• Pinewood

Sverige vill förbjuda halvautomater

Avslöjas i dokument från ministerrådet i EU

AktuelltPublicerad: 2016-04-06 14:39

Ett dokument från ministerrådet i EU avslöjar att Sverige i praktiken är för ett EU-förbud mot halvautomatiska studsare. Sverige vill även ha tidsbegränsade vapenlicenser för jägare och ett förbud mot distanshandel med vapen. Den svenska inrikesministern Anders Ygeman (S) har tidigare hävdat att Sverige har samma linje som Finland och värnar om halvautomaterna. Dokumentet från EU-byråkraterna ger en helt annan bild av den svenska linjen.

Även inom ministerrådet i EU har frågan om vapendirektivet diskuterats. Av ett dokument från GENVAL, som är ett utskott på tjänstemannanivå under ministerrådet, framgår att de flesta länder stödjer de restriktioner och förbud som kommissionen lagt fram.
Det gäller bland annat halvautomatförbud och femårslicenser. I vissa fall vill ministerrådets byråkrater gå längre än kommissionen.

Vill ha märkning av patronmagasin
Exempelvis föreslås märkningar av delar som inte räknas som vitala delar, exempelvis magasin. 
Ministerrådets tjänstemän vill även att både vapen och ammunition skall förvaras separat i vapenskåp. Däremot stöder man inte kommissionens förslag om förbud mot k-pist.
Samtidigt har en rad länder allvarliga invändningar ”scrutiny reservations” mot förslaget som sådant. Det framgår inte vad dessa reservationer grundar sig i. Men sådana invändningar handlar normalt om att förslag skulle strida mot EU-stadgan eller subsidiaritetsprincipen.  
Till dessa reservanter hör bland annat Finland, Danmark, Tjeckien, Belgien och Tyskland. Sverige har däremot inte kommit med någon sådan invändning. 

Sverige förordar förbud mot halvautomater
Av dokumentet framgår även att Sverige stöder ett halvautomatförbud.
Den svenska linjen rörande halvautomater formuleras som ett undantag från förbudet. Men det framgår samtidigt att undantaget endast skulle gälla vapen som inte ”är försedda med eller kan förses med magasin med en kapacitet överstigande fem skott, eller som är konstruerade på ett sådant sätt att de är mer lämpliga för strid än för jakt”.
Eftersom alla på marknaden förekommande halvautomater har löstagbara magasin kan de också förses med magasin som rymmer mer än fem patroner. Därför innebär det svenska förslaget även det ett totalförbud. Möjligen skulle någon enstaka modell undantas.
Det innebär att Sverige är ett av de länder som vill gå längst på detta område. Grannlandet Finland motsätter sig samtidigt helt halvautomatförbud.

Sverige vill ha bort ”livstidslicenser”
De svenska representanterna har enligt dokumentet inte heller motsatt sig hårdare förvaringskrav, förbud eller restriktioner mot distanshandel mellan privatpersoner, eller krav på tillstånd för att modifiera vapen eller ammunition (vilket skulle kunna innefatta ett förbud mot handladdning). Däremot har Sverige ifrågasatt proportionaliteten i mentaltester av de som ansöker om vapenlicens.
Sverige har också föreslagit att det införs generella krav på att vapenlicenser inte får gälla längre än tio år.

Rapportörens förslag
Den brittiske konservative Europaparlamentarikern Vicky Ford, som fått i uppdrag att fungera som rapportör i det utskott (INCO) som är ansvarigt för frågan, har i sin tur lagt fram ett förslag till ändringar av kommissionens ursprungsförslag om nytt vapendirektiv. 

Det dokumentet kan läsas här:
Förslaget som lades fram innebär i jämförelse med kommissionens några lättnader när det gäller de hårdast kritiserade punkterna. Bland annat föreslås inget direkt förbud mot halvautomatiska gevär och automatvapen. Det innebär att det dynamiska skyttet och k-pistskyttet med hennes förslag skulle få fortsätta.
Vicky Ford föreslår även att man ur kommissionens förslag stryker kravet på att muséer och samlare tvingas behöva förstöra delar av samlingarna.
I andra avseenden går förslaget längre än kommissionen. Bland annat vill hon kräva tillstånd för att få modifiera vapen, exempelvis korta kolven. Dessutom ska det införas nya förvaringskrav, eventuellt även för vapendelar.

Svårbegripligt förslag
Eftersom förslaget är skrivet med egen terminologi är det mycket svårbegripligt i en del avsnitt. Det förslag kommissionen lade fram fick kritik för samma sak. Men det här dokumentet är ännu mer kryptiskt. Det gör att det inte i alla avseenden går att utläsa vad förslagen innebär.
I likhet med kommissionens förslag saknas även konsekvensanalys i Fords förslag; detta trots att Ford tidigare kritiserat kommissionen för att inte ha gjort en sådan.
Ford menar dock att hon har bevis för att de förslag hon lagt fram är motiverade och att hon förordar att ”dagens ordning ska gälla varhelst det saknas tillräckliga bevis för att rättfärdiga ändringar”.

