Foto: Jordbruksverket Två personer i skyddsutrustning lyfter ut ett inplastat vildsvinskadaver från ett provtagningstält i Fagersta.

49 fall av afrikansk svinpest i Fagersta

Proverna från de tre vildsvinskadaver som hittades under helgens stora sök runt Fagersta har nu analyserats. Precis som förväntat blev resultaten positiva.

Antalet fall av afrikansk svinpest är nu uppe i 49.

Samtliga har hittats inom ett mycket begränsat område öster om Fagersta. Området har en diameter på fem–sex kilometer.

– Det är väldigt bra så länge det fortsätter så, och ger oss goda möjligheter att bekämpa det här utbrottet på ett bra sätt, sa statsepizootolog Karl Ståhl under onsdagens pressträff med myndigheterna.

Förstärkt övervakning

Han berättade också att Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, har fått in två prov från en mindre grisanläggning utanför Linköping. En av två grisar hade dött efter en kort tids sjukdom.

– Den testade vi för afrikansk svinpest – och svaret var negativt. Nu när vi har smittan i landet är vi mer generösa och förstärker vår övervakning över hela landet, sa Karl Ståhl.

Även trafikskadade vildsvin och vildsvin som skjuts under jakt i kommunerna nära Fagersta kommer att undersökas, för att SVA så snabbt som möjligt ska upptäcka om smittan sprids utanför det så kallade kärnområdet.

Inga nya fynd

I dag har ungefär 30 personer varit ute och sökt efter vildsvinskadaver i den smittade zonen på 1 000 kvadratkilometer runt Fagersta.

– Vi har inga nya fynd efter dagens sök, men vi kommer också att söka torsdag och fredag, sa Petra Wadlund Lindh, insatschef på den operativa ledningscentralen i Fagersta.

Och Lena Helllqvist Björnerot, chefsveterinär på Jordbruksverket, berättade att det pågår arbete med att se över befintliga viltstängsel runt kärnområdet på 100 kvadratkilometer som ska stängslas in. Exakt var stängslet kommer att gå är inte klart än.

– Det som är bra för oss är att vi har flera stora vägar med viltstängsel som redan avgränsar området. Det vi tittar på nu är om vi behöver förstärka eller komplettera dessa stängsel. Andra sträckor behöver vi stängsla. Men mer information om det kommer i morgon, sa Lena Helllqvist Björnerot.