• Älgskadefondsföreningen

Vill inte intervjuas om vargutspel

AktuelltPublicerad: 2016-03-20 10:21

Rovdjurshandläggaren i Gävleborg, Sara Sundin, vill inte låta sig intervjuas i webbradio kring sitt kontroversiella utspel om den svenska vargstammen. I en TV-debatt på webben hävdar hon att de svenska vargarna ska vara i Mellansverige.

Det var i vargdebatt hos helahälsingland.se som Sara Sundin gjorde sitt utspel.
– I norra Sverige anser man att det är för dyrt att ha varg stationärt, eftersom vi har rennäringen där. I södra Sverige är det också för dyrt att ha varg, för där har vi otroligt täta besättningar av tamdjur.
– Så det är i Mellansverige vargarna ska finnas, enligt politikerna, säger Sara Sundin i den filmade debatten i helahälsingland.se.

Så har riksdagen beslutat
Det senaste beslutet i Sveriges riksdag lyder dock så här: "Vargens referensvärde för gynnsam bevarandestatus när det gäller utbredningsområde ska vara hela Sverige förutom den alpina regionen och Gotland."
I riksdagsbeslutet slås också fast att koncentrationerna av varg ska minskas där de är som tätast.

Vill inte intervjuas i webbradio
Sara Sundin vill inte medverka i webbradio i Jakt & Jägare och förklara sitt utspel.
– Jag vill inte bli "klippt", för då kan det bli ännu mer missförstånd, säger Sara Sundin.
Hon erbjuds att medverka i en oklippt intervju.
– Det måste jag i sådana fall stämma av med min chef, så att det är okej, säger Sara Sundin.

Skriftlig kommentar
Men det blir ingen intervju. Istället mejlar Sara Sundin en skriven kommentar:
"Det som åsyftades i uttalandet (24 minuter och 30 sekunder in i debatten) var att vi tolkar inriktningen i beslutet om miniminivåer för varg som att det i dagsläget är Mellersta förvaltningsområdet som ska säkra Sveriges vargföryngringar. Det finns ett politiskt mål om att vargstammen ska spridas i dess naturliga utbredningsområde som är hela Sverige förutom renbeteslandet och Gotland. Vår uppfattning är dock att Mellersta förvaltningsområdet även fortsättningsvis kommer få huvudansvaret för att hysa den svenska vargstammen, då beslutet om miniminivåer innebär att Mellersta FVO ska ha 27 föryngringar vilket vid beslutstillfället var referensvärdet för stammens gynnsamma bevarandestatus", skriver Sara Sundin.

Här kan du se Sara Sundins utspel i helahälsinglands TV-debatt.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

4. Regeringens agenda

2016-03-21 09:09

Hon säger bara det som regering och riksdag sagt, och det är en korrekt sammanfattning av gällande beslut. Fast det är en obekväm sanning så är det hennes skyldighet att följa besluten. Skjut inte brevbäraren.

3. " Klockrent " efter Projekt VARG !

2016-03-21 09:09

Rekommenderar läsning av Rapport från Projekt VARG, Svenska Naturskyddsföreningens rapport från 1976.
På sidan 32 i rapporten, under rubriken " LÄMPLIGA OMRÅDEN FÖR ÅTERINFÖRSEL AV VARG" så ges olika exempel på lämpliga områden och tänkta konflikter med varg i markerna. Precis som i ovan artikel så lyfts områden med renar och jordbrukslandskapet fram.
På sidan 36 i rapporten, där finner läsaren rapportens lämpligaste område för återinförsel av varg, nämligen " I norra Västmanland, södra Dalarna samt Värmland finns landets tätaste älgstammar. Någonstans i dessa delar av Sverige torde det ur de flesta synvinklar vara lämpligast att hysa en vargstam".
Var har vi merparten av vargar idag? I tiden för dessa tankar var det i lag förbjudet med utplantering av varg. Trots detta så är verkligheten som den är idag ??

2. Egen agenda?

2016-03-20 18:32

Ibland glappar hakan o hjärnan står still. Hennes uttalande är avslöjande för hennes agenda, men när det börjar ifrågasättas så kommer det byråkratiska språket fram. Troligen hjälp av medarbetare och sin chef med detta.

1. Kan inte vara lätt!

2016-03-20 18:32

Kan inte vara lätt att jobba på LST! Sara säger ju bara sanningen här. Det är ju inte hennes fel att regeringen och naturvårdsverket enbart har lagt till mellansverige för att hysa varg. Man har säkert sagt att bildas det revir i södra delen så kan man ta bort några i det mellersta delen. Men man får nog inte glömma det Liberg sagt engång i tiden att det blir även för dyrt att ha varg i södra delen av landet som norra. J&J hade ett reportage om det för några år sen.

  • Annons Knivar nu
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsKnivar.nu
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsFähallen Jakt AB