Nya märkningar och register
Ford vill dessutom införa krav på flera nya märkningar av vapendelar, även icke-licenspliktiga sådana. Det system hon föreslår innebär också att ett vapen skulle kunna få flera olika vapennummer. Hon föreslår också ett alleuropeiskt register över vapenägare som alla relevanta myndigheter i medlemsländerna skulle ha direktaccess till.

Nästa steg i processen
Nästa steg är att GENVAL-gruppen skall träffas igen den 11 april.  I Europaparlamentet är nästa steg att partigrupperna skall kommentera det förslag Ford lagt fram den 20 april.
Därefter får parlamentarikerna lägga egna tilläggsyrkanden till förslaget fram till den 27 april. Den 14 juni skall sedan förslagen debatteras i Europaparlamentet i samband med detta skall även förslaget förhandlas mellan parlamentet och ministerrådet. Ett beslut kan sedan ske tidigast i slutet av juni.

Filer

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

20. Varför?

2016-04-15 08:58

Varför ska alltid laglydiga medborgare straffas? Tror ni att brott med vapen försvinner om ni tar bort halvautomater? Ett spel för galleriet och maktmissbruk mot oss som jagar och skjuter. Det är vår hobby, nöje och ett sätt att koppla av.
Sverige ut ur EU nu!!!!

19. Vad gör vi!

2016-04-09 14:20

Jag vill inte vara med i EU och jag röstade nej då vi fick rösta. kanske dags att göra en ny omröstning!

18. TILL #4 REALISTEN

2016-04-08 11:51

Har Du rätt i,men påpekas bör att svenska folket blev lurat in i denna sketna union. Man lovade att vår jakt inte skulle påverkas alls. Just det .Lögn ,lögn ,lögn.
Farbror Dinkelspiel m.fl. har mkt att stå till svars för.

17. De bör avsättas!

2016-04-08 10:07

Vi har politiker som INTE jobbar för oss medborgares intressen HELA TIDEN och i ALLT. Stort som smått.
Så här kan vi inte ha det längre!!!

16. Svarta handskar?

2016-04-08 10:05

HIO
Såg en bild med tre män med bagagekärror, två av männen hade svarta femfinger handskar på
vänsterhand. Där skulle avtryckar-mekanismen sitta. Är det inte dax att förbjuda svarta femfinger handskar som passar vänsterhand? Eller skall även högerhandske vara med i förbudet?
Skall det gälla enbart svarta handskar eller fler färger? Kanske materialet är en faktor att ta med?
Dessa tokerier borde också tas upp av EU, när allt annat får plats där

15. USA vs. EU

2016-04-07 13:18

http://www.tv4play.se/program/nyheterna?video_id=3330172

Man har uppenbarligen en mer avslappnad attityd till vapen på vissa andra ställen...

14. 11

2016-04-07 11:07

Ja du 11 du är smart du, försök att tänka efter lite grann. Varför är en person som skjuter 45 poäng bättre lämpad än en som skjuter 46? Förstår du inte att vi på sikt ska bort, orsaken har inget med terrorister-skitungar som kräver respekt att göra. Utan vapenhatarna i EU, har länge filat på "ett tomt Europa på legala" vapen. Hur många svenskar skrev på en protest? Grattis nu sitter vi där alla, rösta rätt nästa gång.
PS Även jag har inga problem att skjuta 46 poäng, men det viktigaste är väl vad man har där uppe eller?

13. # 11

2016-04-07 11:07

KENNY,
Femårslicenser kommer att få "Tillstånd" att gå i spinn, de klarar ju inte av den arbetsmängd de har idag.
Det finns ett antal personer som myser storligen åt de uppkomna förslagen, inte för att de någonsin påverkar terrorister, det är begränsningen av vapen som är det primära.
Jag efterlyser fortfarande den konsekvensanalys som borde ha föregått direktivet.
Nu grasserar ett antal förslag till Ministerråd och Parlament, det ena förslaget värre än det andra - som lök på laxen kommer naturligtvis Sverige (som alltid) att sätta på sig Bror Duktig-kepsen och anamma det beslutade direktivet med god marginal....

12. Sverige

2016-04-07 08:54

Varje fascistisk stat (i detta fall vänster-fascistisk) tar ifrån sina medborgare möjligheten att försvara sig, för den är rädd att folket kunde vända vapnen mot staten. Trots att staten själv struntar i att se till vår personliga säkerhet, uppfyller inte sitt ansvar.

11. Femårs

2016-04-07 08:54

Tycker femårslicenser känns relevant, är själv pistolskytt o har inga problem att "skjuta upp" vart femte år. Känns väl rimligt med nån slags kompetensprov regelbundet...

