• Pinewood

(S)veket mot landsbygden

Allianskritik mot nygammal överprövning av rovdjursjakt

DebattPublicerad: 2015-12-03 10:43

Alliansen tycker att regeringen sviker landsbygden med sina planer på att gå tillbaka till den ordningen för överklaganden av beslut om skydds- och licensjakt. Detta äventyrar en hållbar och aktiv rovdjursförvaltning, anser Alliansen i ett debattinlägg.

Alliansregeringen och riksdagen fattade 2013 beslut om en ny, hållbar rovdjurspolitik som tar hänsyn till såväl rovdjurens bevarandestatus, tamdjurshållning och socioekonomiska faktorer. Den omfattar bland annat snabbare och effektivare besluts- och överprövningsprocesser för skydds- och licensjakt genom en närmare regional förankring. Syftet var att skapa trygghet och förutsägbarhet för de människor som bor i rovdjurstäta områden att planera sin verksamhet och vardag. Den rödgröna regeringen har sedan våren aktivt arbetat med att riva upp den politiken och överväger nu att återgå till den tidigare ordningen för överprövning av beslut om skydds- och licensjakt.

Med den gamla ordningen för överprövning av beslut om skydds- och licensjakt fastnade dessa ofta i långdragna domstolsprocesser. I praktiken har jakten därmed omöjliggjorts, eftersom jakttiden löpt ut långt innan slutligt besked kunde avges. Den nya ordningen som Alliansen instiftade är både effektivare och rättssäker, där länsstyrelsernas beslut om jakt överklagas till Naturvårdsverket som sista instans. För oss är möjligheten till jakt och ett effektivt beslutsfattande där ärenden inte fastnar i juridiska evighetsprocesser en grundläggande förutsättning för att vi ska kunna ha en väl fungerande förvaltning av våra rovdjur. Detta är speciellt viktigt vid skyddsjaktsbeslut.

Regeringen har långtgående planer för att ändra på beslutsprocessen redan till vintern. Både Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) och Åsa Romson (MP) har meddelat detta i svar på skriftliga frågor och interpellationer till riksdagen. Man avser att återigen återföra överprövningen av beslut till domstolarnas långa handläggningsrutiner och äventyrar på det viset en hållbar och aktiv rovdjursförvaltning.

Det regeringen förbereder nu är i stora drag ett socialdemokratiskt svek mot människor som bor och verkar på landsbygden. Att regeringen avsiktligt planerar att gå emot riksdagsbeslut är också anmärkningsvärt. För det är inte bara den rovdjurspolitik som riksdagen beslutade om 2013 som regeringen vill riva upp. Så sent som i våras röstade riksdagen igenom ett tillkännagivande till regeringen om att rovdjurspolitiken skulle ligga fast, vilket regeringen verkar välja att strunta i.

Alliansen är orolig för regeringens och Socialdemokraternas intentioner för rovdjurspolitiken och befarar att konsekvensen blir en ohållbar rovdjursförvaltning, som inte tar hänsyn till människor, deras vardag och verksamheter. Därför har vi tagit ett utskottsinitiativ i Miljö- och Jordbruksutskottet för att riksdagen ännu en gång ska markera mot regeringens planer på att ändra rovdjurspolitiken. Nu är det upp till bevis för de Socialdemokratiska ledamöterna att bekänna färg, kommer man svika landsbygden och de människor som lever under högt rovdjurstryck eller inte?

Kristina Yngwe (C), vice ordförande Miljö- och Jordbruksutskottet
Ulf Berg (M), ledamot Miljö- och Jordbruksutskottet
Lars Tysklind (L), ledamot Miljö- och Jordbruksutskottet
Magnus Oscarsson (KD), landsbygdspolitisk talesperson

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

24. KES och de många viljornas villervalla

2015-12-10 08:14

Citat KES: ”Hur många viljor finns det i Sverige? En eller fler. Det finns massor.”
KES frågar sig förmodligen retoriskt och av okänd anledning hur många viljor det finns i Sverige. En meningslös fråga, ty i grundlagen Regeringsformens första paragraf står det, citat: ”All offentlig makt i Sverige utgår från folket.”
Svaret KES, är därför att det finns EN folkvilja som uttrycks i allmänna val. I 2014 års val backade M ca sju procent och SD gick fram ungefär lika mycket. Övriga partier i riksdagen fick ungefär samma röstandel som i valet 2010. Folkviljan var alltså rätt tydlig: S alternativt M, borde tagit kontakt med SD i syfte att bilda en majoritetsregering. Om SD vägrat så borde ett nyval hållits, eller annan majoritet bildats. Det går nämligen INTE att tolka folkviljan i 2014 års val som att folket ville ha en S/Mp-minoritetsregering baserad på DÖ och V! Vad som vidare är en konsekvens av grundlagen är att lagstiftning skall ha stöd av en majoritet i riksdagen som representerar en majoritet av folket. Sittande regering och riksdag uppfyller inte grundlagens portalparagraf, utan ägnar sig åt ett ovärdigt trixande för att kunna fatta beslut utan stöd av SD.
KES, på vilket sätt är rovdjurslagstiftningen förenlig med grundlagens krav om respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet?
KES, på vilket sätt är rovdjurslagstiftningen förenlig med grundlagens krav om att den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd är grundläggande mål för den offentliga verksamheten?

23. Hej KES

2015-12-09 17:39

Du tycker att det är sorgligt att människor med rösträtt inte har kunskap om hur en demokrati fungerar. Ligger kanske något i det. Men vad värre är att folkvalda politiker inte har en ANING om vad DEMOKRATI är och vad som står i Regeringsformen, nämligen att: all offentlig makt utgår från folket och riksdagen är folkets främsta företrädare. Så innan man klandrar fotfolket kanske man ska granska vad våra s.k. folkvalda går för ( gäller alla oavsett partifärg ). Får en liten känsla av att du själv är politiker och känner dig lite trampad på. Men som sagt: det är bara en känsla.

22. Önskedrömmar hos 961L

2015-12-09 10:15

961L tror att folket har en, säger EN, vilja. Och att våra folkvalda skall följa den.
Lever han månne kvar i det gamla kommuniststyrda östeuropa? Där fanns bara en vilja. Men den dikterades uppifrån, och var ingen folkvilja.
Hur många viljor finns det i Sverige? En eller fler. Det finns massor. Alltifrån yttersta högern till yttersta vänstern. Det är så i en demokrati.
De som delar samma värderingar kan bilda ett parti och det framgår av regeringsformen:

Regeringsformen 3 kap 7 § Mandaten fördelas mellan partier som anmält sitt deltagande i valet i enlighet med bestämmelser som meddelas i särskild lag.

Därför är det självklart att en förtroendevald företräder sitt partis väljare, och sitt parti. Man skall ju kunna lita på vad den personen gör i 4 år.
Så 961L. Ingen kan företräda allas viljor. Absolut ingen.
Det är sorgligt att människor med rösträtt har så lite kunskap om hur en demokrati fungerar, och hur landet styrs.

21. Regeringsformen

2015-12-08 09:41

Ordet "minister" är latin och betyder skötare, tjänare, hantlangare eller underordnad.
All offentlig makt i Sverige utgår från folket och riksdagen är folkets främsta företrädare. Det står i regeringsformen – den grundlag som utgör grunden för vår demokrati.
Sveriges regering innehåller 24 stycken ministrar, det är inklusive statsministern 24 stycken skötare, tjänare och hantlangare underordnade sin arbetsgivare, d.v.s. Svenska folket.

20. KES har fel

2015-12-07 15:16

Citat KES: ”Vem eller vad företräder en riksdagsledamot?”
Citat grundlagen: ”1 § All offentlig makt i Sverige utgår från folket.”
Varje riksdagsledamot företräder således enligt lagen, dvs. är ombud för, hela folket, och hon är skyldig vara lojal mot folkets vilja. Därför skall varenda riksdagsledamot verka för att verkställa folkets vilja så som den uttrycks i allmänna val. Däremot i riksdagens lagstiftningsarbete skall varje ledamot rösta efter de riktlinjer hon lovat sin väljare följa inför valet – representativ demokrati.
Ett stort problem är dock att Sverige saknar författningsdomstol, det ger ledamöterna frihet att agera som cowboys i sin lagstiftning, något som bland annat rovdjurslagarna är ett sorgligt exempel på. För det går inte på något vis hävda att folket i senaste valet gav uttryck för att de ville ha en S/MP/V-regering och DÖ.
Tyvärr, likt KES, vill många riksdagsledamöter gärna tro att de i första hand skall vara lojala mot sitt parti. Det är fel, men det är en ack så vanlig missuppfattning som ledamöterna ”skriver under på”!
Men riksdagsledamöterna vet nog att det är folket (och inte enbart de som röstat på ett visst parti) som är deras uppdragsgivare, därav kommer sannolikt ledamöternas tydliga ovilja mot just grundlagarna. Det är så illa så att bland riksdagsledamöter betecknas som rättshaverist varje medborgare som kräver att grundlagen följs, häri ingår även riksdagsledamöters ovilja mot många partier.
Det är mycket problematiskt att förståelsen för uppdraget är så klent; många riksdagsledamöter och regeringsledamöter satte efter senaste valet lydnad mot partiet och egen agenda inte bara framför folkets vilja utan även mot folkets intressen, och därmed kunde regeringen Löfven tillträda – fast det odiskutabelt var emot folkets vilja.
Hur många partier det finns i riksdagen må vara ett arbetsproblem för riksdagsledamöterna, men det är inget demokratiskt problem – snarare tvärt om; riksdagen har att följa den enkla principen att folkstyret kräver att varje regering skall representera en folkmajoritet, och att denna majoritet inte har rätt att på något sätt förtrycka minoriteter. Fyraprocentsspärren kan gärna tas bort så att även mindre grupper kan göra sin röst hörd.
Efter höstens val var läget enkelt – endera skulle S samarbeta med SD, eller M samarbeta med SD, eller nyval. Riksdagens beteende är en skam och ett hån mot att ”All offentlig makt i Sverige utgår från folket”. För hur går grundlagens krav på att "Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd skall vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten" ihop med till exempel rovdjurslagstiftningen?

19. Svar till "961L"

2015-12-07 10:09

Du har ett grundläggande fel i ditt resonemang. "Ombud eller förmyndare".
Vem eller vad företräder en riksdagsledamot? Alla väljarna i valkretsen eller väljarna som har röstat in ledamoten? Eller sitt parti?
I mitt parti och sannolikt alla partier skriver en kandidat under en försäkran att vara lojal mot sitt parti. Väljaren förutsätts känna till vad partiet står för i en demokrati.
Därför är ditt resonemang fel. Och vad är folkets vilja i ett val med kanske 10 olika partier som ställer upp i valet? Det är istället en massa olika viljor.
En riksdagsledamot skall därför föra sitt partis åsikt, för det har han eller hon lovat inför valet. Att byta åsikt efter varje besök i hemorten ger inget förtroende.
Det är viktigt att en regering har majoritet i riksdagen. Annars måste den kompromissa bort sina vallöften och sina väljare och förlorar handlingskraften. Många små partier raserar möjligheten att få majoritetsregeringar.
I en koalitionsregering skapar man ett regeringsprogram som ingående partier kan ställa upp på. Därför kan man inte kräva att de största partierna skall bilda koalition om de har för olika krav. Det är alltid lättare för vänner att bli överens, och det är knappast svårt att se vilka som är vänner, särskilt om de har sagt det redan före valet.
Svårare än så är det inte.
Jag delar din åsikt att DÖ var fel.

18. KES, Fredde, vargar och folksy

2015-12-06 21:11

Citat KES: "Svårare än så är det inte."
Problemet KES, är att det är precis vad det är, det är svårare. KES upprepar bara den felaktiga föreställningen om att våra valda ombud i Riksdagen inte är ombud, utan är våra förmyndare. Så är det inte, riksdagsledamöterna är folkets OMBUD - inget annat. Skillnaden på en förmyndare och ett ombud är att förmyndaren beslutar själv, ett ombud har att följa sin uppdragsgivares vilja. Av valresultatet finns inget som kan tolkas som att folket ville ha en S/Mp/V-regeringen. Det innebär att när riksdagsledamöterna trots detta släppte fram en minoritetsregering så var det helt uppenbart mot folkets vilja. Valresultatet angav att endera Reinfeldt eller Löfven borde ha frågat SD om stöd/regeringssamarbete. Om SD sagt nej till båda, då anger lagarna en lösning; nyval. I stället fick vi DÖ – ett brott mot folkstyrets principer och en stor skam för riksdagen. Det är inte upp till riksdagsledamöterna att gilla eller ogilla de ombud folket valt.
Citat Fredde: ”Vargen är bara en ytterst liten bricka i spelet. Knappast något så viktigt att man vill byta regering.”
I det har Fredde fel, regeringar har fallit på betydligt mindre saker än så. Till exempel när centerledaren Johansson tyckte illa om Öresundsbron och spräckte regeringen; det finns drösvis kända bagateller som fällt regeringar. Nu har vargfrågan en speciell egenskap – som problem växer den exponentiellt. Varje problem som växer exponentiellt blir ett stort problem, vargfrågan är redan ett mycket stort problem för politikerna. Och som problem växer det med i storleksordningen 25% per år. Så även de som nu gärna vill förringa vargproblemet, tvingas inom ett fåtal år erkänna att det är ett mycket stort problem.

17. Svar till #11

2015-12-06 13:58

Partisplittringen på många och därmed små partier gör det nästan omöjligt för ett parti att bilda en stark regering. Alltså måste man förhandla med andra partier om en gemensam politik för en koalition med egen majoritet. Då väljer man självklart partier som man har en stor samsyn med. Man kan knappast komma överens med ett extremt ytterlighetsparti.
Nu valde S att regera med MP och med stöd från V, och då flög S vallöften all världens väg. S försökte splittra Alliansen, men misslyckades och då blev det som det är nu.
Svårare än så är det inte.
Alliansen vill inte heller samarbeta med SD av samma skäl, men vem kan hindra SD att stödja ett annat parti i riksdagen.
Här i spalterna hörs av och till ett annat parti som vill komma in i riksdagen. Då blir splittringen ännu större. Stackars Sverige.

16. Miljöpartiet, flyktingar och livsmedel

2015-12-05 11:40

Miljöpartiet är arkitekten bakom dagens generösa flyktingpolitik och Sveriges snabba befolkningstillväxt. Samtidigt motarbetar MP svensk landsbygd och livsmedelsproduktion. Tidningen ATL tar i senaste numret upp hur sårbar matförsörjningen är i vårt allt mer urbaniserade land.

15. Fredde och politik

2015-12-04 13:00

Nej, Fredde har fel. I valet ställde S sig tillsammans med Mp och V på den landsbygdsfientliga sidan. Mot dem stod Alliansen och SD. Man kan inte i val gå ut tillsammans och efter valet bilda koalition med motståndarna - det är värre lurendrejeri än vad sossarna vågar sig på i ett osäkert läge.
Vad beträffar SD och erfarenhet/kompetens så är det väljarna som avgör. På politiker finns inga formella kompetens- eller erfarenhetskrav, blir man vald så har man att axla det ansvar väljarna gav. Nuvarande statsledning är knappast exempel på hög formell kompetens.
Det är också väljarna som bestämmer vilka som skall sitta i riksdagen, det tycks inte våra valda ombud i riksdagen fullt ut accepterat - takterna från den tid då adeln styrde tycks sitta i än. Det är inte upp till riksdagsledamöter att gilla/ogilla vilka som folket valt. Våra grannländer har varit betydligt smartare, jämför bara med Danskt Folkeparti, Fremskrittspartiet och Sannfinländarna. När skall staten lära sig att feodaltiden är förbi och det är folket som bestämmer?
Riksdagsledamöternas beteende är förskräckligt, det är antidemokratiskt, det är en skam; och med sådana ledamöter i landets styre är det inte svårt att förstå varför landet översvämmas av rovdjur.

14. Vad är rättssäkert?

2015-12-04 10:10

Vad är det för rättssäkerhet om beslut inte går att överklaga?

Att det försvårar och kan fördröja verkställandet av beslut är en annan sak, men då vet man i slutändan att det var ett rätt fattat beslut.

13. #11

2015-12-04 10:08

Med samma resonemang hade ju en än tydligare majoritet varit M+S. Värdegrundsmässigt 2015 ligger de inte långt ifrån varandra. Sd är precis som Mp perfekta oppositionspartier.
Men du kan ju inte mena allvar att du tycker Sd kandidater är redo för att leda vårt land. Åkesson och kanske ett par till ja, men resten av gänget är helt och hållet inkompetenta. Kolla hur många Sd platser som står tomma idag i kommuner pga av interna bråk och stridigheter. Nu senast så tvingades de avsluta samarbetet med ungdomsförbundet.
Är det ett seriöst parti du vill ska leda Sverige? Inte ens Mp som faktiskt funnit ett bra tag var redo för regeringsuppdrag ser vi idag. Än mindre är Sd det.

12. Alla PARTIER sviker och dödar landsbygden...

2015-12-04 08:45

...genom att tillåta frilevande varg.
Sveriges uppbyggnad fungerar inte med frilevande varg, tids nog kommer myndigheterna och se det också.

Jag är förvånad att jägarorganisationer och nej till varg inte sätter ner foten och visar sakliga fakta vad frilevande varg verkligen innebär för samhället i kostnader och för oss som tvingas leva med den!

11. Svar till Fredde: Det är folket som avgör

2015-12-04 08:35

Jag tyckte jag förklarat den saken noggrant. Men jag tar det en gång till:
Ställer man upp i ett demokratiskt val och vinner då duger det inte som Fredrik R. att säga: "Jag tycker inte om Jimmy så jag vill inte vara med ...".
Eftersom Alliansen och SD tillsammans fick en mycket tydlig majoritet i valet så var det Reinfeldts förb... skyldighet att bilda regering. Politiker som ställer upp i val gör det med löften om att lösa problem och göra det allmänt sätt bättre, då är det inte bara att lättvindigt hoppa av när svårigheter uppstår. Just de tre problemområdena Fredde nämner borde varit tre starka skäl att bilda en stark majoritetsregering. I stället tycker Reinfeldt det verkade för svårt, hoppade av och överlämnade landets styre till en okvalificerad som tvingades förlita sig på ett extremistparti och stödja sig på ett annat extremistparti - behövs ingen större fantasi för att inse det omöjliga i den ekvationen. Men kanske var det lika bra att Reinfeldt gick - inget land är betjänt av en statsminister som viker ner sig i svåra tider. Men landsbygden, jägare och djur får betala. Det lär bli kostsamt även för alla övriga.

10. Tålamod

2015-12-04 08:34

Det dröjer nog inte länge innan (MP) kliver av när asylreglerna skärps inom kort. Det bör ge en öppning för en bättre hantering av landsbygdsfrågorna.

9. Nr 4 och 5

2015-12-04 08:34

Jag kommer inte att bli förvånad om det vid nästa val, när det nu blir, kommer att bli exakt lika många jägar- och landsbygdsröster för framförallt S som i förra valet. Det är liksom omöjligt för vissa att inte rent tvångsmässigt ta den röstsedel de alltid tagit, och som deras förfäder alltid tagit.
Att ta en annan röstsedel än en S-sedel är ett stort och livsavgörande beslut att nästan ingen klarar av att ta det beslutet. och inget konstigt med det, hoppet lär ju vara det sista som överger människan, och i detta fall är det ju hoppet om att det som varit själva ryggraden i svensk politik under så många årtionden skall ta sitt förnuft tillfånga och inse att vårt land inte bara består av städer och att några någonstans behöver odla och föda upp den mat vi alla måste ha.
Och att säga att en röst på Lpo är bortkastad är ju en sanning med modifikation. De flesta partier har ju börjat som små och sedan växt, däremot så kan det kanske i nuläget vara bättre att de satsar på att ta mandat i kommunalvalen och där få en plattform att stå på och ta sats ifrån mot riksdagsvalen.

8. 961L

2015-12-03 16:33

Varför skulle Alliansen vilja regera idag? Kan väl inte finns mer lämplig tid än idag att sitta i opposition.
1. Alliansen är långt ifrån enad idag
2. Man slipper ta ställning för/mot SD
3. Sverige och EU står inför en flyktingkatastrof. Alla vet vilka beslut som måste tas om välfärd och liknanade ska behålla nuvarande standard. Men vem vill slå ner klubban.

Vargen är bara en ytterst liten bricka i spelet. Knappast något så viktigt att man vill byta regering.

Kasta ut Mp är den vi möjligen kan hoppas på. Trodde faktiskt de skulle hoppa av självmant nu då de satte ytterligare gränser för invandring. S och Alliansen är ju i grunden rätt överens om rovdjurspolitiken.

7. LL: Endast Alliansen/SD kan bilda en majoritetsregering

2015-12-03 15:52

Bäste LL, det är meningslöst att fokusera på sittande katastrofregering. Det är en minoritetsregering som har inte bara riksdagen emot sig, utan även folket. Därtill är det för allom bekant att sittande regering låter varg och andra stora rovdjur föröka och breda ut sig utan några begränsningar. Det har gått så långt att fårägare kan åtalas om de inte håller sina får undan varg. Denna princip kommer självklart gälla alla tamdjur, även jakthundar. Vilket innebär slut för all jakt med lös hund, något som Miljöpartiet självklart eftersträvar.
Den som enkelt kunnat förhindra dagens politiska kaos var Fredrik Reinfeldt. Det enda han behövt göra var att ringa Jimmy Åkesson. Det var Reinfeldts demokratiska ansvar som han svek genom att i stället avgå och låta rödgrönt politiskt kaos komma till makten.
Att be Stefan Löfven ta sitt demokratiska ansvar gentemot landsbygden är meningslöst, det enda ansvar han kan ta är att avgå.
Endast Alliansen i koalition med SD kan få stopp regeringens ödeläggande politik, och därför är det Alliansen som skall kritiseras.
Pågående rödgrön röra kan kanske öppna ögonen på folk så att inte en enda jägarröst eller landsbygdsröst tillfaller de rödgröna i (snart?) kommande val.

6. Hmm..?

2015-12-03 13:28

Varför väljer de två första kommentarerna till artikeln att fokuserar på hur dåligt Alliansen är?
Är det inte S och MP som har mest skit i maskineriet baserat på artikelns innehåll?

5. Rösta rätt nästa gång!

2015-12-03 13:27

Att inte rösta på nuvarande katastrofregering ser jag som en ren självklarhet för alla jägare och boende på landsbygden. Min uppmaning gäller mera att inte kasta bort sin röst genom att rösta på Landsbygdspartiet. Det var en väldig massa skriverier om partiet på sociala medier inför förra valet, men hur gick det? Enligt Wikipedia fick partiet 0,06% av rösterna i riksdagsvalet. Inte många, men ju fler som röstar på dom, desto fler bortkastade röster blir det. Ingen ska få mig att tro att dom går från 0,06% till att komma in i riksdagen nästa gång! Trots alliansens tidigare väldigt ljumma inställning till vargfrågan så har dom nu vaknat ordentligt. Vill vi se en vettig rovdjurs- och jaktpolitik, kasta inte bort din röst, utan rösta på ett parti som finns i riksdagen, och som inte har dom rödgrönrosa skygglapparna på!

4. S+MP

2015-12-03 13:27

Sven-Erik Bucht svarar aldrig på en fråga. Han duckar och undviker med svar som ingen fattar vad han egentligen menar. Han vågar inte, för han är styrd av Åsa Romson. Hoppas alla som röstade på S fattar vad vi fått.

3. Fel Björn!

2015-12-03 12:34

Jag håller inte med dig om att Alliansen inte agerat för en hållbar rovdjursförvaltning. Vi var på god väg med en antagen politik och återupptagen vargjakt i fjol efter benäget bistånd av Jägareförbundet.

Tyvärr har det än en gång visat sig att den politiska verkligheten kan ändras så att en påbörjad sund förvaltning slås i kras. Risken är uppenbar att de som är drabbade tar saken i egna händer. Det indirekta ansvaret för det vilar tungt på (S) men fram för allt (MP), som inte heller i den här frågan verkar inse konsekvenserna av sina beslut.

2. Det finns inget sakskäl för Alliansen att inte agera nu.

2015-12-03 12:34

Att politiker pratar vet vi och har hört förut. Men så länge Alliansen inte följer folkviljan och bildar en majoritetsregering så förblir det bara prat, och sittande regering kan fortsätta sin på alla områden för landet ödeläggande politik. Alliansen är ansvarslös eftersom det finns ett enkelt och demokratiskt sätt att agera: Tag kontakt med SD och byt ut nuvarande minoritetsregering mot en regering med majoritet både i riksdagen och bland folket. Det går nog i förhandlingar att få SD att slänga sin märkligt vargvänliga och landsbygdsfientliga politik. Därefter kan även Alliansen slänga sin veliga rovdjursvänliga och landsbygdsfientliga politik. Alliansen kan sedan tillsammans med SD ta fram en politik som gynnar landsbygden, städerna och landets självförsörjning. Gör som Storbritannien; kräv nytt avtal och sätt ut datum för ny EU-folkomröstning. Och ljug inte för folket denna gång, förra omröstningen borde ha ogiltigförklarats. Det är dags att ta det ansvar väljarna gav Alliansen och SD i senaste val. Inget i valresultatet kan tolkas som att väljarna ville ha den grönkommunistiska katastrofpolitik som nu förs. Så här kan vi inte ha det.

1. Konsekvensen blir en ohållbar rovdjursförvaltning???

2015-12-03 11:23

Vakna Alliansen! Det har aldrig funnits någon hållbar rovdjursförvaltning.
Agera i stället för att skriva debattartiklar.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsZaim
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsJohn Deere