.45-70 är inte bara en patron för bygelrepetrar. Till exempel är Baikals dubbelstudsare kamrad för den gamla klassiska grizzlyvältaren.
Foto: Petter Andersson
.45-70 är inte bara en patron för bygelrepetrar. Till exempel är Baikals dubbelstudsare kamrad för den gamla klassiska grizzlyvältaren.

.45-70 ”still going strong”

I nummer 6 av Jakt & Jägare testade Petter Andersson Baikals dubbelstudsare MP-221 kamrad för .45-70-patroner. Här är en närmare titt på den gamla klassiska ”svartkrutspatronen”, som fyller 136 år och verkligen är ”still going strong”.

Svenska hundförare på björnjakt tillhör dem som gärna laddar med .45-70-patroner. .45-70 Government föddes med amerikanska arméns gevär Springfield modell 1873. Enkelskottsgeväret kallas ofta Trapdoor på grund av sin konstruktion. .45-70 tog över rollen som militärpatron efter den temporära lösningen .50-70 Government.

I likhet med europeiska konstruktioner från den här tiden blev den knubbiga och långsamma svartkrutspatronen inte särskilt långlivad som en del av den primära beväpningen.
.45-70 ersattes 1893 av Krag-geväret i kaliber .30-40 Krag, vilken i sin tur snart ersattes av .30-03 och välbekanta .30-06.
Jämför gärna utvecklingen i Sverige, där armén fick sin första enhetspatron för gevär år 1867, i form av 12,17x42R. Även det var en knubbig och långsam svartkrutspatron som, åtminstone på papperet, ersattes år 1889 av 8x58RD, vilken sedan blev 6,5×55 år 1894.
Jaktvapen för indianer
Sista gången .45-70 användes i aktiv armétjänst var under spansk-amerikanska kriget.
Efter införandet av Krag-geväret hamnade vapnen i reservdepåer eller delades ut som jaktvapen i indianreservaten.
Noterbart är dock att patronen fortfarande används av USA-myndigheter, om än i begränsad omfattning och lätt modifierad. .45-70 används för att driva ett linkastningsgevär inom amerikanska flottan och kustbevakningen. Civilt blev .45-70 mycket populär som jakt- och målskjutningspatron under en tid.
Men senare nytillverkades inga vapen i kalibern och dess framtid såg väl ganska dyster ut. Men så kom starkare mekanismer i Marlins moderna bygelrepeterstudsare och Rugers ännu starkare enkelskottsstudsare No. 1.
Svensk älgkaliber
Därmed kunde handladdarna utforska helt nya potentialer hos patronen. Fortlevnaden var därmed säkerställd. I dag stöter man till och med på kalibern i svenska älgskogar i form av Marlins populära Guide Gun.
Bygelrepetrar för .45-70 har fått en etablerad ställning som hundförar- och eftersöksvapen. Ammunitionstillverkarna får naturligtvis rätta sig efter vapnen.
Främst på den amerikanska marknaden finns en hel del gamla svartkrutsvapen fortfarande i bruk. Därför finns fabriksladdningar anpassade för svartkrutsbössor.
En .45-70 i detta utförande är faktiskt lite blodfattig. Dessutom laddas patronerna tyvärr oftast med en 300 grains-kula. Dessa är ofta lite blöta och inte alldeles optimala för storviltjakt.
Bra val för björnjakt
Men bland annat Winchester laddar med en 300 grains premiumkula och Remington med 405 grains-kula. Båda är vettigare alternativ för älg- och björnjakt. För handladdaren är möjligheterna nästan oändliga. Värt att notera är att laddata förekommer i tre trycknivåer, med 2 000, 3 000 och hiskeliga 4 000 bar som maxtryck.
Den lägre nivån är för gamla svartkrutsbössor och den högre för Ruger no.1 och liknande riktigt starka mekanismer. 3 000 bar avser moderna, starka bygelrepetrar som Marlin.
I en Ruger-etta kan faktiskt den erfarne handladdaren skrämma upp patronen till prestanda inte långt från .458 Winchester Magnum.
Men det kräver att handladdaren vet gränserna. Den korta, raka hylsan ökar trycket ganska raskt och är ganska känslig för yttertemperatur och kulisättningsdjup. I övrigt är patronen trivsam och enkel att ladda. Komponenterna är överkomliga i pris.
Håller man sig till kulvikten 405 grains, vilket patronen var skapad för, behövs inga dyra premiumkulor. Den gör jobbet ändå.
Längre hylsa
Går man i bössbyggartankar är faktiskt gamla utdöda .45-90 ännu intressantare. Samma kulor men lite längre hylsa ger mer utrymme för högre fart eller lägre tryck.
Hylsor är inget problem eftersom Norma gör en ”.45 Basic-hylsa” som är utmärkt för .45-90.
Men för moderata skotthåll i skogsterräng med en snabbskjuten bössa är gamla .45-70 en synnerligen intressant patron. Med det nyväckta intresset verkar det i nuläget som om den hänger med i åtminstone 100 år till.