Det andra är mest trams, terrorister använder Kalasjnikov, stor patron, billigt vapen, lätt att skjuta med och finns överallt....utom i licensregistren

10. Vad är hjärnkapacitens funktion?!

2016-04-07 08:54

Jag vill veta vart förslagen grundar sig?!
Varför ger de sig på de legala vapenägarna ?
Det är fortfarande de illegala vapnen som är problemet och även softairguns osv som är lätta att få tag i som ser "riktiga" ut..
Ge fan i jägarna!

9. Förtroende för???

2016-04-07 08:54

SVERIGE // ISLAND.
Vad är löften och förtroende.
Jag har tappat förtroende för tjänstemän i statens ämbeten.

8. Vapendirektivet

2016-04-07 08:53

Ja de verkar ju ha blivit en tävling i eu parlamentet det här med att komma på nya saker för att försvåra för oss jägare och skyttar att bedriva vår fritidssysselsättning,dubbla vapenskåp för vapen och ammunition som föreslås,handladdning får utföras bara av vapenhandlare osv .
Vapenlicenser som ska gälla högst tio år mm.
Vad det gäller Ygeman och dom andra så har dom glömt oss när dom kommer till ministerrådet i eu och vad dom sade i Sverige.
De fanns ett talesätt som indianerna hade om dom vita,att blekansikte tala med kluven tunga och det gäller i högsta grad den socialdemokratiska regeringen.
Dom lovar saker stort men av mycket blir inte ett dugg.
Som exemplet med vargjakten tex.
För min del lovar jag om detta vapendirektiv går igenom och godkänns i Sverige av inrikesminister Ygeman och regeringen att jag aldrig mer ska rösta på Socialdemokraterna.
Och det löftet tänker jag hålla.

7. EU i ett nötskal

2016-04-07 08:51

Ja, nu är det som vanligt. Svenska politiker ska hela tiden övertrumfa andra länder för att visa sig PK. Det finns bara ett sätt att få slut på denna lekstuga! Sverige ut ur EU!
"Vi" har snart det mest långtgående regelverket i världen för att försvåra för oss som vill bevara våra traditioner vad avser jakt och naturvård. Inte nog med att vi inte ska kunna fortsätta med jakt genom att våra vapen tas ifrån oss och vi förbjuds att handladda. Vi importerar också regler från Europa som inte är applicerbara i Sverige bara för att politikerna ska vara PK och få sitta kvar på sina välavlönade platser.

6. Var tog undantaget om förbudet mot privat distanshandel vägen?

2016-04-07 08:51

Ygeman har ett klart uppdrag ifrån riksdagen ändå så stod han igår i riksdagen och påstod att han följde de ändringsförslag som var överenskommet med justitieutskottet, han ljög alltså!

5. Är det SVENSKAR...

2016-04-07 08:51

...som sitter i den där kommissionen? Vet de inte ett dugg om SVENSKA förhållanden och SVENSKA sätt att förhålla sig till vapen? Skiter man fullständigt i den SVENSKA modellen, som annars framhävdas som den enda tänkbara. Vem har skickat dessa hum hum personer att företräda SVERIGE i ett ärende som kan kullkasta allt som byggts upp i SVERIGE sedan (nästan) urminnes tider när det gäller vapen och jakt.
Jag blir gråtfärdig!!!

4. Underbara EU

2016-04-07 08:51

@ SOL, 2016-04-06 16:50

Jo, det som gjorde att det blev så här galet, var att den 13 november 1994 bestod Sverige av 3.4 miljoner idioter som tyckte att det här med EU var en bra idé.

3. jägare

2016-04-07 08:50

Minister ljuger hela tiden för oss.
De snackar till oss en saga men i Bryssel snackar tvärtom.
Miljö o Socialdemokratisk parti ska sälja hela landet att behålla makt i Sverige.De har inte kompetens inom jakt och vet ej vad är jakt och jägare tyvärr.Det var dags att säga till de inför Sverige att de kan inte presentera oss i EU parlamrnt eftersom de gör ila mot oss Svenska jägare.
Dags att vi höja rosten mot sjuka EU och tid att dra från EU.
Varför ljuger minister mot oss 360000 Svenska jägare ??

2. Ygeman?

2016-04-06 16:51

Igår stod Ygeman i kammaren och lovade Bergheden att man följer riksdagens beslut!
Dax att konfrontera honom med fakta!

1. SKANDAL

2016-04-06 16:50

Nuförtiden har jag svårt att ta till mig nyheter.
Det förefaller mig som om idiotiska regler hyllas och sunt förnuft är begravt.
Detta skall alltså vara vuxna människor med hutlöst bra betalt som sitter och
kokar ihop sådan här skit.
Jag vill bilda en egen republik.
Vi skall inte vara medlemmar i EU,inte hysa ngn vargstam, ha rimliga vapenlagar.
Sedan skall vi sitta o garva åt alla dumma europeer.
Hur har det blivit så här galet?

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsEngelsons