Trots att över 1 000 tranor orsakar skador för en markägare och att de inte låter sig skrämmas nekas denne skyddsjakt.
Foto: Rainer Fuhrmann / Shutterstock.com Trots att över 1 000 tranor orsakar skador för en markägare och att de inte låter sig skrämmas nekas denne skyddsjakt.

1 000 tranor på marken –­ nekas jakt

I Läckeby, utanför Kalmar, har en lantbrukare haft problem med tranor som förstör grödorna. Nu nekas denne skyddsjakt, trots att skrämselförsök inte lyckats, skriver Barometern.

Gården ansökte om skyddsjakt redan för tre år sedan, då de över 1 000 tranorna som uppehöll sig på markerna ställde till med stora skador. Länsstyrelsen sade nej, och tyckte att gårdsägarna skulle kontakta deras besiktningsman och skrämselkonsulent för rådgivning.
Sedan dess har gårdsägarna på flera sätt försökt att skrämma bort tranorna, bland annat genom att springa mot dem, skrika och vifta med amarna. De har även skjutit skrämselskott. Men tranorna flyttar sig bara några hundra meter.
I oktober gjorde gårdsägarna en ny ansökan om skyddsjakt på tio tranor, men även denna gång säger länsstyrelsen nej. De motiverar beslutet med att de inte haft kontakt med skrämselkonsulenten och att det först måste provas fler alternativ innan skyddsjakt kan beviljas.