Alla jaktkontrakt på Bergvik skog sägs upp

Eftersom Bergvik skog AB upplåtit all jaktmark till Stora Enso kommer samtliga arrendatorer att bli uppsagda och få förhandla sig till nya kontrakt med den nya jakträttsinnehavaren.
Stora Enso vill stå som jakträttsinnehavare på kontrakten.

Samtidigt kommer arrendekontrakten att prisjusteras efter var i landet marken ligger. Hur vilttillgången ser ut på det aktuella jaktlagets mark ska också påverka priset.
– Vi på Stora Enso vill stå för kontrakten och vi kommer att tillämpa en lokal prissättning på varje jaktmark. Hänsyn ska tas till de lokala förutsättningarna som vilttillgång, rovdjurstryck och så vidare, säger Daniel Forsberg, ansvarig för jakten på Stora Enso.

Vill ha lokal prissättning
Han betonar att det är viktigt att utgå från en lokal prissättning för jakten.
– Givetvis kommer vi att noga diskutera samtliga arrenden nu under våren för att en prissättning ska bli så rättvis som möjligt, tillägger Daniel Forsberg.
– Inga prishöjningar har aviserats ännu. Vissa jaktområden är hårt drabbade av vargreviren. Vi får se vad kommande förhandlingar ger för resultat när det gäller vargreviren, kommenterar Börje Weidensjö i Hellefors jaktskytteklubb med cirka 530 medlemmar.
Hellefors jaktskytteklubb har enbart har ett kontrakt för småviltjakten på cirka 113 000 hektar. 
– De 19 älgjaktlagen i området är suveräna att teckna egna avtal, förklarar Börje Weidensjö.