Av de 246 fällda björnar som undersöktes på SVA under förra året hade tre skjutits i nödvärn för att skydda personer och en björn fälldes för att freda tamdjur mot en attack.
Foto: Shutterstock.com Av de 246 fällda björnar som undersöktes på SVA under förra året hade tre skjutits i nödvärn för att skydda personer och en björn fälldes för att freda tamdjur mot en attack.

Björnar toppar i SVA-undersökningar

Av de totalt 1 161 döda däggdjur som undersöktes på Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) förra året var björnar i topp. Totalt undersöktes 264 björnar. Tre av björnarna hade skjutits för att avvärja attacker mot människor och en björn ”paragraf-28-sköts” för att stoppa en attack mot tamdjur.

I övrigt toppas listan av undersökta djur med 153 älgar och 122 lodjur. Att det är så många lodjur och björnar beror på att det ska tas prover på alla djur som fälls i samband med licensjakt. Vävnadsproverna ska undersökas och samlas in i en vävnadsbank för framtida forskning.
Totalt tog SVA emot hela kroppar eller prover från 264 björnar förra året. Det är färre än tidigare år. Normalt sett är det mellan 374 och 312 björnar som sänds in årligen, sett till åren 2012 och 2015.

Vävnadsprover tas under licensjakten
Av de 264 björnar som kom in till SVA 2016 var 215 fällda under licensjakt. Då handlade det bara om vävnadsprover från licensjaktsbjörnarna.
27 av de undersökta björnarna hade skjutits i samband med skyddsjakt.
En björn var fälld med stöd av paragraf 28 i jaktförordning för att rädda tamdjur från en attack.

Tre björnar sköts när de angrep människor
Tre björnar sköts i nödvärn för att skydda människor från att skadas. Tio av de undersökta björnarna hade dödats av tåg eller i trafiken. Fem björnar hade dött av andra orsaker, rapporterar SVA.
”Utöver det har det inkommit delar från björnar till en större pågående brottsutredning”, skriver SVA.
”Hälsoläget i björnpopulationen anses vara gott”, avrundar myndigheten.