Foto: Shutterstock.comFör tredje året i rad visar vinterns inventering att antalet vargar i Sverige minskar. Den senaste inventeringen gav 305 vargar i Sverige, vilket är en minskning med 50 vargar.

305 vargar i vinterns inventering

Siffran för vargstammen minskar för tredje året
Den officiella siffran för antalet vargar i Sverige landar på 305 vargar efter den senaste varginventeringen under vintern 2017/18. Det är en minskning jämfört med förra vintern, då det fanns 355 vargar. Analyser med hjälp av DNA-prover som tagits i vintras visar i sin tur att det finns cirka 300 vargar i Sverige.
FAKTA OM VARGINVENTERING

Inventeringen av vargstammen pågår i huvudsak från 1 oktober till 31 mars.
Vid inventeringar fokuseras på familjegrupper och revirmarkerande par.
Antalet vargindivider räknas fram genom att antal föryngringar multipliceras med en omräkningsfaktor i vilken övriga vargar i populationen ingår. 
Arbetet med att ta fram en ny omräkningsfaktor pågår. Den är vetenskapligt granskad och genomgår nu en praktisk prövning.
Naturvårdsverket utvecklar metoderna för inventeringar av stora rovdjur. En granskning ska garantera likartade tolkningar över hela landet.
Arbetet sker i samarbete med norska myndigheter.
Övervakningen sker med hjälp av spårning på snö och från DNA-analyser från främst urin och spillning.

– Vargpopulationen i Sverige fortsätter att minska för tredje året i rad, men det finns ingen uppenbar naturlig förklaring för minskningen. I Norge ökar antalet vargar, säger Maria Hörnell-Willebrand, chef för viltanalysenheten på Naturvårdsverket.
Naturvårdsverket jobbar med att förbättra inventeringarna av rovdjur. Myndigheten har beställt en ny modell för att beräkna vargpopulationen. Den nya modellen testas praktiskt och ska tas i bruk under 2019.

DNA-prover av vargspillning gav 300 vargar
Det är andra året som det samlats in extra DNA-prover från vargspillning för att praktiskt testa den teoretiska modellen innan Naturvårdsverket byter beräkningsmodell. Enligt Viltskadecenter gav dessa DNA-analyser från den senaste vintern att det finns cirka 300 vargar i Sverige.
– Det är viktigt i rovdjursförvaltningen vilket beslutsunderlag som används och vi vill ha en mer stabil och långsiktig förvaltning, säger Maria Hörnell-Willebrand. Det nuvarande sättet att beräkna vargpopulationen togs fram när det fanns betydligt färre vargar än i dag.

Hur blir det med licensjakten?
Under licensjakten i januari fick 22 vargar fällas.
Frågan är hur siffran 305 vargar kommer att påverka beslutet om licensjakt på varg.
Den 7 juni meddelar Naturvårdsverket om myndigheten delegerar beslutanderätten om licensjakt på varg till länsstyrelserna eller inte.

FAKTA OM VARGINVENTERING

Inventeringen av vargstammen pågår i huvudsak från 1 oktober till 31 mars.
Vid inventeringar fokuseras på familjegrupper och revirmarkerande par.
Antalet vargindivider räknas fram genom att antal föryngringar multipliceras med en omräkningsfaktor i vilken övriga vargar i populationen ingår. 
Arbetet med att ta fram en ny omräkningsfaktor pågår. Den är vetenskapligt granskad och genomgår nu en praktisk prövning.
Naturvårdsverket utvecklar metoderna för inventeringar av stora rovdjur. En granskning ska garantera likartade tolkningar över hela landet.
Arbetet sker i samarbete med norska myndigheter.
Övervakningen sker med hjälp av spårning på snö och från DNA-analyser från främst urin och spillning.

Ämnen i artikeln
Liknande artiklar
Hämtar artiklar ...

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Fyll i din e-postadress och godkänn villkoren så får du automatiskt ett mejl varje dag med de senaste nyheterna.

Hämtar artiklar ...