inte med verkligheten så är det kartan som är rätt och verkligheten fel!

4. 46/(228+415)=7%

2015-12-17 19:47

Lätt som en plätt.

Varför klagar värnarna, 46 skjutna vargar blir ju 7% som NVV yrar om när de refererar till lojakten i Baltikum.

3. vargvalpar i Värmland

2015-12-17 19:47

Rätt antal torde vara minst det dubbla, 100-150 st.

2. Ny vilthandläggare till Dalarna

2015-12-17 19:14

Om någon som läser detta från jägareförbundet eller jrf har rätt kvalifikationer och inte har något emot att bli socialt utfryst på sin arbetsplats så kanske detta kan lösa några problem med oärliga tjänstemän?

Vilthandläggare - http://www.arbetsformedlingen.se/4.1799db4911df80d2fa9800024.html?id=6508948

1. Bra Mikael att du hittar o publicerar alla:

2015-12-17 19:14

Snabbutredningar
Missförstånd
Försiktiga uppskattningar
Felformuleringar

och direkta lögner som vargkramande myndigheter och politiker med stor förtjusning ägnar sig åt

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsEngelsons